Põhireeglid

EKA visuaalne kommunikatsioon on tekstipõhine. Kirjatüüp EKA Absolution on EKA visuaalse identiteedi aluseks. Kirjatüüp on suure variatsiooniga ja paljude alternatiivsete tähevormidega, mis väljendab mitmeid erialasid koondava ülikooli mitmekesisust.

Fondile toetuv identiteet on silmatorkav ja säilitab lihtsate vahenditega visuaalse identiteedi omapära. Kirjatüüpi kasutatakse suurelt ja domineerivalt.

Eesti Kunstiakadeemia logo on akronüüm EKA. Sõnamärk EKA on logona lühike, meeldejääv ja kinnistab kooli nime ka rahvusvaheliselt.

Logo asub EKA visuaalses kommunikatsioonis alati formaadi vasakus ülemises nurgas.

Nurgas asuv logo “EKA” moodustab kujunduses talle järgneva põhisõnumiga ühtse terviku, kus “EKA” on lause/pealkirja/fraasi esimene rida. Tekst ja logo on alati samas suuruses. EKA Absolutionit kasutatakse formaadi lõikes ainult ühes punktisuuruses.

Visuaalse identiteedi oluliseks lisaelemendiks on ühevärviline taust, millel logo “EKA” on alati valge. Värvilisel taustal valge logo kasutamine toob kooli nime esile ning eristab logo sellele järgnevast musta värvi tekstist. Visuaalse kommunikatsiooni peamiseks taustavärviks on EKA roheline.

Lisainfo ning sisutekstide puhul kasutatakse kirjatüüpi Franklin Gothic URW, mis on neutraalne ja erinevalt EKA Absolutionist hästi loetav ka väiksemates kirjasuurustes.

EKA visuaalses identiteedis kasutatakse kirjatüübi nelja lõiget:

Franklin Gothic URW Book
Franklin Gothic URW Book Italic
Franklin Gothic URW Demi
Franklin Gothic URW Demi Italic


EKA kujundustes moodustavad logo, pealkirjafont EKA Absolution, ühevärviline taust ja sisufont Franklin Gothic URW ühtse terviku. Tekst on alati vasakule joondatud ja lahtises laos.

Digiväljundites saab teksti animeerida, kasutades EKA Absolutioni varieeruvaid tähevorme.

Soovi korral saab tekstipõhist kujundust täiendada lisavisuaalidega.

Infoekraani teade
Trükise kaas

Järgmine: Logo