Kuidas kursust Moodles üles ehitada?

Kursuse loomine
Õppejõu vaates on iga akadeemilise üksuse all nupp “Taotle kursuse loomist”. Seepeale loob EKA Moodle haldur Riina Laaneveer kursuse.

Kuidas Moodles kursust üles ehitada?
Kursust on võimalik Moodles erinevalt struktureerida ning seda saab alati muuta. Näiteks teemade, nädalate, sotsiaalfoorum, koondatud teemade (collapsed topics), visuaalsete akendena (tiles) ja üksitegevuste alusel (nt kui on üks tegevus, mida oled plaaninud veebipõhises õppes). 

Vaata nt What is a course? ja võrdlust võimalikele kursuse formaatidele. Ülevaade Youtubest.

Kuidas e-õppe eripäradega toime tulla?
E-õppe puhul on oluline, et juhendaja peaks meeles järgmisi olulisi põhimõtteid: kohanemine võtab oluliselt rohkem aega, suhtle regulaarselt õppuritega, mõtle, kuidas enda kui juhendaja kohalolu kursusel nähtavaks teha (foto, tervitused iga nädala või teema alguses, kursust tutvustav video jne) ning kuidas luua õppurites turvatunnet – et tudengid saaks end tutvustada, õpiks nii sind kui ka gruppi tundma, samuti küsi kursuse käigus tagasisidet.

Soovitav on kursuse lehekülg hoida lühida ja selgena, et vajadusel saaks sellelt kiirelt edasi liikuda. Hoia selget ja ühtset vormingut ka pealkirjastuses. Nt kas on selge, mis on ülesandeks – kuidas leian selle struktuurist kiiresti? Soovitav on kasutada ka nt nummerdamist. 

Soovitatav on kasutada esimese elemendina SISSEJUHATUSt, mis sisaldab:

  • tervitust kursuse alguses ja kursuse ülevaadet — teksti ja/või videot, mis annab ülevaate kursusest, esitab ootused osalemisele ning esitab juhendaja kontaktid (eelistatud suhtlusviis);
  • kursuse kava — nt lingina ühele Moodle Pageile või PDF failile ja selgitus, mis see on ja miks seda peaks lugema. Õppurile on toeks, kui oled loonud kursusele visuaalsed illustratsioonid, mis näitavad kiiresti kursust kui tervikut. 
  • meeldetuletus, et õppur korrastaks oma profiili (juhis), kindlasti tasub õppuritele meelde tuletada, et nad paneks oma foto üles;
  • kursuse materjalid ja tegevused — selgita kursuse struktuuri ja kust midagi leida;
  • küsitlus, mis kursuse alguses kaardistab õppurite oskusi-teadmisi ja annab aimu õppurite lähtepunktist kursuse alguses (teadmised, kogemus valdkonnas jmt)

Nippe

  • kursuse päisepilt on kõige enam vaadatud element ja loob esmamulje;
  • ülevaatlik info paremal asuval külgpaneelil – nt enda foto ja kontaktid, info lähenevate tähtaegade kohta jpm
  • elementide, sh ülesannete nimistu ja nende kasutamise tutvustuse leiad siit

Järgmine: Kasulikku


Juhendi koostas Kristiina Krabi Klanberg
Toimetas Mart Vainre

Lisainfo

Juhendi koostas Kristiina Krabi Klanberg
Toimetas Mart Vainre