Kunstiakadeemia rahvusvaheline õppur Stacey Koosel uuris sotsiaalmeedia mõjusid isiku identiteedile ja kaitses doktoritöö

Stacey May Koosel kaitses Eesti Kunstiakadeemia kunsti ja disaini õppekava doktorandina täna, 27. augustil 2015.a doktoritöö „The Renegotiated Self: Social Media’s Effects on Identity” /“Ümberkujundatud mina: sotsiaalmeedia mõju identiteedile”.

Doktoritöö juhendaja oli dr Raivo Kelomees (Eesti Kunstiakadeemia), eelretsensendid prof dr Mauri Kaipainen (Södertörn University, Rootsi) ja dr Marina Grišakova (Tartu Ülikool) ning oponent prof dr Mauri Kaipainen.

Stacey May Kooseli doktoritöö uurib sotsiaalmeedia mõju isiku identiteedile. Tänu sotsiaalmeedia populaarsuse kasvule kommunikeeritakse võrgukeskkonnas üha enam identiteedinarratiive. Sotsiaalmeedia võimaldab kasutajatel luua profiile nende endi isiklike identiteetide põhjal, muutes mängu identiteediga infoajastu esmaseks meelelahutuse allikaks. Teemad nagu eraelu puutumatus, teabe eetiline kasutamine, autentsus, sotsiaalne kontroll, eneseväljendus, enesetsensuur ja teised meedia lubavused on muutunud järjest olulisemaks. Teemat „identiteet“ kasutatakse doktoritöös kui raamistikku, mille kaudu saab sotsiaalmeediat analüüsida. Digitaalse identiteedi kultuurinähtust uuritakse läbi seitsme artikli, kasutades erinevaid meetodeid, sealhulgas meediaökoloogiat, tehnikafilosoofiat, virtuaaletnograafiat ja kunstilist uurimust.

Artiklid panevad küsimärgi alla identiteedi loomise ideoloogia sotsiaalmeedias, intervjueerides kunstnikke Facebooki kasutamise teemal, juhtides tähelepanu paradigmamuutustele ja paradoksidele tänapäeva kultuuris ja arutledes muude teadusuuringute üle digitaalse kultuuri valdkonnas.

Oponendi sõnul on sotsiaalmeedia, identiteedi ja sotsiaalmeedia mõjud identiteedile tänased aktuaalsed ja põletavad teemad ja seega on doktoritöö väga hästi ajastatud.

“Stacey Kooseli töö on hästi motiveeritud ja annab olulise panuse käimasolevatesse diskursustesse. Ja mitte ainult, arusaamad, mida see töö tuletas heidavad valgust laiema publiku igapäevaelule internetis.

Stacey Kooseli doktoritöö koosneb seitsmest kõrgetasemelisest eelretsenseeritud artiklist, mis käsitlevad sotsiaalmeedia mõjusid identiteedile. Dissertatsioon on kirjutatud puhtas inglise keeles, mida on nauditav lugeda,” sõnas dr Kaipainen kaitsmisel.

Doktoritööga on võimalik tutvuda Eesti Kunstiakadeemia raamatukogus (Estonia pst 7, III korrus) ja SIIN LINGIL