Erialast

KUNSTITEADUS JA VISUAALKULTUUR KUI ERIALA

Nüüdisaegse kunstiteaduse uurimisobjektiks on peagu kogu inimloomingu visuaalne mõõde. Kunst, foto, film, aga ka argisemad valdkonnad nagu massimeedia või reklaam loovad ja kasutavad erinevatel eesmärkidel mitmesuguseid pilte ning kujutisi. Pildid võivad olla esteetilise naudingu allikad või ajaloolise tähtsusega dokumendid, edastada infot, kuid ka meiega manipuleerida. Mõned pildid teevad kõike seda korraga. Samamoodi on tähenduslik kogu meid ümbritsev ruum ja esemeline keskkond, mille kujundus mõjutab meie igapäevaelu.

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala loob aluse selleks, et mõtestada pildilise ja ruumilise keskkonna seoseid ning toimimist ühiskonnas. Kunstiajalugu ja -teooria aitavad mõista ning hinnata nii üksikuid teoseid kui ka nende loomist ümbritsenud ühiskonda ja selles kehtinud väärtusi. Kunsti, arhitektuuri ja disaini uurimine annab meile raamistiku nii mineviku kui ka oleviku mõistmiseks ning kujundab laiemat kriitilist, iseseisvat mõtlemist.

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis õpitakse teooriaainete, praktikate ja õppereiside kaudu kriitiliselt vaatama ja analüüsima nii ajaloolist kui ka meid tänapäeval ümbritsevat pildimaailma ja ruumilist keskkonda. Kunstiajalugu ja -teooriat õpetatakse kultuuriteooria ja sotsiaalajaloo foonil. Ühtlasi annab õppekava laiapõhjalise humanitaarhariduse.

KVI-s saab õppida järgmistel õppekavadel:

Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud BA

Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud MA, sh

museoloogia suund MA

kuraatoriõppe suund MA

Literature, Visual Culture and Film Studies MA (inglisekeelne õppekava koostöös Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudiga)

Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud PhD

KUNSTITEADUS KUNSTIAKADEEMIAS

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi ülesandeks EKA-s on ette valmistada erialaspetsialiste kunstiteaduse, visuaal- ja ruumikultuuri uurimise ning kuraatorluse alal. KVI tudengitel on hea kontakt kunsti-, disaini ja arhitektuuri eriala tudengitega. Seetõttu tekib juba varakult hea arusaam kaasaegsest kunstist. Mitmed ained ja praktilised tööd toimuvad koos muinsuskaitse ja konserveerimise üliõpilastega. Humanitaarainete valiku suurendamisel teeb KVI tihedat koostööd Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudiga. Erialaõppe praktilist poolt toetab koostöö Eesti muuseumide jt kunstiinstitutsioonidega.

KVI-s õppimist rikastavad tipptasemel külalisõppejõud ja avatud loengute sarjad. Valikkursusi on näiteks pidanud prof Keith Moxey (Barnard College, Columbia ülikool) ja prof Michael Anne Holly (Clark Art Institute); prof Matthew Rampley (Birminghami ülikool); prof James Elkins (Chicago Art Institute); prof Beat Wyss (HfG Karlsruhe); prof Altti Kuusamo (Turu ülikool), dr Tutta Palin (Turu ülikool), prof Griselda Pollock (Leedsi ülikool), prof Kenneth Frampton (Columbia ülikool).

KVI ÕPETAB

– nägema kunsti seoseid ajaloo, ühiskonna ja kultuuriga;
– kunsti, arhitektuuri ja disaini kriitiliselt vaatama ja mõtestama;
– kultuuri ja ühiskonna kohta adekvaatseid ja kriitilisi küsimusi küsima;
– kunstist, arhitektuurist ja disainist rääkima ja sellest kirjutama;
– kunsti väga mitmekesisele publikule mõistetavaks tegema;
– iseseisvalt arhiivi- ja teadustööd tegema;
– ennast kirjas ja kõnes meisterlikult väljendama.

KELLENA LÕPETAJAD TÖÖD LEIAVAD

– kunsti-, visuaalkultuuri- või arhitektuurieksperdina avalikus ja erasektoris;
– kuraatorina ja kunstikorraldajana;
– muuseumitöötajana;
– teadurina;
– kunsti-, arhitektuuri- või disainikriitikuna;
– kunsti- ja kultuuritoimetajana;
– kunstiajaloo õpetajana.

KVI magistrikonverents

Neljapäeval, 30. märtsil 2023 kell 11.00–15.30 toimub ruumis C204 KVI magistrikonverents. Ettekanded: Mailis Timmi, "Galerii – ärimaailma mõjuagent kunstiväljal või kunstniku loomekarjääri ...

