Digitootedisaini suund

Inimese suhtlus tehnoloogiaga

Digitootedisain on Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna kõige uuem eriala ning seal õpetatakse looma digitehnoloogial põhinevaid tooteid ja teenuseid. Digitootedisainer kujundab inimese ja tehnoloogia suhtlust, luues näiteks mobiili- ja veebirakendusi ning isesõitvate autode ja robotite kasutajaliideseid, aga ka e-teenuseid ja interaktiivseid näitusi.

Tööjõuturul enim vajatud disainerid

Digitootedisaini eriala lõpetajad on tööjõuturul ühed enim vajatud disainerid (OSKA uuring, 2019). Kolmeaastase bakalaureuseõppe eesmärk on koolitada novaatoreid – avatud ja ettevõtliku hoiaku ning sotsiaalse vastutusega disainereid.

Sisseastumisinfo leiad SIIT

Tutvu meie tegemistega Instagramis ja Facebookis.

Eriala

Värkvõrk, tehisintellekt, liit- ja virtuaalreaalsus, suurandmed ning teised tehnoloogiad muudavad lähiaastatel radikaalselt inimeste tarbimis-, loomis- ja majandamisviise. Digitootedisainerid on selle protsessi keskmes. Nende ülesanne on muuta keeruline tehismaailm ning sellest lähtuv info kasutaja jaoks võimalikult lihtsasti ja meeldivalt navigeeritavaks.

Digitooted sünnivad valdkonnaüleses koostöös, milles on tähtis osa suhtlusoskusel ja tiimitööl. Uudishimulikkus ja empaatia on digitootedisaineri olulised iseloomujooned. Ta aitab analüüsida probleemistikku ja lööb kaasa äriidee otsingutel. Ta on loov probleemilahendaja, kes prototüübib ja testib toodet, arendades nii edasi ka lahenduse tuumideed. 

Digitootedisainer loob samm-sammult hea kasutajakogemusega toote ja kujundab selle kasutajaliidese. Tema töö on vaheldusrikas: ta saab palju joonistada ja disainida, aga ka suhelda kolleegide ja kasutajatega.

Digitootedisaini õppijal on võimalus keskenduda 

  • kasutajaliidese visuaalsele disainile (UI), 
  • kasutajakogemuse disainile (UX) või 
  • kasutajauuringutele.

Digitootedisainerid leiavad rakendust väga erinevates ettevõtetes alates ehitus- ja tervishoiuettevõtetest kuni mängutööstuses tegutsejateni. Eestis on palju idufirmasid ja IT-ettevõtteid, kelle äriedu sõltub just heast disainist. Samuti vajab paremat kasutajakogemust enamik Eesti e-riigi kasutajaliidesed.

Õppekava

Tööstus- ja digitootedisaini bakalaureuseõppe õppekava kahe suuna üliõpilased õpivad esimesel semestril koos, seejärel saab valida õppesuuna. 

Õppes on teooria lõimitud praktikaga. Kaalukal kohal on projektõpe ehk stuudiod, mille käigus lahendatakse reaalse disaineritööga sarnanevaid ülesandeid. Samuti luuakse tooteid eri sihtrühmadele ja õpitakse disainima mitmesugustest tehnoloogiatest lähtudes. 

Et osata teha koostööd IT- ja äriarendusega, õpitakse ka baastasemel programmeerimist ning kolmandal õppeaastal tehakse IT-üliõpilastega ühisprojekt.

Peale häkatonide on õppekavas kaks praktikat, mis annavad üliõpilastele võimaluse end täiendada ja avastada võimalusi väljaspool EKA-t.

Suur osa meie üliõpilastest õpib vähemalt ühe semestri välismaal või käib mõnes sealses disainibüroos praktikal.

Digitootedisaini üliõpilased saavad oma ideede teostamiseks kasutada kõiki EKA töökodasid ja tehnoloogiad alates 3D-printimisest kuni tehistõelisuse (VR) laborini.

Kellena saab töötada?

Digitootedisaini eriala lõpetajad leiavad tööd muu hulgas digitootedisaineri, kasutajakogemuse (UX) disaineri, kasutajaliidese (UI) disaineri, veebidisaineri, kasutajauuringute spetsialisti, teenusedisaineri ja ettevõtjana. Meie vilistlased töötavad näiteks ettevõtetes Pipedrive, Veriff, Cleveron, Elisa, Milrem Robotics ja Trinidad Wiseman.

 

Loe lähemalt: artun.ee/digidisain.

Speculative Design- Futuristic VR Clothing - Mihkel Arold, Carol Kottise, Jekaterina Suharenko
Annamaria Renneli bakalaureusetöö Hariduslik muusikarakendus lastele, juhendaja: Mihkel Masso, mai 2019.
Laura Streimanni liikuvusrakendus aines Erialaprojekt 2, mai 2019.
Laura Streimanni kohalolukontrolli rakendus aines Erialaprojekt 3, mai 2019.
Bakalaureuse kolmanda kursuse VR töötuba jaanuaris 2019.
Bakalaureuse kolmanda kursuse VR töötuba jaanuaris 2019.

Tootedisaineri ankeet: Merike Liiva

Uus kuu ja uus tootedisaineri ankeet. Sellel korral saate tutvuda meie värske tootedisaini bakalaureuse õppekava vilistlase Merike Liivaga, kes pälvis äsja

Lisainfo

VAATA ÕPPEKAVA