KVI ajalugu

1992 avati toonases Tallinna Kunstiülikoolis kunstiteaduse eriala. Suvel toimusid esimesed sisseastumiseksamid. Senine kunstiajaloo kateeder nimetati ümber Kunstiteaduse instituudiks.
Kaitsti esimene magistritöö (Juta Keevallik).
1995 kaitsti esimesed doktoritööd (Juhan Maiste ja Rein Zobel).
1996 lõpetas esimene bakalaureuselend kunstiteadlasi.
1998 saadi esimnene riiklik sihtfinantseeritav teadusprojekt: alustati “Eesti kunsti ajaloo” koostamist.
29. märtsil 2016 nimetati Kunstiteaduse instituut ümber Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudiks.
2019 võeti KVI Rahvusvahelise Kunstiajaloo Uurimisinstituutide Assotsiatsiooni (RIHA – International Association of Research Institutes in the History of Art) liikmeks.

Allpool on viiteid kogumikes ja ajakirjanduses ilmunud artiklitele, mis kõige täpsemalt ja ajastutundlikumalt joonistavad välja KVI ajaloo.

Eellugu:

Jaak Kangilaski, Ühiskonnateaduste ja kunstiajaloo õpetus ERKI-s 1944–1989. –  Kunsttööstuskoolist Kunstiakadeemiaks. 100 aastat kunstiharidust Tallinnas / From the School of Arts and Crafts to the Academy of Arts. 100 Years of Art Education in Tallinn. Toim Mart Kalm. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia Kirjastus, 2014, lk 396–411 [pdf]

Meediakajastusi:

 

Krista Kodres ja Hans Alla saates Kunstiministeerium. – Kunstiministeerium. Kunstiteadus 100 ja ENKKL, 10. XII 2022 [kuula]

Hans Alla, Kunstiteadus trügib tule ligi. Vestlusring Krista Kodrese, Krista Sarve, Anders Härmi ja Aleksander Metsamärdiga. – Sirp 20. V 2022 [loe]

Katrin Kivimaa, Kunstiteose ekspertiis kui tõlgendav teadmine. Intervjuu Hilkka Hiiopi ja Greta Koppeliga. – Sirp 2. II 2020 [loe]

Reet Varblane, Pealelend – Anders Härm, Eesti kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi kuraatoriõppe suuna juht. – Sirp 31. I 2020 [loe]

Anders Härm, Hanno Soans, Elu, kunst, ühiskond. Intervjuu emeriitprofessor Jaak Kangilaskiga. – Sirp 20. XII 2019 [loe]

Liisa-Helena Lumberg, Milleks meile kunstiteadus? – Sirp 31. VIII 2018 [loe]

Katrin Kivimaa, Kunstiteadus kui intellektuaalne kiusatus. Intervjuu professor Krista Kodresega. – Sirp 20. X 2017 [loe]

Kuhu kuulub Kunstiteaduse Instituut? – Artishok 25. VII 2014 [loe]

Kunstiteaduse instituudist, kunstiteaduse õpetamisest ja uurimisest: Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituudi juhataja Katrin Kivimaaga vestleb Reet Varblane. – Sirp 28. V 2009 [loe]

Mart Kalm, Kuidas saada kunstiteadlaseks? – Sirp 2. III 2007 [loe]

Rael Artel, Palju õnne, KTI! – Sirp 1. XI 2002 [loe]

KVI emeriidid:

emeriitprofessor David Vseviov õpetab EKA-s alates 1986. aastast emeriitdotsent Ene Lamp 1982–2008 EKA kunstiteaduse instituudi dotsent emeriitdotsent Kaia Lehari õpetas EKA-s alates 1976. ...

KVI professor Virve Sarapik valiti RIHA juhatuse liikmeks

Sel sügisel osales Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut esimest korda Rahvusvahelise Kunstiajaloo Uurimisinstituutide ...

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi juubeliseminar “Teise pilk”

18. novembril tähistab Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut oma 30. juubelit Marko Raadi filmide linastuse ja juubeliseminariga “Teise pilk”. Seminar keskendub pilgule, mis on suunatud KVI poole teiste ...

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut võeti RIHA liikmeks

Eesti Kunstiakadeemia teatab rõõmuga, et EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut on võetud Rahvusvahelise Kunstiajaloo ...

Seminar „Eesti kunstiteaduse viimane poolsada: Jaak Kangilaski 80“

Reedel, 13. detsembril toimub EKA aulas (A101) seminar "Eesti kunstiteaduse viimane poolsada: Jaak Kangilaski 80". EKA kunagine rektor, professor ja kunstiteaduse instituudi juht, praegune emeriitprofessor Jaak Kangilaski saab 80-aastaseks. ...

Intervjuu KVI õppejõu Tiina Abeliga

Loe Kaarin Kiviräha ja Marika Agu intervjuud "

KVI 25. aastapäeva seminar

KVI tähistab oma 25. aastapäeva seminariga "25 aastat kunstiteaduse õpetamist Eesti Kunstiakadeemias. Kuhu edasi?" Seminar toimub 9. märtsil 2018

Sirbis on fookus kunstiteadusel

10. veebruaril 2017 ilmunud kultuurileht “Sirp” koondab huvitava sissevaate kunstiteaduse erialale. Kolm pikka artiklit lahkavad eriala ajalugu, institutsioone ja arengusuundi: