Teoksil projektid

Monumendi uued raamid (Kultuuriministeeriumi grant, 2024–2026)

Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse on algatanud ulatuslikud debatid Vene ja Nõukogude pärandi üle nii Eestis kui mujal. Sellega on kaasnenud monumentide ja muu pärandi eemaldamine, algatused selle seadusandlikuks ja riiklikuks ...

Kunstiajalugu kontakttsoonis (EKA teadusgrant, 2023–2024)

Projekt “Kunstiajalugu kontakttsoonis: populaarne ja fiktsionaalne Eesti kunsti(ajaloo)kirjutuses” uurib kunstiteaduse suhet avalikkusega – mitte-akadeemilisi vorme, mida kunstikirjutus võib võtta: erinevad ilukirjanduslikud ja filmikunstilised ...

Koguteose “Eesti linnaehituse ajalugu” 2. köide (2021–2024)

“Eesti linnaehituse ajalugu 1918–2020” annab ülevaate 20. ja 21. sajandi alguse linnaehitusest läbi erinevate võimuperioodide käsitledes nii paberile jäänud kui ka realiseerunud planeeringuid, neid vorminud ideid ning ühiskondlikke ja ...

Prognoos ja fantaasia hilisnõukogude arhitektuuris (PSG, 2020–2024)

Uurimisprojekt keskendub fantaasiale hilisnõukogude perioodi arhitektuuris ning selle rollile sõjajärgse moderniseerimise mõjude vahendajana. 1960. aastatest alates seostasid mitmed arhitektid Nõukogude Liidus oma töö uute tehniliste ...

Eesti siirdekultuuri arengumustrid (1986–1998) (PRG, 2020–2024)

Uurimisprojekt võtab vaatluse alla kultuuriprotsessid Eestis aastatel 1986–1998: nn siirdeperioodil, mis langeb kokku sotsialistliku süsteemi lagunemisega Ida-Euroopas ja sellega kaasnenud põhjalike poliitiliste, majanduslike, ...

Koguteos „Eesti kunsti ajalugu” (1999–2025)

„Eesti kunsti ajalugu" on EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi kõige vanem teadusprojekt, millega alustati 1999. aastal. Seitsmeköitelise „Eesti kunsti ajaloo" eesmärgiks on hõlmata Eesti kunsti- ja visuaalkultuuri ajalugu võimalikult ...