Kunstiteaduse tudengite kureeritud näitus „Eraldatuses” Tartu Kunstimuuseumis

15. mail avatakse Tartu Kunstimuuseumis Eesti Kunstiakadeemia museoloogia, kuraatoriõppe ja muinsuskaitse eriala magistrantide kureeritud näitus „Eraldatuses”, mis käsitleb erinevatel aegadel ja ...

KVI magistrikonverents

31. märtsil kell 14.00–17.30 toimub Zoomi vahendusel KVImagistrikonverents, kus magistrandid tutvustavad kaitsmise eel oma uurimisteema üht tahku. Magistrikonverentsil ...

Konrad Mägi Sihtasutuse stipendium Mareli Reinholdile

Konrad Mägi Sihtasutus on asunud toetama Eesti vanema kunsti uurijaid. Selle nimel asutati stipendium, millega toetatakse magistrante või doktorante, kelle sooviks on teaduslikult uurida Eesti 20. sajandi esimese poole ...

KVI õppereis Raplamaale ja lähikonda

Igal aastal külastavad KVI õppejõud ja tudengid Eesti kunsti praktika raames üht maakonda, et uurida sealset kunsti- ja arhitektuuripärandit. Sel aastal toimus reis uue õppeaasta alguses, 29.–30. augustil. Kahepäevasel ekskursioonil pakkusid ...

Kaasaegse kunsti ja kuraatorõpe magistrandid esitlevad karantiinis valminud koostööprojekte

EKA kaasaegse kunsti ja kuraatorõppe ühise aine eesmärk on õppida tõlgendama ja kriitiliselt hindama kuraatoritööd, julgustada tudengite teaduskondade vahelist koostööd ning sellest sündivaid mitmekülgseid kaaseaegse kunsti esitluse ...

KVI magistrikonverents 30. märtsil

30. märtsil 2020 algusega kell 10:00 leiab aset KVI 2020. aasta magistrikonverents, kus magistrandid tutvustavad kaitsmise eel oma magistriprojekte. Eriolukorrast tulenevalt toimub konverents seekord veebiseminarina piiratud osaliste ringile, ...

KVI magistrantide õppereis Balti riikidesse

11.–13. veebruaril külastasid museoloogia õppesuuna tudengid ja museoloogiahuvilised KVI magistrandid Lätit ja Leedut. Kolme sisuka päevaga jõuti tutvuda olulisemate uuenduste ja väljapanekutega erinevates Riia, Vilniuse ja Kaunase ...

Kuraatoriõppe magistrantide õppereis Kopenhaagenisse

28. I – 3. II toimus KVI kuraatoriõppe magistrantide reis Kopenhaagenisse. Nädalase reisi jooksul külastati erinevaid kohalikke kunstiinstitutsioone, mida täiendasid kohtumised kuraatorite, kunstnike ja galeristidega. Kaheteistkümne põneva ...

Kunstiajaloo ja muinsuskaitse magistrandid üle Eesti kogunesid ühisseminarile Purdi mõisas

Nelja Eesti õppetooli kunstiajalooga tegelevad õppejõud ja magistrandid korraldasid 30.09.-1.10.2019 värskelt restaureeritud Purdi mõisas ühisseminari. Osalesid EKA kunstiteaduse-visuaalkultuuri, EKA muinsuskaitse-konserveerimise ning TÜ ja TLÜ ...

Vent Space võttis kokku esimese tegutsemishooaja

2018. aasta sügisel asusid endistes EKA Galerii ruumides (Vabaduse väljak 6/8) tegutsema Kuraatoriõppe ja Kaasaegse kunsti õppekavade magistrandid. Sügissemestril tegeles kujunenud initsiatiivgrupp näitusepinna kasutamiseks uue kontseptsiooni ...

Kunstiteaduse tudengid külastasid praktikareisil Läänemaad ja Pärnumaad

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri tudengid ja õppejõud külastasid juuni alguses toimunud Eesti kunsti- ja arhitektuuriajaloo praktika raames Lõuna-Läänemaad ja Pärnumaad. Kahepäevasel väljasõidul väisati nii mõisu, kirikuid kui ka ...

Väliskunsti praktikareis Lõuna-Poolasse

Kunstikultuuri teaduskonna tudengite väliskunsti praktika raames käidi 2019. aastal Lõuna-Poolas. Peamisteks sihtkohtadeks olid mitmekesiste kihistuste ja rikkaliku pärandiga linnad Kraków ja Wrocław. Reisile saateks pidas Jaak Kangilaski loengu ...

