EKA infoekraanid

Infoekraanidel kuvatakse lähiajal toimuvate EKA ürituste infot – galerii näitused, avatud loengud, konverentsid jms. Infoekraanide teateid koordineerib ja vormistab EKA kommunikatsiooniosakond: mart.vainre@artun.ee.

EKA infoekraanide teated


Formaat: 1920×1080 px
Margin: 100 px
EKA Absolution: 180 pt, reavahega 162 pt
Franklin Gothic URW: 37 pt, reavahega 42 pt
Failitüüp: jpeg / mp4

Järgmine: Video