Konverentsid ja seminarid

Konverentsid ja seminarid aitavad seostada KVI teadustööd nii rahvusvaheliste uurimispraktikatega kui ka luua kohalik foorum uute ideede ja seisukohtade genereerimiseks ning kriitiliseks analüüsimiseks. Paljud rahvusvahelised üritused on toimunud koostöös teiste institutsioonidega või osana laiematest rahvusvahelistest koostöövõrgustikest. Nende kõrval on olnud olulisel kohal üliõpilaste, nii nooremate kui ka doktorantide algatatud foorumid ja seminarid.

Teadusüritused on seotud KVI peamiste uurimissuundadega.

Esiteks on instituut täitnud juhtrolli nõukogude perioodi arhitektuuri ja materiaalse kultuuri uurimisel külma sõja kontekstis. Esimesi rahvusvahelisi konverentse sel teemal – “Võistlevad õnned. Elukeskkond külma sõja perioodil” – toimus 2004. aastal. 2018. aastal oli KVI Euroopa Arhitektuuriajaloo Võrgustiku (EAHN) 5. konverentsi peakorraldaja. Aastail 2012–2015 osales instituut projektis “Second World Urbanity”, korraldades vastavat konverentsisarja koostöös Mary Washingtoni ülikooli ja Peterburi Euroopa ülikooliga.

Teiseks on KVI olnud alates 1990. aastatest Eesti kunstiajaloo ja humanitaaria “historiograafilise pöörde” eestvedajaid. 1996. aastal alustati nn Karlingi konverentsidega, mis keskenduvad vanema kunsti ajaloo historiograafiale. 2016. aastal algatas instituut sotsialistlikule kunstiajalookirjutusele pühendatud konverentside sarja koostöös GWZO (Leibniz-Institute für Geschichte und Kultur des östlichen Europa) ning Berliini Humboldti ülikooli kunsti- ja pilditeaduse instituudiga (Institut für Kunst- und Bildgeschichte).

Esteetika, visuaalkultuuri- ja pilditeooria suunal võõrustab KVI 2022. aastal Euroopa Esteetikaühingu (ESA) aastakonverentsi. Aastail 1998–2007 toimus viis keskkonnaesteetika ja -semiootika alast rahvusvahelist konverentsi sarjas “Koht ja paik”.

Eesti ja Baltimaade siirdekultuuri uurimine on ennekõike olnud seotud aastakonverentsiga “Etüüde nüüdiskultuurist” (alates 2007), mida on korraldatud koostöös Tallinna ja Tartu ülikooli, Eesti Kirjandusmuuseumi ning Eesti Kirjanike Liiduga. 2020 veebruaris toimus rahvusvaheline sümpoosion “Vaikuse prismad”.

KVI on olnud ka Balti kunstiajaloolaste ühiskonverentside traditsiooni taaskäivitaja koostöös kolme riigi kunstiteadlaste ühingute ja kunstimuuseumidega: 2009 ja 2019 Tallinnas, 2011 Kaunases ning 2016 Riias.

Teadusürituste korraldamisel on olulisemateks koostööpartneriteks olnud GWZO (Leibniz-Institute für Geschichte und Kultur des östlichen Europa) ja Institut für Kunst- und Bildgeschichte, Humboldt-Universität zu Berlin (2016, 2017, 2020); Sterling and Francine Clark Art Institute (seminarisari Unfolding Narratives: Art Histories in East-Central Europe, 2010–2011); Getty Foundation (2009–2011); University of Birmingham (2004–2009); University of Helsinki jmt.

Toimunud

rahvusvahelised konverentsid

2018

Euroopa Arhitektuuriajaloo Võrgustiku EAHN 5. rahvusvaheline konverents toimus 13.–16. juunil 2018 Eesti Rahvusraamatukogus (vt).

2017

“Indifferent Things? The Material and Ceremonial Church Practices in the 16th and 17th Centuries in the Baltic Region”. Rahvusvaheline konverents sarjast “Homburger Gespräche”. Sten I. Karlingi V mälestuskonverents 14.–16. septembril 2017 (koos Tallinna Ülikooli ja Niguliste muuseumiga).

