Uurimisrühma liikmed

Dr Nithikul Nimkulrat

Uurimisrühma juht / Tekstiilidisaini professor

Nithikul Nimkulrat on uurija ja praktik, kes seob uurimistegevust praktilise tööga tekstiilide vallas, keskendudes eksperimentaalsele teadmiseloomele käsitöö protsessis ja disainiuurimuse kontekstis. Nithikul on töötanud Aalto Ülikoolis Soomes (2004-2010), kus ta kaitses 2009. aastal doktorikraadi ning Loughborough Ülikoolis Ühendkuningriigis (2011-2013). Hetkel on ta Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini osakonna juhataja ja professor (2013-…). Nithikul on kogumiku Crafting Textiles in the Digital Age(Bloomsbury, 2016) toimetaja. Ta on valitud Disainiuuringute ühingu (Design Research Society) nõukogu liikmeks, samuti sama ühingu eksperimentaalsete teadmiste eri-huvirühma (Special Interest Group on Experiential Knowledge) juhiks. Nithikul on järgmiste erialaajakirjade toimetuskolleegiumi liige: Artifacts;Studies in Material Thinking and Journal of Research Practice.

Nithikuli huviks on käsitöö praktika ja teooria ning digitaalne tehnoloogia. 2017. aasta sügisel viis ta Emily Carri Kunsti ja Disaini Ülikoolis uurimisresidentuuris viibides läbi otsingulise projekti, mis rakendas digitaalsed vahendeid (3D printimine, virtuaalne reaalsus) käsitööpraktika kasuks. Alates 2013. aastast on ta teinud koostöös matemaatikutega, uurides tekstiilisõlmede ja matemaatilise sõlmeteooria suhestumist ja viise, kuidas matemaatilised kontseptid võiksid olla abiks uute tekstiilisõlmede mustrite ja struktuuride disainimisel.

ETIS: https://www.etis.ee/CV/Nithikul_Nimkulrat/eng?lang=ENG

Portfoolio: www.nithikul.com

Email: nithikul.nimkulrat@artun.ee

Valik hiljuti avaldatud artiklitest:

Nimkulrat, N., Ræbild, U. and Piper, A. (eds.) (2018). Soft Landing: Cumulus Think Tank Publication No. 3. Helsinki: Aalto University, School of Arts, Design and Architecture.

Nimkulrat, N. and Matthews, J. (2017). Ways of Being Strands: Cross-Disciplinary Collaboration Using Craft and Mathematics.Design Issues, 33(4), 59–72. doi: 10.1162/DESI_a_00461

Nimkulrat, N., Kane, F. and Waltan, K. (eds.) (2016). Crafting Textile in the Digital Age. London: Bloomsbury.

Dr Kristi Kuusk

Teadur / Tulevikutekstiilide dotsent

Kristi Kuusk töötab käsitööst inspireeritud nutitekstiilide suunal. Ta otsib võimalusi tekstiili- ja moetööstuse arendamiseks läbi tehnoloogia kestvamas suunas. 2016. aastal kaitses Kristi Eindhoveni Tehnikaülikoolis doktoritöö pealkirjaga “Crafting sustainable smart textile services,” mis käsitles käsitöö ja kestvuse väärtusi nutitekstiilis. Tööga seotud disainilahendusi on esiltetud rahvusvahelistel näitustel, esitlustel ja konverentsidel. Samast aastast alates töötab ta Eesti Kunstiakadeemias dotsendi ja teadurina. 2017 pälvis Kristi projekt “Magic Lining” VERTIGO (STARTS Residencies) auhinna, et teha koostööd IKT valdkonnaga. 2018 valiti ta loodud ja juhitav rõivabränd Spellbound WORTH (COSME Programme of the European Union) auhinna võitjate hulka.

ETIS: https://www.etis.ee/CV/Kristi_Kuusk/est?lang=ENG

Portfoolio: www.kristikuusk.com

Email: kristi.kuusk@artun.ee

Valik hiljuti avaldatud artiklitest:

Kuusk. K., and Nimkulrat, N. (2018). Opportunities of Interactive Textile-Based Design for Education Tools for Children with Various Spectrums of Alertness Sensitivities. In N. Nimkulrat, U. Ræbild and A. Piper (eds.) Soft Landing: Cumulus Think Tank Publication No. 3 (pp. 101–111). Helsinki: Aalto University, School of Arts, Design and Architecture.

Kuusk, K. (2016). Crafting Sustainable Smart Textile Services. Eindhoven: Eindhoven University of Technology.

Kuusk, K. Wensveen, S.A.G. and Tomico, O. (2016). Craft Qualities Translated From Traditional Crafts to Smart Textile Services. Studies in Material Thinking, 14. https://www.materialthinking.org/sites/default/files/papers/0176_SMT_V14_P05_FA_0.pdf

Julia Valle-Noronha

Disainiuurija / Moedisaini dotsent

Julia on Eesti Kunstiakadeemia moedisaini dotsent ning Aalto Ülikooli disaini doktorant. Ta on kaitsnud magistrikraadi vabades kunstides ning tegutsenud professionaalse moedisainerina. Disaineri ja uurijana keskendub Julia praktikapõhiste uuringute läbi kandja ja kantava suhtele ning kommertsmoe alternatiividele.

Portfoolio: www.juliavalle.com

E-mail: julia.valle@artun.ee

Valik hiljuti avaldatud artiklitest:

Valle-Noronha, J., Wilde, D. (2018) The intervened wardrobe: Making visible the agency of clothes. dObra[s], 197-217. https://doi.org/10.26563/dobras.v11i23.718

Valle-Noronha, J., Niinimäki, K. and Kujala, S. (2018) Learning to Wear: Notes on Wearer Worn Attachments. Clothing Cultures, 5(2), 225-246. https://doi.org/10.1386/cc.5.2.225_1

Valle-Noronha, J. (2017) On the agency of clothes: Surprise as a tool towards stronger engagements. Proceedings of the 3rd Biennial Research Through Design Conference, Edinburgh. 519-534. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.4747033

Jaana Päeva

Doktorant / Aksessuaaridisainer

Jaana Päeva on õppinud nahakunsti, eriala, mille ampluaa ulatub nahakujundusest ja raamatuköitest moeaksessuaarideni. Tema 2001.aastal Eesti Kunstiakadeemias kaitstud magistritöö päädis kontseptuaalsete kottide kollektsiooniga, mille sisendiks uurimus mustast nahast sõnumikandjana. Pärast õpinguid on Jaana tegelenud koti- ja jalatsidisainiga ning õpetanud tudengeid Eesti Kunstiakadeemias ja HAMK Rakendusteaduste Ülikoolis Soomes. Pärast viitteist aastat praktiliste projektide juhendamist ning loengute pidamist otsustas Jaana jätkata õpinguid doktorantuuris.

Tema doktoritöö uurib käekotte kui visuaalseid märke disaineri perspektiivist ning testib käekoti potentsiaali sõnumikandjana kaasaegses disainis. Keskseks uurimisküsimuseks on: Millest tekib kotile tähendus ja millised tunnusjooned teevad kotist sõnumikandja? Disaineri vaatenurga kasutamise eesmärgiks loomeuurimuse kontekstis on edendada mitteverbaalset kommunikatsiooni ning mõista argiesemete kaudu väljendatavat isiklikku ja/või ühisidentiteeti.

ETIS: https://www.etis.ee/CV/Jaana_Päeva/est?lang=ENG

Email: jaana.paeva@artun.ee

Valik hiljuti avaldatud artiklitest:

Päeva, J. (2017). EKA nahakunsti osakond 100. Inimesed, lood, faktid [EKA Department of Leather Art 100. People, Stories and Facts]. In EKA nahakunst 100 [EKA Leather Art 100] (pp. 6−69). Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia nahakunsti osakond.

Katrin Kabun

Doktorant / Tekstiilidisainer

Katrin Kabun on Eesti Kunstiakadeemia doktorant. Tema uurimus “Lambavilla rehabiliteerimine – arhailise materjali rakendusvõimalused kaasaegses disainis” on seotud lambavilla kui väärtusliku taastuva ressursi rakendamisega kaasaegse disaini kontekstis. Töös uuritakse, kuidas ebastandardseid villakiude rakendada väljaspool traditsioonilisi villa kasutamise valdkondi ja luua jätkusuutlikke lahendusi.

Katrin kaitses magistrikraadi 2017.aastal Eesti Kunstiakadeemias. Magistritöö keskendus villakiududele, mis ei vasta lõnga- ja vilditootmise standarditele (nn jääkvill) ja nende baasil biolaguneva sisustuslahendusteks sobiva komposiitmaterjali loomisele.

ETIS: https://www.etis.ee/CV/Katrin_Kabun/est?lang=ENG&tabId=CV_ENG

Portfoolio: www.katrinkabun.com

Email: katrin.kabun@artun.ee