Kunstiteadus ja visuaalkultuur

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut (KVI) on oma valdkonna juhtiv akadeemiline uurimisasutus, kus töötab laia pädevusega teadlaskond. Instituut tegeleb kõrgel tasemel humanitaarteaduslike uurimisprojektidega kunstiajaloo ja visuaalkultuuri uuringute vallas, tehes tihedat koostööd Eesti ning muu maailma ülikoolide, teadusasutuste ning kunstiinstitutsioonidega. KVI kuulub Rahvusvahelisse Kunstiajaloo Uurimisinstituutide Assotsiatsiooni RIHA.

KVI teadustöö väljundid ulatuvad erialastest publikatsioonidest rakenduslike projektide, näituste ning muuseumiväljapanekute kureerimiseni. Uurimistulemusi publitseeritakse niihästi monograafiatena kui ka rahvusvahelistes erialaväljaannetes. Instituut koordineerib koguteose “Eesti kunsti ajalugu” väljaandmist ning pakub institutsionaalset tuge Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu ajakirjale Kunstiteaduslikke Uurimusi.

KVI panustab aktiivselt teadmiste vahetusse nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Sellega seotult on instituut koostöös teiste institutsioonidega võõrustanud mitmeid suuri rahvusvahelisi konverentse, näiteks Euroopa Esteetikaühingu (ESA) aastakonverents 2022. aastal ja Euroopa Arhitektuuriajaloo Võrgustiku (EAHN) 5. rahvusvaheline konverents 2018. aastal. Koostöös Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühinguga ning Läti ja Leedu kunstiinstitutsioonidega korraldatakse Balti kunstiajaloolaste ühiskonverentse (2009 ja 2019 Tallinnas).

KVI-s loodavaid uusi teadmisi vahendatakse eri vormides ka laiemale avalikkusele. Instituudi konverentsid ja seminarid on üldjuhul avatud kõigile kunsti- ja kultuurihuvilistele. Koostöös Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusega korraldatakse avatud loengute sarja, koos Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühinguga tähistati 2022. aastal Eesti kunstiteaduse sajandat aastat, samuti jätkatakse selle raames alanud värskelt kaitsnud kunstiteaduse doktorite loengutega. Avaldatakse valdkonda populariseerivaid kirjutisi, esinetakse avalike loengutega ning osaletakse aktiivselt ühiskondlikes kultuuri- ja teadusteemalistes aruteludes. Instituut seisab hea eesti teaduskeele ja erialase sõnavara arendamise eest, võimaldades kaitsta väitekirju eesti keeles ja soodustades eestikeelset erialast publitseerimist.

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi teadustöö ja uurimisprojektid koonduvad viide peamisse uurimissuunda.