Esitlused

EKA töötajatele ja tudengitele on loodud esitluste põhjad, mida võib kasutada nii loengute pidamiseks, konverentsideks või üritustel EKA tutvustamiseks. Samuti on olemas põhjalik ja pildiküllane akadeemiat tutvustav esitlus.


EKAt tutvustav esitlus (.pdf)


Fondifailid  (Google Drive, ligipääs artun.ee kontoga)


Esitlusepõhjad Keynote (.key)
Esitlusepõhjad Powerpoint (.pptx)

Esitlusepõhjad Google Slides

Tekstislaidid

Esitluste algus- ja vaheslaididel kasutatakse suuremates pealkirjades EKA Absolutionit ning lisainfo, sisutekstide, vahepealkirjade ja pildiallkirjade puhul Franklin Gothicut. Juhul kui valitud programm (PowerPoint) ei toeta fonti EKA Absolution, siis kasuta kujunduses ainult kirjatüüpi Franklin Gothic. Alternatiivse lahendusena saab Absolution kirjatüübis pealkirja lisada pildina. Franklini puudumisel kasuta asendusfonti Arial. Kõige paremini töötab EKA visuaalse identiteedi elementidega Keynote rakendus (saadaval Mac arvutites). Esitluspõhjades (Keynote) fontide korrektseks toimimiseks tuleb fondid eelnevalt alla laadida ja installida.

Pealkirja slaid
Tekstislaid

Tekst + pilt slaidid

EKA esitluste kujundustes kasutatakse teksti ja fotot eraldi. See tähendab, et tekst ei asu enamasti foto peal (va fotograafi nimi, vajadusel pildiallkiri). Slaidi pinda saab teksti ja pildimaterjali koos esitamiseks jaotada pooleks või ühe kolmandiku kaupa. Teksti taustana kasuta EKA taustatoone või musta. Ekraanislaidide koostamisel on oluline, et kõik EKA toonid oleksid RGB värviruumis.

Tekst + pilt slaid (1/2 jaotus)
Hall taustatoon
Must taustatoon
Tekst + pilt slaid (1/3 jaotus)
Tekst + pilt slaid (1/3 jaotus)

Pildislaidid

EKA esitlustes kasutatavad fotod on loomulike toonide ja valgusega ning lihtsa, konkreetse kadreeringuga. Slaidi pinda saab vastavalt vajadusele jaotada võrdseteks osadeks.

Pildislaid
Pildislaid
Pildislaid (1/2 jaotus)

Järgmine: EKA üksuste identiteet