Tekst ja fondid

Tekst on EKA kujunduste põhielement. Sõnade kirjatüübil, järjekorral ja paigutusel on EKA identiteedis kandev roll.

Kasutuses on kaks kirjatüüpi: pealkirjadena EKA Absolution ja lisainfo ning sisutekstide puhul Franklin Gothic URW.

EKA Absolution on EKA visuaalse identiteedi aluseks. Fondile toetuv identiteet on silmatorkav ja säilitab lihtsate vahenditega visuaalse omapära. Absolutionit kasutatakse suurelt ja domineerivalt.

Lisainfo ning sisutekstide puhul kasutatakse kirjatüüpi Franklin Gothic URW, mis on neutraalne ja erinevalt EKA Absolutionist hästi loetav ka väiksemates kirjasuurustes.

Tekst on alati vasakule joondatud ja lahtises laos, seda nii Absolutionis pealkirjade kui Franklinis sisutekstide puhul.

Reeglina on kujundustes tekst must. Erandiks on värvilisel taustal negatiivi (valge) kasutamine EKA Absolutioni puhul. Värvi saab lisada kujundustesse taustatooni ja fotode abil.


Fondifailid (Google Drive, ligipääs artun.ee kontoga)


Teksti ülesehitus

EKA Absolutionit kasutatakse pealkirjades, alapealkirjades, sündmuse kuupäevades jm esimese astme informatsioonis. Ülejäänud tekst ja lisainfo on Franklin Gothic URW fondis ning oluliselt väiksemas punktisuuruses (minimaalne punktisuuruste suhe 3:1).

Rahvusvahelise konverentsi plakati info ülesehitus

Logo asub formaadi vasakus ülemises nurgas.

Logo koos sellele järgneva infoga moodustavad ühtse pealkirja, kus “EKA” on pealkirja esimene rida. Pealkiri on EKA Absolution fondis ja läbiva suurtähega.

Alapealkirjad, kuupäevad jm pealkirjale järgnev oluline info on pealkirjaga samas suuruses ja fondis, kuid ei ole läbiva suurtähega.

Näiteid pealkirjade ülesehitusest:

EKA
AVATUD UKSED 2020
27. veebruar

EKA
KUTSUB SÜNNIPÄEVAPEOLE
10. oktoober

EKA
OPEN LECTURE
Enrique Sobejano

Muu sisutekst ja lisainfo on Franklin Gothic URW fondis ning oluliselt väiksemas punktisuuruses. EKA logo esile tõstmiseks ja värvi lisamiseks kasutatakse taustatooni.

Tekstipõhisele kujundusele saab lisada illustratsioone või kombineerida fotomaterjaliga.


Suurused

Mõlemal kirjatüübil on identiteediüleselt trükimeediumites kasutuses ainult kindlad punktisuurused, vahepealseid suuruseid üldjuhul ei kasutata. Oluline roll kujundustes on Franklini ja Absolutioni punktisuuruste kontrastil.

EKA Absolutionit kasutatakse formaadi lõikes ainult ühes punktisuuruses.

EKA Absolutioni põhisuurused:
58 pt, reavahe 52,2 pt (A5, A4)
82 pt, reavahe 73,8 pt (A4)
116 pt, reavahe 104,4 pt (A3)

Franklini põhisuurused:
9 pt, reavahe ~11 pt (A5, A4, A3)
12 pt, reavahe ~14 pt (A5, A4, A3)
16 pt, reavahe ~18 pt (A4, A3)
24 pt, reavahe ~27 pt (A3)

Järgmine: Pealkirjafont EKA Absolution