Sisufont Franklin Gothic URW

Tasakaaluks mängulisele EKA Absolutionile on lisainfo ning sisuteksti kirjatüübiks neutraalsem ning selge kirjapildiga Franklin Gothic URW. Visuaalses indentiteedis on kasutusel fondi neli lõiget:

Franklinis esitatakse kogu mahukam ja teisejärguline info: logolaiend, plakati lisainfo, sisutekstid, dokumendid, kontaktinfo, tehniline info, tabelid jms.

Franklin Gothic URW puudumisel kasutada alternatiivina süsteemifonti Arial (lõiked Regular, Italic, Bold, Bold Italic).


Fondifailid (Google Drive, ligipääs artun.ee kontoga)


Kasutus

Franklin Gothic URW kirjatüüpi kasutatakse sisutekstide ning lisainfo puhul. Teksti sees saab infohierarhiat luua kasutades fondi lõikeid demi ja italic ning underline-i. Läbivate suurtähtede kasutamist sisutekstides, alapealkirjades ja rõhutustes pigem vältida.


Trükiformaatides kasutuses olevad Franklini põhisuurused:
9 pt, reavahe ~11 pt
12 pt, reavahe ~14 pt
16 pt, reavahe ~18 pt
24 pt, reavahe ~27 pt

Franklinit kasutatakse ühe formaadi raames maksimaalselt kolmes punktisuuruses.


Põhisuurused: 9 pt / 12 pt / 16 pt / 24 pt
Joondus: vasak, lahtine ladu
Tracking: –10 kuni +5
Kerning: Metrics


Väärkasutus

Sisufont Franklin Gothic ei ole kasutuses suurte pealkirjadena ning peab kujundustes EKA Absolutionist olema oluliselt väiksem.

Järgmine: Värvid