Doktorandid

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktorandid ja nende väitekirjade teemad:

Jelizaveta Sedler (2022). ENSV kodu kuvandid ERKI tarbekunsti ja disaini tudengite õppetöödes (juhendaja prof Andres Kurg).

Ragne Soosalu (2022). Enesemääratlemise kuvandi muutumine Eesti naiskunstnike loomingus 1890–1939 (juhendaja dr Katrin Kivimaa).

Marten Esko (2021). “Kaasaegsuse” ajalisusest ja “kaasaegse kunsti” ajastatusest (juhendaja prof Virve Sarapik).

Taavi Hallimäe (2021). Hilisnõukogude disaini kriitilised objektid (juhendaja prof Andres Kurg).

Triin Metsla (2021). Abstraktse ekspressionismi poliitiline enesemääratlus eksiili tingimustes (juhendaja prof Krista Kodres).

Tiiu Saadoja (2021). Kunst antropotseenis: Eesti kaasaegne kunst ja keskkond Balti kontekstis (juhendaja dr Linda Kaljundi).

Eda Tuulberg (2020). Keha representatsioon nõukogude perioodi naiskunstnike loomingus ja selle tähendus ühiskondliku retseptsiooni kontekstis (juhendaja dr Katrin Kivimaa).

Sven-Hannes Vabar (2020). Tartu kui puhta saamise keskkond siirdeperioodi eksperimentaalses kirjanduses ja kunstis (juhendajad dr Jaak Tomberg ja prof Virve Sarapik).

Hasso Krull (2019). Kosmiline trikster eesti mütoloogias (juhendajad dr Margus Ott ja prof Virve Sarapik).

Mari-Liis Vanem (2019). Baltisaksa kunstikriitika mõju Eesti kunstiteadusele ja kriitikale. Eestis avaldatud saksakeelse kunstikriitika diskursuse muutumine 1910–1925 (juhendaja prof Krista Kodres).

Hanna-Liis Kont (2018). Kureerimispraktikate panus kogukonna ja selle liikmete sotsiaalsesse heaollu Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu kunstimuuseumide näitel (juhendaja dr Anu Allas).

Merily Salura (2018). Kunsti ajalisest dimensioonist kunstniku ja kunstiteose vahelises suhtes (juhendajad dr Tiina Ann Kirss ja prof Virve Sarapik).

Liisa-Helena Lumberg (2017). 19. sajandi eesti/baltisaksa kunst kui teadmisloome (juhendaja prof Krista Kodres).

Andrus Laansalu (2017). Materjalikogemus konserveerimises (juhendajad prof Hilkka Hiiop ja prof Virve Sarapik).

Mariliis Elizabeth Holzmann (2016). Naise kujutamine praegusaegses mängufilmis (juhendaja dr Katrin Kivimaa, konsultant dr Teet Teinemaa).

Hanno Soans (2016). Tegevuskunsti sotsiopoliitilistest tagamaadest üleminekuaja Eestis (juhendaja dr Katrin Kivimaa).

Annika Toots (2013). 1990. aastate kunst identiteedi ja mälu konstrueerimise pingeväljas (juhendajad prof Virve Sarapik ja dr Eneken Laanes).

Karin Vicente (2012). Tarbekunsti identiteedist disaini ja kunsti suhtes hilisnõukogude Eestis (juhendaja prof Andres Kurg).