Kirjatarbed

Kirjavahetus

Suur osa kirjavahetusest toimub tänapäeval digitaalselt. Eelvormindatud kirjaplangid on saadaval EKA dokumendihaldussüsteemis WebDesktop , kus koostatakse ja talletatakse ametlik kirjavahetus. Lihtsamate või vähemoluliste EKA kirjade saatmiseks saab kasutada Wordi kirjaplanki (nt soovituskirjad). (Paraku WebDesktopi tehniliste takistuste tõttu ei saavutata ideaalset/korrektset kirjaplanki nagu Wordis, siis võib koostada kõik kirjad Wordis, kuid peab registreerimiseks laadima üles dokumendihaldussüsteemi, nagu EKA asjaajamiskord seda nõuab.)

Dokumentide sisutekstides kasutatakse fonti Franklin Gothic URW või selle puudumisel Ariali. EKA Absolutionit ei kasutata.

Rekvisiitidega kirjaplank


Rekvisiitidega kirjaplank
(.dotx)


Margin: 15 mm
Franklin Gothic URW: 12 pt, reavahega 15 pt


EKA pitsat

Ametlikele kirjadele võib vajadusel lisada EKA pitsati, mis on ajalooline EKA sümbol Pegasus. Lisaks ametikirjadele kasutatakse pitsatit väärikatel dokumentidel, nt audoktorite diplomid. Pitsatit saab küsida rektoraadist või dekanaatidest.

Kutse- ja õnnitluskaardid

Kutsete ja õnnitluskaartide puhul kasutame EKA rohelisi kaasi, kuhu vahele trükitakse sisuleht, mille kujundus lähtub põhireeglitest. Kaardile võib õnnitluse kirjutada ka käsitsi.

Kaardid mahuvad C5 ümbrikusse.

Ümbrikud

EKA kirjade, dokumentide, kutsete jm postiga saatmiseks kasutatakse EKA ümbrikuid, mis on saadaval kolmes formaadis: C65, C5, C4. Ümbrikuid saab rektoraadist.

C65, C5, C4 formaadis ümbrikud

Ümbrikud on nii eesti kui inglise keeles, EKA logo ning aadressiga. Saaja aadress paikneb ümbriku parempoolses alumises alas. EKA ümbrikud on seest rohelised.

Saaja nimi ja aadress printida kas otse ümbrikule või kirjutada käsitsi. Trükitud aadressi font võiks olla Franklin Gothic URW Book või Arial 12pt. Võimalusel vältida aadresskleebiseid.


C5 aadressipõhi (.dotx)

Dokumendikaaned

A4 formaadis dokumendikaasi on saadaval EKA tunnussõnumiga või logoga. Neid kasutatakse nt pidulike lepingute allkirjastamisel ja lõpudiplomite jagamisel. Dokumendikaasi saab kommunikatsiooniosakonnast ja rektoraadist.

Visiitkaardid

Kommunikatsiooniosakond korraldab visiitkaartide tellimist paar korda semestris. Need on kahekeelsed, ühel pool eesti- ja teisel ingliskeelne info.

Eestikeelne külg
Ingliskeelne külg


Formaat: 86×54 mm
Paber: Munken Lynx 400 g

Järgmine: Digitaalsed meediumid