Praktikad

20170503_120214
SONY DSC
Photo16_16
DSC_0311
Inglismaa 2004

Õppereisid
KVI bakalaureuseõppes toimuvad igal kevadel kaks praktikareisi – üks Eestis, teine välismaal. Praktika käigus tutvutakse süvitsi ühe piirkonna või linna kunsti- ja arhitektuuriajalooga. Tudengid osalevad reisigiidi koostamisel ja tutvustavad oma ettekannetes vaadeldavaid objekte. Magistriõppes toimuvad täpsema erialase suunitlusega õppereisid tutvumaks suurnäituste, välismuuseumide jt kunstiinstitutsioonidega.

Erialapraktikad
Bakalaureõppe teisel kursusel toimub muuseumipraktika.
Magristriõppe erialapraktikad on seotud valitud spetsialiseerumisega. Kunstiteaduse suuna tudengid läbivad toimetajapraktika mõne Eesti kunsti-, disaini- või arhitektuurialase väljaande juures. Museoloogia õppe osaks on kunstimuuseumis läbi viidav näituseprojekt. Kuraatorluse suunal tutvutakse erialapraktika käigus näituse installeerimise ja kujundamise problemaatikaga ning galeristitööga.

ÜLDKUNSTIAJALOO PRAKTIKAREISID

2024 RUMEENIA

(juhendajad Oliver Orro ja Liisa-Helena Lumberg)

2023 SAKSAMAA

(juhendajad Oliver Orro ja Liisa-Helena Lumberg)

2022 PORTUGAL

(juhendajad Oliver Orro ja Liisa-Helena Lumberg)

2021 LÄTI

(juhendaja Liisa-Helena Lumberg)

2019 POOLA

(juhendajad Tiina Abel, Liisa-Helena Lumberg)

2018 TOSKAANA

(juhendajad Tiina Abel, Liisa-Helena Lumberg)

2017 MÜNCHEN

(juhendajad Tiina Abel, Liisa-Helena Lumberg)

2016 KREEKA

(juhendajad Oliver Orro, Liisa-Helena Lumberg)

2015 VIIN_BRNO

(juhendaja Kristina Jõekalda)

2014 AMSTERDAM

(juhendajad Katrin Kivimaa, Greta Koppel, Karin Nugis)

2013 PARIIS

(juhendajad Krista Kodres, Karin Nugis)

2012 STOCKHOLM

(juhendajad Andres Kurg, Karin Nugis)

2011 ROOMA

(juhendaja Anu Allas)

2010 PETERBURI

(juhendaja Anu Allas)

2009 BERLIIN-DRESDEN

(juhendaja Anu Allas)

2008 MOSKVA

(juhendajad Katrin Kivimaa ja Mari-Liis Paaver)

2007 TAANI

(koos TÜ kunstiajaloo õppetooliga, juhendaja Eva Näripea)

2006 HOLLAND JA FLANDRIA

(juhendaja Mariann Raisma)

2005 KREEKA

2004 INGLISMAA

(koos TÜ kunstiajaloo õppetooliga, juhendajad Kaur Alttoa ja Mart Kalm)

2003 PÕHJA-PRANTSUSMAA

(juhendaja Mart Kalm)

2002 PÕHJA-ITAALIA

(juhendaja Mart Kalm)

2001 TÜRGI

(juhendaja Juhan Maiste)

1999 või 2000 MADALMAAD

(juhendajad Ene Lamp ja Kaia Lehari)

1998 PETERBURI

(juhendaja Ella Mutt)

1997 HISPAANIA

(juhendaja Mart Kalm)

1996 BAIER JA ŠVEITS

(juhendaja Mart Kalm)

1995 VIIN ja ITAALIA

(juhendaja Mart Kalm)

1994 LÕUNA-PRANTSUSMAA

(juhendaja Mart Kalm)

EESTI KUNSTI AJALOO PRAKTIKAD

2023 Ida-Virumaa

(juhendajad Ingrid Ruudi, Ragne Soosalu)

2022 Hiiumaa

2021 Lääne-Virumaa

2020 Raplamaa

(juhendajad Ingrid Ruudi, Liisa-Helena Lumberg)

2019 Lõuna-Läänemaa ja Pärnumaa

(juhendaja Ingrid Ruudi)

2018 Tartumaa

(juhendajad Tiina Abel, Liisa-Helena Lumberg)

2017 Viljandimaa

(juhendajad Tiina Abel, Liisa-Helena Lumberg)

2016 Võru- ja Valgamaa

(juhendajad Andres Kurg, Karin Nugis)

2014 MUHU- JA SAAREMAA

(juhendajad Kristina Jõekalda, Andres Kurg, Ingrid Ruudi, Oliver Orro)

2013 HARJUMAA

(juhendaja Kristina Jõekalda)

2012 IDA VIRUMAA

(juhendaja Kristina Jõekalda)

2011 VIDZEME

(juhendajad Kristina Jõekalda, Epp Lankots)

2010 PEIPSI-ÄÄRE

(juhendaja Epp Lankots)

2009 PÕLVA- JA SETUMAA

(juhendaja Epp Lankots)

2008 PÄRNUMAA

(juhendaja Epp Lankots)

2007 VALGAMAA

(juhendaja Epp Lankots)

2006 IDA-VIRUMAA

(juhendaja Krista Kodres)

2005 HIIUMAA

(juhendaja Krista Kodres)

2004 LÄÄNEMAA

(juhendaja Krista Kodres)

2003 KAGU-EESTI

(juhendaja Krista Kodres)

2002 LÄÄNE-VIRUMAA JA JÄRVAMAA

(juhendaja Krista Kodres)

