Ülevaade

Disaini uurimisrühm tegeleb disainiprotsessil põhineva akadeemilise uurimistööga, mille tulemusteks on lisaks uudsele või täienenud teadminsele ka esemelised prototüübid ning teoreetilistel leidudel põhinevad töövoo-mudelid ja raamistikud.

Uurimisrühma huvi keskmes on muuhulgas järgmised teemad:

  • Käsitöö (craft) ja teaduse/tehnoloogia/HCI kokkupuutekohad
  • Nutitekstiilid ja kantav elektroonika, e-tekstiilid ja uute materjalide kasutus
  • Disainiartefaktide tähendus- ja kultuuriloome
  • Jätkusuutlikks sh mitte üksnes keskkondlik vaid ka sotsiaalne ja kultuuriline jätkusuutlikkus ja ringmajandus
  • Disainmõtlemise rakendamine era- ja avalikus sektoris, kunsti- jt valdkondades lahendamaks keerulisi väljakutseid