Doktoriõpe

Doktoriõppes keskendutakse konkreetse uurimisprobleemi lahendamisele. Doktoriväitekiri valmib individuaalse uurimistööna koostöös juhendajaga. Doktoriõppe üldained tagavad professionaalsed oskused teadustööks, erialaseminaride eesmärgiks on laiendada teadmisi sotsiaal- ja humanitaarteadustes aktuaalsetest uurimisprobleemidest ning metodoloogiatest. Individuaalset tööd täiendavad välisõppejõudude intensiivseminarid, samuti osaleb EKA Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikoolis, mis pakub kõrgetasemelisi ning interdistsiplinaarseid loengu- ja seminarikursusi.
Õppekava üldeesmärgid:
– tagada rahvusvahelisel tasemel teoreetiline ettevalmistus ja teadmised kunstiteaduse erialal;
– tagada sellele vastavad professionaalsed oskused uurimistöö metodoloogias ja selle filosoofilistes alustes;
– süvendada akadeemilist väljendusoskust;
– valmistada ette tipptasemel spetsialiste töötamiseks nii akadeemilise uurija, muuseumiteaduri kui ka kõrgkooli õppejõuna.

KVI doktoriõppekava juht on prof Krista Kodres.

Vt ka kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktorandid ja nende väitekirjade teemad:

Kaitstud doktoritööd

2019 Kädi Talvoja Karm stiil eesti kunstiajalookirjutuse kontekstis (Severe Style in the Context of Estonian Art History Writing)