Trüki­meediumid

EKA trükimeediumite kujundustes kasutame visuaalse identiteedi põhireegleid.

Trükiste tootmisel lähtume säästlikkuse põhimõttest – seda nii keskkonda, inimressurssi kui raha silmas pidades. Esimene küsimus on: kas seda trükist on vaja toota või saab infot jagada digitaalselt?

Paberi ja köite valikul lähtume samast säästlikkuse printsiibist. Väldime pompöösseid trükitehnilisi lahendusi – ajutise iseloomuga trükiste (konverentsikavad, infovoldikud jms) paberi, formaadi ja köite valik on pigem vaoshoitud ja pretensioonitu.

Trükiste puhul kasutatakse katmata paberit (v.a fotomaterjali esitamisel) – Amber Graphic, Munken Lynx või nende puudumisel muu katmata sama grammkaaluga paber. Mõlemad paberid omavad FSC ja PEFC ökosertifikaate. Väiketrükiste materjalidena kasutatakse õhukest, läbikumavat paberit (70 g). Õhuke katmata paber viitab trükise lühikesele elutsüklile ja säästlikkusele ning aitab saavutada visuaalset omapära.


Infotrükised ja voldikud: Amber Graphic 70 g
Mahukamad trükised: Munken Lynx 90 g
Postkaardid, mahukamate trükiste kaaned: kartong 250–400 g, kaetusega 2/1 või 2/0
A3 plakatid: Amber Graphic 100 g


Formaadid

EKA trükised on A-formaadi kesksed, mis võimaldab neid ökonoomselt toota, vajadusel ka majasiseselt kooli printeriga.

Trükised formaatide kaupa:
A6 – postkaardid, voldikud
A5 – klammerdatud vihikud, teatmikud, osakondade trükised, voldikud
A4 – dokumendid, aukirjad
A3 – plakatid, voldikud
A2 – galerii plakatid, suuremõõtmelised voldikud

Voldikud on nii kokku voldituna kui lahtisena A-formaadis.

Infoleht kokku voldituna, A5
Infoleht lahtisena, A3

Trükiste köide jookseb mööda lehe pikemat külge.

Väldi erikujulisi formaate (nt. ring, ruut, romb, kolmnurk jms).

Värvid

Trükistes kasuta Pantone värve, et tulemus oleks kirgas. Väikeste tiraažide puhul kasuta eeltrükitud värvilisi plakatipõhju või must-valget kujundust. CMYK-i toone kasuta vaid erandjuhtudel (nt ajalehereklaam, lipud), kus Pantone kasutamine pole võimalik.

Järgmine: Plakatid