Bakalaureuseõpe

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute bakalaureuseõpe annab vajalikud erialased alusteadmised kunsti, visuaalkultuuri, disaini ja arhitektuuri ajaloost ning teooriast. Neile pakuvad täiendust üldajalugu, filosoofia, esteetika, kultuuriteooria ja võõrkeeled. Erialaained tutvustavad kunstiteaduse spetsiifilisi probleeme, kunstiinstitutsioone, õpetavad analüüsima kunsti- ja arhitektuuriteoseid.

KVI bakalaureuseõppe aluseks on individuaalne lähenemine ja üliõpilase arengu igakülgne toetamine. Õppetöös kombineeritakse loenguid seminaride ja õppekäikudega linnaruumis, muuseumides ja näitustel. Igal aastal käiakse praktikareisidel tutvumas kunstiga Eestis ja välismaal, kunstiteadlase igapäevatööst annab aimu muuseumipraktika. Õpingute lõppedes valmib bakalaureusetöö, mis võimaldab valitud teemat põhjalikumalt käsitleda.

KVI bakalaureuseõppekava juht on Liisa-Helena Lumberg.