Vent Space – EKA kuraatoriõppe ja vabade kunstide magistrantide koostööprojekt

2018. aasta sügisel pakuti meile võimalust kureerida ja hallata endise EKA Galerii ruume Kunstihoone keldris. Meil kujunes koos vabade kunstide tudengitega väike initsiatiivgrupp, kellega alustasime üsna nullist: alates kontseptsiooni ...

Üliõpilaste teadustööde konkursil premeeriti EKA-lasi Kristina Aasa ja Eliis Vainot

12.detsembril autasustati Eesti Teaduste Akadeemia saalis üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimaid. Ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas tunnustati taaskord ka Eesti Kunstiakadeemiat: Teise preemia magistriõppe üliõpilaste ...

Intensive seminar in art history with Anthony Gardner

Intensive seminar in art history with Anthony Gardner “Exhibition Histories and ...

KVI-s kaitsti edukalt 4 bakalaureuse- ja 2 magistritööd

28. mail kaitsti Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis edukalt 4 bakalaureusetööd: Karolina Vasser "Eesti animafilmi teisenemine 20. sajandi viimasel veerandil Rein Raamatu ...

Kunstikultuuri tudengid käisid väliskunsti praktikal Toskaanas

Kunstiteaduse ja muinsuskaitse tudengite ühine väliskunsti praktika toimus sel aastal Toskaanas, Itaalias. Reisi programmi ja giidiraamatut aitasid koostada tudengid ise ning kohapeal tutvustati oma objekti kogu grupile. Praktika eesmärgiks oli ...

Intervjuu KVI õppejõu Tiina Abeliga

Loe Kaarin Kiviräha ja Marika Agu intervjuud "

Üliõpilaste teadustööde konkursil premeeriti Eesti Kunstiakadeemiast Carla Castiajo ja Elnara Taidre doktoritööd

Carla Castiajo doktoritöö „Puhtus ja promiskuiteet. Uurimus juustest kui materjalist kunstis ja ehtekunstis” kaanepilt 5. detsembril autasustati Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis ...

KVI viib kunstiteaduse ja kaasaegse kunsti ideed keskkooliõpilasteni

Novembri lõpus algasid juba kolmandat korda toimuvad kunstiteaduse koolituurid, tutvustades keskkooliõpilastele aktiivõppe meetodite abil ...

Ilmus “käsiraamat” kaasaegsest kunstist kirjutamiseks

1. juunil ilmus Eest Kunstiakadeemia Kirjastuselt Ingrid Ruudi tõlkes Gilda Williamsi raamat “Kuidas kirjutada kaasaegsest kunstist”. See nii tudengitele, kunstiprofessionaalidele kui ka teistele kirjutamisest huvitujaile asendamatu raamat ...

Sirbis on fookus kunstiteadusel

10. veebruaril 2017 ilmunud kultuurileht “Sirp” koondab huvitava sissevaate kunstiteaduse erialale. Kolm pikka artiklit lahkavad eriala ajalugu, institutsioone ja arengusuundi:

EKA Kunstiteaduse instituut ja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus alustasid ühist “Kunstiteaduse koolituuri”!

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus ja Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse instituut alustasid ühist “Kunstiteaduse koolituuri”! 26. novembril algab esimeste kohtumistega Valga ja Tõrva Gümnaasiumis KKEKi ja EKA ...

Kunstiteaduse magistrandid alustavad praktikat Euroopa galeriides

Kolm Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse magistritudengit siirduvad 3-4- kuulisele praktikale Euroopa tuntud kaasaegse kunsti galeriides. Eda Tuulberg alustas juunikuus ...

Kunstiteaduse eriala värske lõpetaja Hanna-Liis Kont pälvis riiklikul üliõpilaste teadustööde konkursil I preemia

Eesti Kunstiakadeemia tunnustab ja õnnitleb 2014. kevadel kunstiteaduse eriala lõpetanud Hanna-Liis Kont'i ja tema juhendajat prof Virve Sarapikku Haridus- ja Teadusministeeriumi 2014. aasta riiklikul üliõpilaste teadustööde konkursil pälvitud I ...

President Lennart Meri stipendiumi pälvis kunstiteaduse eriala doktorant Karin Nugis

28. märtsil anti Viimsi Püha Jaakobi kirikus Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse eriala doktorandile ja Kunstiteaduse instituudi teadussekretärile Karin Nugisele üle esmakordselt jagatav president Lennart Meri 2500 euro suurune stipendium. ...

Noore kunstiteadlase ühekordne stipendium

Anname teada, et on avatud Eesti Rahvuskultuuri Fondi Noore kunstiteadlase fondi taotlusvoor, mis kestab kuni 15. oktoobrini. Taotluses tuleb põhjendada stipendiumi otstarvet, st mida sellega teha tahetakse. Taotluse vormi leiab ...