EKA veeb

EKA veebileht on üks peamiseid teabekanaleid kooli erialade tutvustamiseks. Lisaks saab seal reklaamida sündmusi, avatud loenguid ja kajastada uudiseid. Suuremate sündmuste jaoks on võimalik luua eraldi alamlehti.

Veebilehe avabänner

EKA veebilehe roteeruval avabänneril esitatakse kooli kõige olulisemaid sündmusi. Avabänneri lisamiseks tuleb pöörduda kommunikatsioonispetsialisti poole: andres.loo@artun.ee. Pildi ja tekstiga staatilisel bänneril kasutatakse väljatöötatud ja veebilehele sisse ehitatud kujunduspõhja. Bänneril ei kasutata logomärki “EKA”, sest see on avalehel juba olemas.
Avalehele saab lisada ka täislaiuses bänneri.
Täislaiuses avalehe bänner

Formaat desktopil: 1680×600 px Formaat mobiilis: 1440×600 px Faili formaat: PNG või SVG

Bännerit saab esitada ka animeerituna. Animeeritud banner on tekstipõhine ning .svg formaadis.
Avalehe animeeritud banner
Avalehele on võimalik lisada ka erikujundusega bännerit.
Erikujundusega banner

Veebilehe stiilijuhis (WordPress)

Teksti liigendades hoia pealkirjad lühikesed ja konkreetsed, pikk pealkiri võtab lehel liiga palju ruumi. Alapealkirjade puhul kasuta tekstistiili “Pealkiri 2”. Sisutekstis kasuta rõhutamiseks “Bold” tekstistiili. Nimekirja eristamiseks kasuta tekstistiili “Nimistu”.
Veebilehest on eraldi eesti- ja ingliskeelne versioon, ära pane eestikeelsele lehele infot mitmes keeles.
Fotosid on soovitatav kasutada landscape formaadis. Artikli visuaaliks ära kasuta kujundust, mis kordab artikli sisu, vali selle asemel foto.
EKA veebilehe kasutamise juhend
Järgmine: EKA infoekraanid