“Socialist Internationalism & the Global Contemporary: Transnational Art Historiographies from Eastern and East-Central Europe”. II mõukogudeaegse kunsti- ja arhitektuuriajalookirjutuse konverents 23.–25. novembril 2017 Leipzigis GWZO-s.

2016

“Art History and Socialism(s) after World War II: The 1940s until the 1960s”. Konverents nõukogudeaegsest kunsti- ja arhitektuuriajalookirjutusest 27.–29. oktoobril 2016 Teaduste Akadeemia saalis koostöös GWZO (Leibniz-Institute für Geschichte und Kultur des östlichen Europa) ning Berliini Humboldti ülikooli Ida- ja Kesk-Euroopa kunstiajaloo õppetooliga.

Ilmunud: A Socialist Realist History? Writing Art History in the Post-War Decades [Sotsrealistlik ajalugu? Kunstiajalookirjutus sõjajärgsetel kümnenditel]. Eds. Krista Kodres, Kristina Jõekalda, Michaela Marek. (Das östliche Europa. Kunst- und Kulturgeschichte 9.) Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2019, 280 lk.

2015

“Jagatud praktikad. Kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris / Shared Practices: The Intertwinement of the Arts in the Culture of Socialist Eastern Europe”. Kumu kunstimuuseumi ja EKA kunstiteaduse instituudi rahvusvaheline konverents 22.–24. X 2015 Kumu kunstimuuseumis.

2015

Projekti “Second World Urbanity: Between Capitalist and Communist Utopias” II rahvusvaheline konverents “Circulation, Translation, Transition” 10.–12. oktoobril 2014 Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituudis.

2013

“Debating German Heritage: Art History and Nationalism during the Long 19th Century”. Rahvusvaheline konverents 27.–28. septembril 2013 Suur-Kloostri 11 (koos Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooliga).

Ilmunud: Kunstiteaduslikke Uurimusi. Erinumber “Debating German Heritage: Art History and Nationalism during the Long Nineteenth Century”. Eds. Kristina Jõekalda, Krista Kodres. 2014, vol. 23 (3/4).

2012

“Reshuffling the Keywords. Discussions and Trajectories in Post-Socialist Art History”. Jätkuseminar Clark Art Institute’i ja EKA kunstiteaduse instituudi rahvusvahelisele sarjale “Unfolding Narratives: Art Histories in East Central Europe after 1989” 25. mail 2012.

2011

“Kunst ja rituaal Põhja- ning Kesk-Euroopas hiliskeskajal ja varauusajal / Art and Ritual in Late Medieval and Early Modern Northern and Central Europe”. EKA kunstiteaduse instituudi ja Tallinna Ülikooli keskaja keskuse rahvusvaheline konverents 1.–3. septembril 2011 (IV “Karlingi konverents”).

Ilmunud: Images and Objects in Ritual Practices in Medieval and Early Modern Northern and Central Europe. Eds. Krista Kodres, Anu Mänd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013, 328 lk.

“Common Differences: Issues for Feminist Curating in Post-Socialist Europe”. Rahvusvaheline konverents 27.–28. mail 2011 Tallinnas (vt).

Ilmunud: Working with Feminism: Curating and Exhibitions in Eastern Europe. Ed. Katrin Kivimaa. (Acta Universitatis Tallinnensis. Artes.) Tallinn: Tallinn University Press, 2012, 237 lk.

2010

“Thinking Art History in East-Central Europe”. Clark Art Institute’i ja EKA kunstiteaduse instituudi rahvusvaheline ühisseminar sarjast “Unfolding Narratives: Art Histories in East-Central Europe after 1989” 14.–15. mail 2010 Suur-Kloostri 11.

2009

“The Geographies of Art History in the Baltic Region”. Eesti Kunstiteadlaste Ühingu ja EKA kunstiteaduse instituudi rahvusvaheline konverents 27.–28. novembril 2009 Eesti Kunstiakadeemia aulas.

Ilmunud: Kunstiteaduslikke Uurimusi. Erinumber “The Geographies of Art in the Baltic Region”. Ed. Katrin Kivimaa. 2010, vol. 19 (3/4).

