EKA visuaalne kommunikatsioon

EKA visuaalne kommunikatsioon peab olema ühtne, professionaalne, järjepidev ja äratuntav. Nii on publikule arusaadav, et tegu on EKA sõnumitega ja ta harjub neid kirevas infomüras paremini ära tundma.

Peale pikka oma majata olekut ja hajali paiknemist on akadeemia kokkukasvamiseks ja ühtsustunde taastamiseks ühise visuaalse keele kasutamine tõhus vahend.  Uue maja valmimise eel töötasime EKA jaoks välja uue visuaalse identiteedi, mis on inspireeritud Rauaniidi hoone arhitektuursetest elementidest ja EKA erialade mitmekesisest paletist.  Uus visuaalne keel koosneb ühtsest ja selgest raamistikust, selle varieeruv tüpograafia sümboliseerib aga EKA üksuste erinevaid iseloome ja lisab mängulisust. Sümbolväärtuse kõrval on ühe stiili kasutamine ka praktiline, säästes inim-, aja- ja finantsressurssi, sest iga kampaania või ürituse jaoks pole tarvis tellida eraldi kujundust.

Kasutuspõhimõtted

EKA nimel kõneldes peab kasutama EKA visuaalse kommunikatsiooni reegleid. Üldkommunikatsioonis, üksuste reklaammaterjalides ja teavikutes, mis tutvustavad siinseid õppimisvõimalusi ning põhitegevusi, kasutatakse alati EKA visuaalset identiteeti. EKA ametliku stiili kasutamine pole kõikjal kohustuslik, nt tudengite või õppejõudude korraldatud üritused või loomingulised projektid võivad luua oma keele. Olenemata valitud kujundussuunast, peaksid kõik ühe ja sama sündmuse reklaamiväljundid rääkima ühtset visuaalset keelt (nt bänner, plakat, kava, trükis peavad olema ühe ilmega). EKA identiteeti omaloominguga miksida pole mõistlik ega hea. Kõhkluste ja küsimuste korral pöördu julgelt kommunikatsioonijuhi Solveig Jahnke poole, kes saab nõustada või leida projektile disaineri. Väiksemaid EKA-siseseid kujundustöid teostab graafiline disainer Pärtel Eelmere.

Teavitust ja infomaterjale planeerides mõtle:
Kes on sihtgrupp (EKA või muu publik)?
Mis on peamine sõnum, infomaht?
Kas kasutada fotosid, illustratsioone?
Mis väljundeid on vaja (plakat, sotsiaalmeedia, trükised, välimeedia, video vm)?
Mis koguseid on vaja (nt kas trükiseid on vaja 50 või 500)?
Millised on aja- ja eelarvepiirangud?

NB! Kui otsustad oma ürituse reklaamimisel kasutada EKA identiteeti, siis tuleb seda alati teha täieulatuslikult või luua oma visuaalne keel.

EKA visuaalse identiteedi autorid: Stuudio Stuudio
EKA Absolution fondi autor: Niklas Ekholm, Helsinki Type Studio
EKA graafilise disaini osakonna EKA identiteedi töötoas osalenud üliõpilased: Kermo Aruoja, Allan Aug, Kaisi Eigo, Martina Gofman, Elis Kitt, Kaspar Kuldkepp, Vello Lutter, Oskar Mihhailov, Joosep Noorväli, Eva Rank, Anastassia Tsepaikina, Karl Uibo, Mathias Väärsi.
Eriline tänu Allan Augile ja Mathias Väärsile väljapakutud kirjatüübi eest!
Konsultandid: graafilise disaini osakonna dotsent Indrek Sirkel, professor Ivar Sakk; disainiteaduskonna dekaan Kristjan Mändmaa
Projektijuht: EKA kommunikatsiooniosakonna juhataja Solveig Jahnke

Järgmine: Põhireeglid