Vabakuulajana õppimine

Vabakuulajana on võimalik osaleda üksikutes tasemeõppekava ainetes. Õppekavade ja õppeainetega saab tutvuda Tahvlis. Samuti saab Tahvli avalikus vaates vaadata tunniplaani.

Sobiva aine leidmisel tuleb ühendust võtta ainet kordineeriva õppekava õppespetsialistiga, et uurida, kas antud ainega on võimalik liituda. Kõik ained ei pruugi olla täiendusõppijatele avatud, nt kui antud aine õppimiseks on vajalikud eeldusained, õppegrupp on täis vmt.

Kui antud ainega on võimalik liituda, tuleb täita avaldus ja saata õppekava õppespetsialistile. Avalduse alusel vormistatakse korraldus ja saadetakse arve. Ainete õppimise eest tasumine toimub ainepunkti hinna alusel, ühe ainepunkti hind on 70 eurot. Õppetöö toimub koos tudengitega.

Peale korralduse vormistamist ja arve tasumist saab vabakuulaja õiguse Tahvlisse sisse logida.

Õppe lõpetamisel väljastatakse läbitud ainete (tehtud on aines ette nähtud iseseisvad tööd ning sooritatud eksam või arvestus) kohta õppesoorituse tõend. Tõendi saamiseks palun pöörduda õppekava õppespetsialisti poole.