“Kunst, mälu ja patronaaž. Läänemere regiooni visuaalkultuur Bernt Notke ajal / Art, Memory, and Patronage: Visual Culture in the Baltic Sea Region at the Time of Bernt Notke”. Rahvusvaheline konverents sarjast “Homburger Gespräche” 10.–12. septembril 2009 (koos Tallinna Ülikooli ja Niguliste muuseumiga).

2007

“Via Transversa. Endise idabloki kadunud kino”. Kumu sügiskonverents koos EKA kunstiteaduse instituudiga 5.–6. X 2007 (sarja “Koht ja paik / Place and Location” jätkukonverents).

Ilmunud: Via Transversa: Lost Cinema of the Former Eastern Bloc. Koht ja paik / Place and Location: Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics VII. Eds. Eva Näripea, Andreas Trossek. Tallinn 2008, 272 lk.

2006

“Kunst ja kirik. Sakraalarhitektuur ja -kunst Läänemereregioonis 13.–18. sajandil / Art and the Church: Religious Art and Architecture in the Baltic Region in the 13th–18th Centuries”. Sten I. Karlingi 100. sünniaastapäevale pühendatud konverents / Conference dedicated to the centenary of Sten I. Karling 6.–9. septembril 2006 Ajaloo Instituudis Tallinnas (koos Tallinna Ülikooliga, III “Karlingi konverents”).

Ilmunud: Art and the Church: Religious Art and Architecture in the Baltic Region in the 13th–18th Centuries / Kunst und Kirche. Kirchliche Kunst und Architektur in der baltischen Region im 13.–18. Jahrhundert. (Estonian Academy of Arts Proceedings 18.) Eds. Krista Kodres, Merike Kurisoo. Tallinn 2008, 311 lk.

2005

“Aby Warburg ja interdistsiplinaarne kunstiajalugu”. KTI rahvusvaheline seminar 5. märtsil 2005.

2004

“Võistlevad õnned. Elukeskkond külma sõja perioodil / Constructed Happiness. The Domestic Environment in the Cold War Era”. KTI rahvusvaheline konverents 20.–21. mail 2004 Eesti Kunstiakadeemia aulas.

Ilmunud: Constructed Happiness – Domestic Environment in the Cold War Era / Võistlevad õnned – elukeskkond külma sõja ajal. Eds. Mart Kalm, Ingrid Ruudi. (Eesti Kunstiakadeemia toimetised 16.) Tallinn 2005, 293 lk.

“Culture, Nature, Semiotics: Locations”. IV rahvusvaheline keskkonnaesteetika ja -semiootika konverents 23.–26. septembril 2004 Tallinnas ja Tartus (koos Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusega).

Ilmunud: Koht ja paik / Place and Location: Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics V. Eds. Eva Näripea, Virve Sarapik, Jaak Tomberg. Tallinn 2006, 320 lk.

2002

“Place and Location III. The City. _topias and reflections”. Rahvusvaheline konverents 19.–21. septembril 2002 Tallinnas Kanuti gildi saalis (koos Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusega).

Ilmunud: Koht ja paik / Place and Location: Studies in Environmental Aesthetics and Semiotics III. (Estonian Academy of Arts Proceedings 14.) Eds. Virve Sarapik, Kadri Tüür. Tallinn 2003, 464
lk.

2001

“The Problem of Classical Ideal in the Art and Architecture of the Baltic Countries Around the Baltic Sea”. Rahvusvaheline konverents 9.–10. novembril 2001 Tallinnas (III “Karlingi konverents”).

Ilmunud: The Problem of Classical Ideal in the Art and Architecture of the Countries around the Baltic Sea. (Estonian Academy of Arts Proceedings 13.) Eds. Krista Kodres, Piret Lindpere, Eva Näripea, Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2003, 272 lk.

2000

“Place and Location II: Culture and Landscape”. Rahvusvaheline seminar 13.–14. oktoobril 2000 Eesti Kunstiakadeemia aulas (koos Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusega).

