Doktorandid

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktorandid ja nende väitekirjade teemad:

Hanna-Liis Kont (sisseastumisaasta 2018). Kureerimispraktikate panus kogukonna ja selle liikmete sotsiaalsesse heaollu Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu kunstimuuseumide näitel (juhendaja dr Anu Allas).

Maria Salura (2018). Kunsti ajalisest dimensioonist kunstniku ja kunstiteose vahelises suhtes (juhendaja dr Tiina Ann Kirss).

Liisa-Helena Lumberg (2017). 19. sajandi eesti/baltisaksa kunst kui teadmisloome (juhendaja prof dr Krista Kodres).

Andrus Laansalu (2017). Materjalikogemus konserveerimises (juhendajad prof dr Hilkka Hiiop ja prof dr Virve Sarapik).

Mariliis Elizabeth Holzmann (2016). Naise kujutamine praegusaegses mängufilmis (juhendaja prof dr Katrin Kivimaa, konsultant Teet Teinemaa).

Hanno Soans (2016). Tegevuskunsti sotsiopoliitilistest tagamaadest üleminekuaja Eestis (juhendaja prof dr Katrin Kivimaa).

Elise Eimre (2015). Kunstlikud reaalsused: Eesti filmikunsti visuaalne kujundus 2000–2015 (juhendajad prof dr Virve Sarapik ja dr Eva Näripea).

Anders Härm (2015) Kureerimise diskursiivsed mudelid postsotsialistlikes ühiskondades 1989–2015 (juhendaja prof dr Andres Kurg).

Liis Kibuspuu (2014). 1980. aastate II poole Eesti kunsti diskursiivsed muutused (juhendaja prof dr Virve Sarapik).

Martin Rünk (2013). Kultuurikorralduslikud praktikad riigi ja kohalike omavalitsuste hallatavates kultuuriasutustes (juhendajad prof. dr Andres Kurg ja dr Aet Annist).

Annika Toots (2013). 1990. aastate kunst identiteedi ja mälu konstrueerimise pingeväljas (Prof dr Virve Sarapik ja dr Eneken Laanes).

Karin Vicente (2012). Eesti tarbekunst esindusnäitustel 1956–1980 (juhendaja prof dr Andres Kurg).

Ingrid Ruudi (2012). Radikaalne ruum 1990. aastate Eesti kunstis (juhendaja prof dr Andres Kurg).

Kristina Jõekalda (2010). Kunstiajalookirjutus ning pärandiloome 19. sajandi ja 20. sajandi alguse Eestis: põrkuvad rahvuslikud taotlused (juhendajad prof dr Krista Kodres ja prof dr Ulrike Plath).