EKA infoekraanid

Infoekraanidel kuvatakse lähiajal toimuvate EKA ürituste infot – galerii näitused, avatud loengud, konverentsid jms. Infoekraanide teateid koordineerib ja vormistab EKA kommunikatsiooniosakond: andres.loo@artun.ee.

EKA infoekraanide teated

Formaat: 1920×1080 px Margin: 100 px EKA Absolution: 180 pt, reavahega 162 pt Franklin Gothic URW: 37 pt, reavahega 42 pt Failitüüp: jpeg / mp4

Järgmine: Video