Sotsiaalmeedia

EKA on aktiivne sotsiaalmeedia kasutaja. Akadeemial on esindusprofiilid Facebookis, Instagramis, Vimeos, Youtube’is ja Flickr’s, mitmed erialaosakonnad on loonud ka oma kontod.

Profiilipildid

Üksused saavad sotsiaalmeedia profiilipiltidena kasutada enda nime lühendit värvilisel taustal. Profiilipilti küsida kommunikatsiooniosakonnast.

Facebook

Facebooki jaoks on välja töötatud bännerite formaat, kus põhiinfo esitatakse animeeritud tekstina. See võimaldab korraga rohkem infot edastada ning on tähelepanu püüdmisel efektiivsem. Tekst mahub hästi bännerile kui see jagada paarirealisteks infoplokkideks. Vaata animeerimise juhendit siit.

NB! Facebooki lehe ja ürituse bannerite formaat on erinev, failid tuleb kujundada vastavalt.

Page Cover videobänner


Formaat: 2458×1080 px
Margin: vasakult 120 px, ülevalt 140 px
EKA Absolution: 218 pt, reavahega 196,2 pt
Faili tüüp: .mp4
Video pikkus: 20 sek

Event Cover videobänner


Formaat: 1920×1080 px
Margin: vasakult 120 px, ülevalt 140 px
EKA Absolution: 218 pt, reavahega 196,2 pt
Faili tüüp: .mp4
Video pikkus: 20 sek


Instagrami postitus

Instagrami jaoks on välja töötatud postituste põhi, kus info esitatakse staatilise või animeeritud tekstina. Staatilisel postitusel ei kasutata pilti ja teksti korraga.


Formaat: 1080×1080 px
Margin: 80 px
EKA Absolution: 160 pt, reavahega 144 pt
Franklin Gothic URW: 64 pt


Instagrami postituse põhi (.idml)


Story

Story puhul saab kombineerida teksti ja pilti, jaotades formaadi pooleks.

NB! Et kujundus ei jääks kasutajaliidese alla, tuleb ülemisse serva jätta ilma tekstita turvaala.


Formaat: 1080×1920 px
Margin: 80 px, ülemine serv 180 px
EKA Absolution: 160 pt, reavahega 144 pt
Franklin Gothic URW: 64 pt


Instagrami story põhi (.idml)

Järgmine: E-kirjad