Doktorandid

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktorandid ja nende väitekirjade teemad:

Hasso Krull (sisseastumisaasta 2019). Kosmiline trikster eesti mütoloogias (juhendajad dr Margus Ott ja prof Virve Sarapik).

Mari-Liis Vanem (2019). Baltisaksa kunstikriitika mõju Eesti kunstiteadusele ja kriitikale. Eestis avaldatud saksakeelse kunstikriitika diskursuse muutumine 1910–1925 (juhendaja prof Krista Kodres).

Hanna-Liis Kont (2018). Kureerimispraktikate panus kogukonna ja selle liikmete sotsiaalsesse heaollu Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu kunstimuuseumide näitel (juhendaja dr Anu Allas).

Merily Salura (2018). Kunsti ajalisest dimensioonist kunstniku ja kunstiteose vahelises suhtes (juhendajad dr Tiina Ann Kirss ja prof Virve Sarapik).

Liisa-Helena Lumberg (2017). 19. sajandi eesti/baltisaksa kunst kui teadmisloome (juhendaja prof Krista Kodres).

Andrus Laansalu (2017). Materjalikogemus konserveerimises (juhendajad prof Hilkka Hiiop ja prof Virve Sarapik).

Mariliis Elizabeth Holzmann (2016). Naise kujutamine praegusaegses mängufilmis (juhendaja dr Katrin Kivimaa, konsultant dr Teet Teinemaa).

Hanno Soans (2016). Tegevuskunsti sotsiopoliitilistest tagamaadest üleminekuaja Eestis (juhendaja dr Katrin Kivimaa).

Elise Eimre (2015). Kunstlikud reaalsused: Eesti filmikunsti visuaalne kujundus 2000–2015 (juhendajad prof Virve Sarapik ja dr Eva Näripea).

Anders Härm (2015) Kureerimise diskursiivsed mudelid postsotsialistlikes ühiskondades 1989–2015 (juhendaja prof Andres Kurg).

Liis Kibuspuu (2014). 1980. aastate II poole Eesti kunsti diskursiivsed muutused (juhendaja prof Virve Sarapik).

Martin Rünk (2013). Kultuurikorralduslikud praktikad riigi ja kohalike omavalitsuste hallatavates kultuuriasutustes (juhendajad prof Andres Kurg ja dr Aet Annist).

Annika Toots (2013). 1990. aastate kunst identiteedi ja mälu konstrueerimise pingeväljas (juhendajad prof Virve Sarapik ja dr Eneken Laanes).

Karin Vicente (2012). Tarbekunsti identiteedist disaini ja kunsti suhtes hilisnõukogude Eestis (juhendaja prof Andres Kurg).

Ingrid Ruudi (2012). Ruumilised muutused Eesti üleminekuaja arhitektuuris ja kunstis (juhendaja prof Andres Kurg).

Kristina Jõekalda (2010). Balti Heimati mälestised. Baltisaksa identiteedi representatsioonid kunsti historiograafias ja muinsuste säilitamisel pikal 19. sajandil (juhendajad prof Krista Kodres ja prof Ulrike Plath).