Ilmunud: Koht ja paik / Place and Location II. (Estonian Academy of Arts Proceedings 10.) Eds. Virve Sarapik, Kadri Tüür, Mari Laanemets. Tallinn 2002, 544 lk.

1998

“The Classical Ideal and the Architecture in the Northern Countries”. Rahvusvaheline konverents 3.–8. mail 1998 Tallinnas (II “Karlingi konverents”).

Ilmunud: Kodres, Krista, Maiste, Juhan, Vabar, Vappu (eds.) Sten Karling and Baltic Art History / Sten Karling und Kunstgeschichte im Ostseeraum. (Estonian Academy of Arts Proceedings 6.) Tallinn 1999, 255 lk.

“Koht ja paik / Place and Location I: Environment today”. Rahvusvaheline seminar 4. detsembril 1998 Eesti Kunstiakadeemia aulas.

Ilmunud: Koht ja paik / Place and Location I. (Estonian Academy of Arts Proceedings 8.) Eds. Kaia Lehari, Virve Sarapik. Tallinn 2000, 190 lk.

1996

“Sten Karling ja Läänemere-ruuumi kunstiajalugu”. Rahvusvaheline konverents 2.–4. mail 1996 Tallinnas, Tartus ja Narvas.

Eesti konverentsid

2018

“Etüüde pildist: Pilt tänapäeva kultuuris”. XII konverents sarjast “Etüüde nüüdiskultuurist” 10. detsembril 2018 EKAs, Põhja pst 7 (koos TLÜ humanitaarteaduste instituudi Eesti kirjandus- ja kultuuriuuringute keskusega).

KTI/KVI aastapäevaseminar “25 aastat kunstiteaduse õpetamist Eesti Kunstiakadeemias. Kuhu edasi?” 9. märtsil 2018 Suur-Kloostri 11.

2017

“Etüüde eestivene nüüdiskultuurist.” XI konverents sarjast “Etüüde nüüdiskultuurist” 6. oktoobril 2017 Tallinna Kirjanike Majas (koos TLÜ eesti keele ja kultuuri õppesuuna ja Eesti Kirjanike Liiduga).

“Heteroloogiad. Seminar 1990. aastate kultuurist” 20.–21. mail 2017 Käsmus (koos TLÜ eesti keele ja kultuuri õppesuunaga).

II seminar sarjast “(Kunsti)ajalooloome. Ümberkirjutamise küsimusi”: dr Tiina Kirss (Tartu Ülikool) “Kirjandusajaloo perspektiiv” 17. märtsil 2017 Suur-Kloostri 11.

2016

“Kuidas anda inimesele kosmos? Hasso Krulli utoopia väljaspool ajalugu”. X konverents sarjas “Etüüde nüüdiskultuurist” 18. novembril 2016 Tartu Kirjanduse majas (koos TLÜ eesti keele ja kultuuri õppesuuna ja Eesti Kirjanike Liiduga).

I seminar sarjast “(Kunsti)ajalooloome. Ümberkirjutamise küsimusi”: prof Marek Tamm (Tallinna Ülikool) “Ajalookirjutuse uued väljavaated” 27. jaanuaril 2016 EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis Suur-Kloostri 11.

2015

“(Mitte)kohtumine tuttavaga”. IX konverents sarjas “Etüüde nüüdiskultuurist” 18. IX 2015 Tallinna Kirjanike Majas (koos TLÜ eesti keele ja kultuuri instituudi ja Eesti Kirjanike Liiduga).

2014

Konverents “Kunsttööstuskoolist Kunstiakadeemiaks. 100 aastat kunstiharidust Tallinnas” 27. novembril 2014 Kumu kunstimuuseumis.

2008

“Sügisball”, II konverents sarjas “Etüüde nüüdiskultuurist” 9. juunil 2008 Tallinna Kirjanike Majas (koos TLÜ eesti keele ja kultuuri instituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumiga).

2007

“Kust tuled, Eesti kunstiteadus?” Armin Tuulse 100. sünniaastapäevale pühendatud Eesti Kunstiteadlaste Ühingu aastakonverents 15. mail 2007 Kadrioru Kunstimuuseumis (sh KTI paneel “”Uus kunstiajalugu” ja eesti kunstikirjutus”).

