Logo

Eesti Kunstiakadeemia logo on sõnamärk “EKA” ja see on visuaalse identiteedi üks põhielemente. “EKA” akronüümi kasutatakse kooli nime lühendina kõikides keeltes, et kinnistada EKA nime sümbolina.


EKA logo (.zip)
EKA üksuste logofailid
(Google Drive)

Logo on osa EKA Absolution kirjatüübist ning sisaldub fondifailis ligatuurina (täheühendina). Kirjutades järjest suurte tähtedega EKA, asenduvad tähed automaatselt logoga.

Lisaks põhilogole “EKA” on kasutuses ka eesti- ja ingliskeelse laiendiga versioonid.

Eestikeelse laiendiga logo
Ingliskeelse laiendiga logo

Igal EKA üksusel on oma nimega logo.

EKA avatud akadeemia logo


Üksuste logofailid leiad siit . Ära ise üksusele logo kujunda, soovi korral pöördu kommunikatsiooniosakonda.

Logo kasutamine kujundustes

EKA kujundustes asub logo alati formaadi vasakus ülemises nurgas, servadest võrdsel kaugusel.

Logo landscape ja portrait A-formaadi vasakus ülemises nurgas

Logo ümber jäetakse tühi ala, mis on ligikaudu poole sõnamärgi kõrgune. Vaata täpsemaid ääriste mõõte formaadi kaupa trükimeediumite ja digitaalsete meediumite alamlehtedelt.

Laiendiga logo minimaalne kõrgus trükimeediumites on 10 mm, muidu muutub laiend loetamatuks. Väiksemas suuruses kasuta EKA logo ilma laiendita, minimaalselt 5 mm kõrgusena.

Laiendiga logo minimaalne kõrgus ekraanil kasutamiseks on 90 px ning ilma laiendita 45 px.

Nurgas asuv logo moodustab kujunduses talle järgneva põhisõnumiga ühtse terviku, kus “EKA” on teksti esimene rida. Tekst ja logo on alati samas suuruses.

Värvilisel taustal on logo alati valge.

EKA logo värvilisel taustal
Logo kujunduse osana

Logo üldkasutuses

Kujundustes, mis ei kasuta EKA visuaalset identiteeti (näiteks koostööprojektid, tudengite loovprojektid vm), tohib EKA logo kasutada kas musta või valgena.


Logo väärkasutus

EKA kujundustes ei tohi logo asuda mujal kui ainult formaadi vasakus ülemises nurgas.

EKA kujundustes ei tohi logo kasutada värvilisena, logo peab alati olema taustatoonist lähtuvalt kas must või valge.

EKA kujundustes tuleks logo kasutada ühes kohas – üleval vasakus nurgas.

Logole ei tohi lisada mitut laiendit.

Logole ei tohi lisada visuaalseid efekte.

Logo ei tohi venitada, kokku suruda ega formaadi suhtes nurga alla keerata.

Järgmine: Tekst ja fondid