Digitootedisaini suund

Digitootedisaini tudengid iduettevõttes Veriff. Foto: Brett Astrid Võmma
Speculative Design- Futuristic VR Clothing - Mihkel Arold, Carol Kottise, Jekaterina Suharenko
Annamaria Renneli bakalaureusetöö Hariduslik muusikarakendus lastele, juhendaja: Mihkel Masso, mai 2019.
Laura Streimanni liikuvusrakendus aines Erialaprojekt 2, mai 2019.
Laura Streimanni kohalolukontrolli rakendus aines Erialaprojekt 3, mai 2019.
Bakalaureuse kolmanda kursuse VR töötuba jaanuaris 2019.
Bakalaureuse kolmanda kursuse VR töötuba jaanuaris 2019.

Tehnoloogia ja inimese vaheline suhtlus
Digitootedisain on EKA disainiteaduskonna kõige uuem eriala, mis õpetab looma digitehnoloogiatel põhinevaid tooteid ja teenuseid. Digitootedisainer kujundab tehnoloogia ja inimese vahelist suhtlust, luues näiteks mobiili- ja veebirakendusi, isesõitvate autode ja robotite kasutajaliideseid, aga ka e-teenuseid ja interaktiivseid näitusi.

Tööjõuturul enim vajatud disainerid
Eriala lõpetajad on ühed tööjõuturul enim vajatud disainerid (OSKA, 2019). Kolmeaastase  bakalureuseprogrammi eesmärk on koolitada novaatoreid – avatud ja ettevõtliku hoiaku ning sotsiaalse vastutusega disainereid.

 

Sisseastumisinfo leiad SIIT

Tutvu meie tegemistega Instagramis ja Facebookis

Eriala

Värkvõrk, tehisintellekt, liit- ja virtuaalreaalsus, suurandmed ning teised tehnoloogiad muudavad lähiaastatel radikaalselt inimeste tarbimis-, loomis- ja majandamisviise. Digitootedisainerid on selle protsessi keskmes: nende ülesanne on muuta keeruline tehismaailm ning sellest lähtuv informatsioon kasutaja jaoks võimalikult lihtsalt ja meeldivalt navigeeritavaks.

Digitooted sünnivad valdkondadeüleses koostöös, kus oluline roll on suhtlemisoskusel ja tiimitööl. Uudishimulikkus ja empaatia on digitootedisaineri olulised iseloomujooned.  Digitootedisainer aitab probleemistikku analüüsida ja lööb kaasa äriidee otsingutel. Digitootedisainer on loov probleemilahendaja, kes prototüübib ja testib toodet, arendades nii edasi ka lahenduse tuumideed. Digitootedisainer loob samm-sammult hea kasutajakogemusega toote ja kujundab selle kasutajaliidese. Digitootedisaineri töö on vaheldusrikas: ta saab palju joonistada ja disianida, aga ka kolleegide ja kasutajatega suhelda. Digitootedisaini õppides on võimalus keskenduda kas kasutajaliidese visuaalsele disainile (UI),  kasutajakogemuse disainile (UX) või kasutajauuringutele.

Digitootedisainerid leiavad rakendust väga erinevates ettevõtetetes, alates ehitus- ja tervishoiusektorist mängutööstuseni välja. Eestis on palju idufirmasid ja IT-ettevõtteid, kelle äriedu sõltub heast disainist. Samuti vajavad paremat kasutajakogemust enamik Eesti e-riigi kasutajaliidesed.

Õppekava

Tööstus- ja digitootedisaini BA õppekaval toimub õpe esimesel aastal mõlemal suunal ühiselt. Pärast esimese aasta lõppu saab tudeng spetsialiseeruda. Õppekavas on teooria lõimitud praktikaga, olulisel kohal on projektõpe ehk stuudiod, mille raames lahendatakse reaalse disaineritööga sarnanevaid ülesandeid. Samuti luuakse tooteid erinevatele sihtrühmadele ja õpitakse disainima mitmesugustest tehnoloogiatest lähtudes. Tegemaks koostööd IT- ja äriarendusega, õpitakse baastasemel programmeerimist ning kolmandal õppeaastal tehakse ühisprojekt IT-tudengitega.

Lisaks häkatonidele on õppekavas kaks praktikat, mis annavad tudengitele võimaluse end täiendada ja avastada võimalusi väljaspool ülikooli. Suur osa meie tudengitest õpib vähemalt ühe semestri välismaal või viibib praktikal mõnes välismaises disainibüroos. 

Digitootedisaini tudengid saavad oma ideede teostamiseks kasutada kõiki EKA töökodasid ja tehnoloogiad alates 3D printimisest kuni tehistõelisuse (VR) laborini.

Kellena saab töötada?

Digitootedisaini eriala lõpetajad leiavad tööd digitootedisaineri, kasutajakogemuse (UX) disaineri, kasutajaliidese (UI) disaineri, veebidisaineri, kasutajauuringute spetsialisti, teenusedisaineri või ettevõtjana. Meie vilistlased töötavad näiteks ettevõtetes Pipedrive, Veriff, Cleveron, Elisa, Milrem ja Trinidad Wiseman.

Loe veel: artun.ee/digidisain

Lisainfo

VAATA ÕPPEKAVA