2006

Arhitekt Peeter Tarvase 90. sünniaastapäevale pühendatud Eesti sõjajärgse arhitektuuriloo seminar 15. septembril 2006 (koos EKA arhitektuuriteaduskonnaga). 

2002

Seminar “Kümme aastat Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituuti” 18. oktoobril 2002.

2001

“Realismi probleem eesti kunstis” Eesti Kunstiteadlaste Ühingu ja KTI konverents 14. detsembril 2001.

1999

“Eesti kunstiteadus ja kriitika XX sajandil”. Prof Voldemar Vaga100. sünniaastapäevale pühendatud KTI, Tartu Ülikooli kunstiajaloo osakonna ja Eesti Kunstiteadlaste Ühingu konverents 21.–22. oktoobril 1999.

1998

“Keskkond tänases Eestis”. KTI teaduskonverents 3. ja 4. detsembril 1998. 4. detsembril toimus konverentsi raames I rahvusvaheline seminar “Koht ja paik”.

1997

“Paindumine. Stalinistliku keskkonna kujunemisest Eestis”. KTI teaduskonverents 28. novembril 1997.

1996

“Eesti kui märk” SKKE ja EKA rahvusvaheline seminar 27. septembril 1996.

1995

“Üleminekuperiood Eesti kunstis”. TKÜ ja AICA konverents 27. oktoobril 1995.

1994

“Kunsti aktuaalseid probleeme”. TKÜ ja AICA konverents 1. oktoobril 1994.

KTI tudengite talvefoorumid

2009
Kunst kui mööduv nähtus
Kunstiministeeriumi maratonkonverents / Talvefoorum 4. IV 2009 Rüütelkonna hoones.

2008

Kunst ja teadus
KTI 5. Talvefoorum 16.–17. veebruaril 2008 Moostes.

2007

Kujundite taaskasutus + Müsteerium
KTI Talvefoorum 007 3.–4. märtsil 2007 Juurus.

2006
Avalik ruum-aktivism-uuskontseptualism-interdistsiplinaarsus
KTI Talvefoorum 4.–5. märtsil 2006 Valtu spordibaasis.

2005
Teine kunstimaailmas
KTI Talvefoorum 19.–20. veebruaril 2005 Viinistus.

2004

Kunst ja ühiskond
KTI Talvefoorum 21.–22. veebruaril 2004 Võsul.

Vt ka pilte:

2004

2005

2006

2007

Konverents “Viirastus piiril. Idaeurooplase passioon. Emil Tode „Piiririik“ – 30”

Sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” 17. konverents toimub 16. oktoobril 2023 Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis (Harju 1). “…liha on ümberringi valmis, mu Angelo, aga vaimu pole kuskil.” 1993. aasta 7. ...

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi juubeliseminar “Teise pilk”

18. novembril tähistab Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut oma 30. juubelit Marko Raadi filmide linastuse ja juubeliseminariga “Teise pilk”. Seminar keskendub pilgule, mis on suunatud KVI poole teiste ...

Euroopa Esteetikaühingu aastakonverents EKA-s

28.-30. juunini 2022 toimub Eesti Kunstiakadeemias Euroopa Esteetikaühingu aastakonverents. Peakõnelejad: Professor 

Konverents “Öelda kõike ja igal viisil. Tartu eksperimentaalsus 1988–2010” Tartus ja Zoomis

Kava: 12.00 Kogunemine ja avasõnad 12.30 - 14.00 Taavi Hallimäe, Jüri Ehlvesti ...

Seminar „Sarnasus erinevuses“ EKAs ja Kumus

13.–14. mail toimub Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Kunstimuuseumi koostöös Balti regionaalse ja võrdleva kunstiajaloo seminar, mis toob kokku kunstiteadlased ja kuraatorid kolmest Balti ...

Konverents “Eesti kunstiteaduse aastasada. Institutsioonid, persoonid, meetodid, lood, retseptsioon”

Kahepäevase konverentsi "Eesti kunstiteaduse aastasada. Institutsioonid, persoonid, meetodid, lood, retseptsioon" teine päev toimub Eesti Kunstiakadeemias 9. ...

