Magistriõpe

Õppetase: MA
Õppekeel: Eesti
Ainepunktide arv: 120 EAP
Õppe kestvus: 2 aastat
Link õppekavale Tahvlis: https://tahvel.edu.ee/#/curriculum/1049
Õppekava kood: 212
Teaduskond: Kunstikultuuri teaduskond
Õppemaks: tasuta
Erialad: kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud, museoloogia, kuraatoriõpe

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut on Eesti juhtiv kunstiteaduse uurimis- ja õpetamiskeskus, mis pakub mitmekülgset, uuenduslikku ning inspireerivat õppe- ja uurimiskeskkonda. Siin õpitakse kunstiajalugu ja teadust avaramal, kultuuriajaloolisel ja ühiskondlikul foonil, mis annab laiapõhjalise humanitaarhariduse ja oskused eneseteostuseks. Magistriõppes on võimalik spetsialiseeruda kas kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringutemuseoloogia või kuraatoriõppe suunale.

Magistriõppekava pakub süvendatult erialaseid teadmisi: ajaloolise ja objektikeskse kunstiajaloo süvendatud tundmaõppimisel kõrval on suur rõhk kunstiteoreetiliste käsitluste ja metodoloogiate omandamisel. Kunstiteaduse ja kunstiajaloo kõrval õpitakse semiootikat ja sotsioloogiat. Ühtlasi õpitakse rakendama teadmisi ja teooriat praktikas – vastavalt suunale kas kunstiajaloolises ja -teaduslikus uurimistöös, museoloogilises või kuraatoritöös. Õppimine samas ülikoolis koos kunstiüliõpilastega annab erinevaid võimalusi ühisprojektideks ning õpetab tegema koostööd kunstnike, disanerite jt-ga.

Meie õppekava eesmärgiks on individuaalne lähenemine üliõpilastele. Instituudi õppejõud ja teadurid on oma eriala tunnustatud tippspetsialistid, kes väärtustavad individuaalset lähenemist üliõpilastele, arutelusid seminarides ning tudengite projektide ja uurimistööde juhendamist. Lisaks kaasame õppejõudena oma ala asjatundjaid nii Eestist kui ka välismaalt. Pakume teadlikult rohkeid eri- ja meistrikursusi, mis võimaldab omandada süvendatumaid teadmisi ja oskusi, aga ühtlasi reageerida kiiresti kunstiteaduses, kunstielus ja ühiskonnas aktuaalsetele teemadele. Erialaõpet täiendavad mitmekülgsed õppereisid ja praktikad Eestis ja välismaal ning museoloogilised ja kuraatoriprojektid.

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute õppekava õpetab ümbritsevat pildimaailma ja ruumilist keskkonda kriitiliselt vaatama ja analüüsima. Kunstiajalugu ja –teooria aitab mõista ning hinnata kunsti, disaini ja arhitektuuri, aga ka seda loonud loonud ühiskonda ja selles kehtinud väärtusi. Kunsti, arhitektuuri ja disani uurimine annab meile raamistiku nii mineviku kui ka oleviku mõistmiseks ning kujundab laiemat kriitilist, iseseisvat mõtlemist. KVI vilistlaskonda kuuluvad Eesti noorema põlve mõjukamad kunstiteadlased, -kriitikud ja kuraatorid.

Magistriõppes on võimalik astuda ka KVI ja Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi ühisõppekavale Kirjandus-, visuaalkultuuri- ja filmiteooria (Literature, Visual Culture and Film Studies) või valida selle õppekava aineid.

KVI magistriõppekava juht on prof Linda Kaljundi, museoloogia suuna juht dr Anu Allas, kuraatoriõppe suuna juht Anders Härm. Õppekava Literature, Visual Culture and Film Studies juht on Mari Laaniste.