2001 PEIPSI-ÄÄRE

(juhendaja Krista Kodres)

2000 SAAREMAA

(juhendajad Kersti Markus, Tiina Abel ja Juhan Maiste)

1999 KESK-EESTI

(juhendaja Juhan Maiste)

1998 PETERBURI

(juhendaja Ella Mutt)

1997 IDA-VIRUMAA

(juhendaja Juhan Maiste)

1996 PÕHJA-LÄTI

(juhendaja Juhan Maiste)

1995? LAHEMAA

(juhendaja Epp Kangilaski)

VENE KULTUURI ÕPPEREISID

KVI osakonna professori David Vseviovi loengukursuse “Venemaa kultuur ja poliitika” osaks on tavapäraselt õppereis Venemaa või Vene kultuuriruumiga seotud linnadesse, kus tutvutakse eri ajastutest pärit kunsti ja arhitektuuri näidetega. Kursusel osalevad tudengid kõigist EKA teaduskondadest.

Reis toimub koostöös reisibürooga Gondvana.

2018 Kaliningrad

2017 Kiiev ja Lviv

2016 Venemaa Kuldne ring

2015 Valgevene

2014 Novgorod

2013 Peterburg

Museoloogia välispraktika Berliinis

Käesoleva aasta alguses, 10.–12. jaanuaril veetsid kolmteist kunstikultuuri teaduskonna kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute ning muinsuskaitse ja konserveerimise magistranti ja neli museoloogia ...

KVI kuuratorisuuna tudengite praktikareis Pariisi

18.–22. oktoobril 2023 külastasid Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi kuraatorisuuna tudengid Piret Arukaevu, Siim Raie, Iris Peremees ja ...

KVI kuraatoriõppe tudengite praktikareis Hispaaniasse

KVI kuraatorisuuna juba traditsiooniks kujunenud talvine õppereis viis galeristiaine magistritudengid 2023. aastal kevadisse Hispaaniasse. Veebruari viimasel nädalal ...

Kuraatoriõppe reis Islandile

2022. a. veebruari lõpul toimus Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi (KVI) kuraatoriõppe tudengite reis Islandile, kus ühiselt külastati mitmeid kohalikke kunstiinstitutsioone, galeriisid ning kunstnike stuudioid. ...

KVI õppereis Raplamaale ja lähikonda

Igal aastal külastavad KVI õppejõud ja tudengid Eesti kunsti praktika raames üht maakonda, et uurida sealset kunsti- ja arhitektuuripärandit. Sel aastal toimus reis uue õppeaasta alguses, 29.–30. augustil. Kahepäevasel ekskursioonil pakkusid ...

KVI magistrantide õppereis Balti riikidesse

11.–13. veebruaril külastasid museoloogia õppesuuna tudengid ja museoloogiahuvilised KVI magistrandid Lätit ja Leedut. Kolme sisuka päevaga jõuti tutvuda olulisemate uuenduste ja väljapanekutega erinevates Riia, Vilniuse ja Kaunase ...

Kuraatoriõppe magistrantide õppereis Kopenhaagenisse

28. I – 3. II toimus KVI kuraatoriõppe magistrantide reis Kopenhaagenisse. Nädalase reisi jooksul külastati erinevaid kohalikke kunstiinstitutsioone, mida täiendasid kohtumised kuraatorite, kunstnike ja galeristidega. Kaheteistkümne põneva ...

Kunstiteaduse tudengid külastasid praktikareisil Läänemaad ja Pärnumaad

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri tudengid ja õppejõud külastasid juuni alguses toimunud Eesti kunsti- ja arhitektuuriajaloo praktika raames Lõuna-Läänemaad ja Pärnumaad. Kahepäevasel väljasõidul väisati nii mõisu, kirikuid kui ka ...

Väliskunsti praktikareis Lõuna-Poolasse

Kunstikultuuri teaduskonna tudengite väliskunsti praktika raames käidi 2019. aastal Lõuna-Poolas. Peamisteks sihtkohtadeks olid mitmekesiste kihistuste ja rikkaliku pärandiga linnad Kraków ja Wrocław. Reisile saateks pidas Jaak Kangilaski loengu ...

Kuraatoriõppe välispraktika Palermo Manifestal

14.–20. oktoobril 2018 külastasime kuraatoriõppe esimese ja teise kursuse magistrantidega rahvusvahelist kunstimaailma suursündmust, Manifesta 12 Biennaali (16. VI 2018–4. XI 2018 Palermos), mille kuratoorne kontseptsioon kandis pealkirja "The ...

Kuraatoriõppe välispraktika Veneetsia biennaalil

8.–11. novembril 2017 külastasime kuraatoriõppe esimese kursuse magistrantidega 57ndat Veneetsia biennaali (13.V–26. XI 2017). Christine Maceli kureeritud näitus kandis pealkirja "Viva Arte Viva!" ning see oli jaotatud üheksaks teemapaviljoniks, ...

Kunstikultuuri tudengid käisid väliskunsti praktikal Toskaanas

Kunstiteaduse ja muinsuskaitse tudengite ühine väliskunsti praktika toimus sel aastal Toskaanas, Itaalias. Reisi programmi ja giidiraamatut aitasid koostada tudengid ise ning kohapeal tutvustati oma objekti kogu grupile. Praktika eesmärgiks oli ...

Kunstiteaduse magistrandid alustavad praktikat Euroopa galeriides

Kolm Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse magistritudengit siirduvad 3-4- kuulisele praktikale Euroopa tuntud kaasaegse kunsti galeriides. Eda Tuulberg alustas juunikuus ...