Rahvusvaheline seminar “Cultural heterologies and democracy. Culture in the Baltic countries in the 1990s”

17.–19. augustil 2021 toimus Viinistus rahvusvaheline seminar „Cultural heterologies and democracy. Culture in the Baltic countries in the 1990s“. ...

Siirdeaja kultuuripoliitikad. Konverents sarjast “Etüüde nüüdiskultuurist”

Esmaspäeval, 24. mail leiab Tallinna Kirjanike maja musta laega saalis (Harju 1) ning Zoomis aset sarja "Etüüde nüüdiskultuurist" järjekorras viieteistkümnes konverents, "Siirdeaja kultuuripoliitikad". Eesti Vabariigi taasloomine 1991. aastal ...

Konverents “Kõik lähevad kuhugile. Peeter Sauter, “Indigo” – 30″

5. oktoobril toimub KVI kaaskorraldamisel Tallinna Kirjanike maja musta laega saalis konverents "Kõik lähevad kuhugile. Peeter Sauter, "Indigo" – 30". Sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” 14. konverents on pühendatud 30 aasta möödumisele Peeter ...

Rahvusvaheline sümpoosion “Vaikuse prismad”

21.–22. veebruaril 2020 toimub EKAs rahvusvaheline sümpoosion “Vaikuse prismad” ("Prisms of Silence"), kus analüüsitakse, kuidas me saaksime tähenduslikke vaikusi käsitleda. Huvi keskmes on Teise Maailmasõja, selle järgse perioodi ning ...

KVI kaaskorraldatud konverents Berliinis: Marxism(s) in Art Historiography

Berliini Humboldti Ülikoolis toimus 31. jaanuarist 2. veebruarini 2020 KVI osalusel korraldatud konverents "Marxism(s) in Art Historiography", mis jätkab 2016. aastal Tallinnas alanud

ESA (The European Society for Aesthetics) konverents EKAs lükkub 2021. aasta juunisse

10.-12. juunil 2020 EKAs toimuma pidanud ESA ehk Euroopa Esteetikaühingu aastakonverents lükkub aasta võrra edasi, täpsemad kuupäevad juunis 2021 on selgitamisel. Konverentsi peaettekandjad on professor David Davies (McGilli ülikool, Kanada), ...

Seminar „Eesti kunstiteaduse viimane poolsada: Jaak Kangilaski 80“

Reedel, 13. detsembril toimub EKA aulas (A101) seminar "Eesti kunstiteaduse viimane poolsada: Jaak Kangilaski 80". EKA kunagine rektor, professor ja kunstiteaduse instituudi juht, praegune emeriitprofessor Jaak Kangilaski saab 80-aastaseks. ...

KVI võõrustab suvekooli “German Heritage in Eastern Europe. Comparing Narratives, Finding New Perspectives”

5.–9. augustil 2019 toimub KVIs ja Ravila mõisas doktorantide ja noorteadlaste suvekool "German Heritage in Eastern Europe. Comparing Narratives, Finding New Perspectives" (Saksa pärand Ida-Euroopas. Võrreldes narratiive, otsides uusi ...

Intensive seminar in art history with Ewa Domanska

Date: September 9-12 / 5 pm–8 pm Venue: Estonian Academy of Arts, Põhja pst 7, room A301 Lecturer: Ewa Domanska This series of seminars is based on the assumption that today art can ...

Konverents “Mineviku lähivaade. Nüüdiskultuuri ajaloostamine”

16. mail toimub Tallinna Kirjanike maja musta laega saalis (Harju 1) konverents "Mineviku lähivaade. Nüüdiskultuuri ajaloostamine". Kuidas kirjeldada midagi, mis alles kestab? Sarja “Etüüde nüüdiskultuurist” selleaastane konverents võtab ...

Konverents “Etüüde pildist: pilt tänapäeva kultuuris”

10. detsembril toimub Eesti Kunstiakadeemias sarja "Etüüde nüüdiskultuurist" 12. konverents, kus seekord vahetatakse mõtteid pildi olemuse ja toimimise üle. Erinevaid humanitaarvaldkondi esindavad asjatundjad kogunevad arutlema selle üle, mida ...

