Õppekavad

DOKTORIÕPPEKAVAD

* MUINSUSKAITSE JA KONSERVEERIMINE

Õppekava üldeesmärgid

– Viia doktorandi teoreetiline ettevalmistus ja teadmised oma erialal rahvusvahelise teadustasemeni muinsuskaitse ja restaureerimise põhisuunas: muinsuskaitse filosoofia ja ajalugu, arhitektuurimälestiste restaureerimine ja kunstimälestiste restaureerimine.

– Tagada laiale maailmakäsitlusele tuginev professionaalne tase ja sellele vastavad oskused.

– Süvendada teadusliku uurimistöö akadeemilist külge, tagades nii tema metoodilise ettevalmistuse kui eriala sügavuti tundva uurija isiksuse väljakujunemise.

– Valmistada ette tipptasemel spetsialiste töötamiseks nii teaduse kui juhtivspetsialistina praktilises vallas ning pedagoogilisel alal.

 

MUINSUSKAITSE JA KONSERVEERIMISE ERIALA DOKTORINÕUKOGU

dr Anneli Randla, muinsuskaitse ja konserveerimise eriala doktoriõppekava juht

dr Anu Allas, teadusprorektor

prof Lilian Hansar, kunstikultuuri teaduskonna dekaan

prof Urve Kallavus, Tallinna Tehnikaülikooli materjaliuuringute teaduskeskus

prof Krista Kodres, kunstiteaduse eriala doktoriõppekava juht

dotsent dr Kurmo Konsa, Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituut

prof Juhan Maiste, Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituut

prof Karl Õiger, Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskond

Asendusliige: dr Heiki Valk, Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituut

Sekretär: Irene Hütsi

 

* KUNSTITEADUS JA VISUAALKULTUURI UURINGUD 

Õppekava üldeesmärgid

– Tagada doktorandi teoreetiline ettevalmistus ja teadmised kunstiteaduse erialal rahvusvahelisel tasemel.

– Tagada sellele vastavad professionaalsed oskused uurimistöö metodoloogias ja selle filosoofilistes alustes.

– Süvendada akadeemilist väljendusoskust.

– Valmistada ette tipptasemel spetsialiste töötamiseks nii akadeemilise uurija, muuseumiteaduri kui ka kõrgkooli pedagoogina.

 

KUNSTITEADUSE JA VISUAALKULTUURI UURINGUTE ERIALA DOKTORINÕUKOGU

prof Krista Kodres, kunstiteaduse eriala doktoriõppekava juht

dr Anu Allas, teadusprorektor

dr Anneli Randla, muinsuskaitse ja restaureerimise eriala doktoriõppekava juht

prof Virve Sarapik, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut

prof Andres Kurg, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut

prof Marek Tamm, Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut

prof dr Tõnu Viik, Tallinna Ülikool, Eesti Humanitaarinstituut, filosoofia osakond

prof Juhan Maiste, Tartu Ülikool

Sekretär: Irene Hütsi

 

* KUNST JA DISAIN

Õppekava üldeesmärgid

– Luua valmisolek süveneva teadusliku uurimistöö ning loomingulise tegevuse viljelemiseks.

– Kujundada küps uurija- ja kunstnikuisiksus kunsti ja disaini alal.

– Luua uusi teadmisi ja tehnoloogiaid.

– Luua kõrge kunstilise tasemega teoseid ja tooteid.

– Kujundada uurimistöö tradistioone kunsti ja disaini vallas.

 

KUNSTI JA DISAINI ERIALA DOKTORINÕUKOGU

dr Liina Unt, kunsti ja disaini eriala doktoriõppekava juht

dr Anu Allas, teadusprorektor

prof Virve Sarapik, kunstiteaduse instituut

dr Roomet Jakapi, TÜ filosoofia ajaloo dotsent

dr Raivo Kelomees, vabade kunstide teaduskond

Asendusliikmed:

prof Kirke Kangro, vabade kunstide teaduskonna dekaan

prof Kristjan Mändmaa, disainiteaduskonna dekaan

Sekretär: Irene Hütsi

 

 

*ARHITEKTUUR JA LINNAPLANEERIMINE

Õppekava üldeesmärgid

– kaasaegse ühiskonna probleemidega suhestuva uue erialase teadmise
loomine;

– edendada uue teadmise ja erialase kompetentsi rakendamise oskust,
arvestades elukeskkonna kestliku arenguga;

– arendada erialast uuenduslikku teadmist koostöös teiste
valdkondadega;

– arendada olemasolevaid ja töötada välja uusi strateegiaid ja
meetodeid erialase uurimistöö teostamiseks;

– täiendada valdkondlikku rahvusvaheliselt koostöövõimelist uurijate-
loojate kogukonda.

ARHITEKTUURI JA LINNAPLANEERIMISE  ERIALA DOKTORINÕUKOGU

dr Jüri Soolep, arhitektuuri ja linnaplaneerimise doktoriõppekava juht

dr Anu Allas, EKA teadusprorektor

dr Renee Puusepp, EKA arhitektuuriteaduskond

dr Maroš Krivy, EKA arhitektuuriteaduskond

dr Panu Lehtovuori, Tampere Tehnikaülikool

dr Klaske Havik, Delfti Tehnikaülikool

 

Asendusliikmed tekstipõhisel doktoritööl

prof Andres Kurg, EKA
prof Jüri Kermik, EKA

Asendusliikmed loomepõhisel doktoritööl:

prof Toomas Tammis, EKA
prof Suzie Attiwill, RMIT
dr Roland Snooks, RMIT

Sekretär: Irene Hütsi

Lisainfo

Õppekavatabelid 2020-21