E-kirjad

E-kirja jalus

EKA hoiab korrektset ja ühtset visuaalset kommunikatsiooni ka igapäevases kirjavahetuses. Selleks on välja töötatud e-kirja allkirja formaat, mis on kohustuslik kõigile töötajatele.

Valikus on kolm versiooni: eesti, inglise ja kahekeelne. Allpool on toodud ühe- ja kahekeelse kirjajaluse struktuur.
Nimi Perekonnanimi
Amet

Osakond
Teaduskond
Eesti Kunstiakadeemia

Põhja pst 7
10412 Tallinn
Lauatelefon
Mobiil

www.artun.ee
Nimi Perekonnanimi
Amet | Position

Osakond | Department
Teaduskond | Faculty
Eesti Kunstiakadeemia | Estonian Academy of Arts

Põhja pst 7
10412 Tallinn, Estonia
Lauatelefon
Mobiil

www.artun.ee

Juhend meiliallkirja lisamiseks


Teatepõhi

Teatepõhi on EKA jaoks loodud keskkond, mille abil saab kujundada teateid ilma spetsiaalset platvormi (nt MailerLite) kasutamata.

Teatepõhja täidetavate väljade eelvaade
Saadetud teate näide


Teatepõhja kasutamiseks:
1. Täida lahtrid ja soovi korral lisa pilt
2. Vajuta nuppu “loo e-mail
3. Selekteeri (cmd+a) loodud teade ja kopeeri (cmd+c) see
4. Koosta uus tühi e-mail oma tavapärases e-mailiprogrammis ja kleebi (cmd+v) kopeeritud teade kirja sisuossa
5. Lisa pealkiri, adressaadid ning pane kiri teele


MailerLite

Mailerlite’i on kommunikatsiooniosakond koondanud pressipartnerite, koolide, sisseastujate postiloendid. MailerLite’i kasutatakse nädalakirjade, kutsete, programmide, pressiteadete koostamiseks ja saatmiseks.

Nädalakirja näide

Kutseid koostab ja saadab EKA kommunikatsiooniosakond. Üldkommunikatsiooni puudutavad kutsed on alati rohelisel taustal.

Kutse näide

Järgmine: Esitlused