Intensive seminar in art history with Anthony Gardner

Intensive seminar in art history with Anthony Gardner “Exhibition Histories and ...

(Kunsti)ajalooloome 3. seminar: kirjandusteadlane Epp Annus

25. mail 2018 kl 16.30 toimub EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis (Suur-Kloostri 11, ruumid 103–104) järjekorras kolmas seminar sarjast “(Kunsti)ajalooloome. Ümberkirjutamise küsimusi”. Seminar kannab nime “Sotskolonialismi ...

EKA võõrustab arhitektuuriajaloo hiidkongressi

Euroopa Arhitektuuriajaloo Võrgustiku EAHN (European Architectural History Network) 5. rahvusvaheline konverents toimub 13.–16. juunil 2018 Tallinnas Rahvusraamatukogu ruumides. Läbi kolme konverentsipäeva on programmis viis ...

KVI 25. aastapäeva seminar

KVI tähistab oma 25. aastapäeva seminariga "25 aastat kunstiteaduse õpetamist Eesti Kunstiakadeemias. Kuhu edasi?" Seminar toimub 9. märtsil 2018

Conference: Socialist Internationalism & the Global Contemporary (2017)

Socialist Internationalism & the Global Contemporary: Transnational Art ...

Conference: Indifferent Things? (2017)

The international conference "Indifferent Things? Material and Ceremonial ...

Intensive seminar in art history with Griselda Pollock

Date and time: May 8-11, 2017, at 14.00-17.00 Venue: Estonian Academy of Arts, Institute of Art History and Visual Culture, ...

(Kunsti)ajalooloome. Ümberkirjutamise küsimusi, II seminar

„(Kunsti)ajalooloome. Ümberkirjutamise küsimusi” II seminar Ettekanne: professor Tiina Kirss „Kirjandusajaloo perspektiiv” Jätkame seminarisarjaga „(Kunsti)ajalooloome. Ümberkirjutamise küsimusi”. Teine seminar kannab nime „Kirjandusajaloo ...

Konverents: Art History and Socialism(s) After World War II: The 1940s until the 1960s (2016)

Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi uurimisrühm korraldab N 27. – L 29. oktoobril 2016 ingliskeelse konverentsi ...

Seminarisari “(Kunsti)ajalooloome. Ümberkirjutamise küsimusi”

Seminarisari „(Kunsti)ajalooloome. Ümberkirjutamise küsimusi“ Juba paarkümmend aastat kestnud historiograafiline pööre on jätkumas ka Eestis. Ajalooteaduses markeerivad seda Unduski-Brüggemani diskussioon baltisaksa ajaloo küsimuses, ...

Jagatud praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris (2015)

22.10.–24.10.2015 toimub Kumu kunstimuuseumi ja Kunstiteaduse instituudi ühiselt korraldatud konverents “Jagatud praktikad: kunstiliikide põimumised sotsialistliku Ida-Euroopa kultuuris” Muutused, mis toimusid sotsialistliku Ida-Euroopa ...

2014/2015 loengusari “Space, Media, Mediation”

Kunstiteaduse Instituut alustab taas avatud loengute sarja. Loengusari “Space, media, mediation” keskendub arhitektuuri representeerimise mitmesugustele meetoditele ja vahenditele, kureerimisele ja arhitektuurile kui meediale. Seeria kõigil ...

Konverents: Circulation, Translation, Transition (2014)

10.-12. oktoobrini toimub Kunstiteaduse Instituudis konverents Circulation, Translation, Transition, mis on võrgustiku

Conference: Debating German Heritage (2013)

Debating German Heritage: Art History and Nationalism during the Long 19th Century Dates: 27th–28th September 2013 Venue: Suur-Kloostri 11, auditoria 103 and 104, Institute of Art History, Estonian Academy of ...

KTI 20 loengusari

Kunstiteaduse instituut tähistab 20. aastapäeva loengusarjaga 1992. aastal ...