RKAS Stipendiumid

NB! Taotluste esitamise tähtaeg 2023/2024 õppeaasta sügissemestril on 24.10.2023.

Riigi Kinnisvara AS üheks strateegiliseks eesmärgiks on olla kinnisvaravaldkonna kompetentsikeskus ja innovatsioonivedur. Meile läheb korda, et kogu ruumiloome, sh ruumilise planeerimise, projekteerimise, ehituse ja kinnisvaravaldkonna tippspetsialistide järelkasv oleks kvaliteetne ning peame oluliseks, et valdkonna erialad oleksid noorte seas atraktiivsed. Näeme võimalusi nii tippteadlaste kui ka alustava põlvkonna kaasamises, sest uute ideede ja teadmistega saame luua innovaatilisi lahendusi ruumiloome valdkonnas eri sektorite ja paljude valdkondade ning osaliste koosmõjus. Homse loovad tänased talendid, mistõttu soovime Eesti suurima kinnisvaraettevõttena märgata, tunnustada ja toetada uut andekat põlvkonda.

Riigi Kinnisvara AS stipendium „Tuleviku Tipud“ on ette nähtud Eesti Kunstiakadeemia bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe edukatele üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:
• immatrikuleeritud Eesti Kunstiakadeemias ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
• kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5;
• aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
•on valmis esitama oma lõputööd ettekandena Riigi Kinnisvara töötajatele
•planeeritav bakalaureuse-, magistri- või doktoritöö keskendub järgmistele valdkondadele:

– teadmispõhine ja digitaalne ehitus ning selle juhtimine;
– hoonete keskkonnamõju ja jätkusuutlikkus;
– hoonete energiatõhusus, sisekliima ja tehnosüsteemid;
– kinnisvara korrashoid ja digitaliseerimine;
– avaliku ruumi loomine ja kujundamine;
– töökeskkonna disain.

Stipendiumi suurus on bakalaureuseõppes 1800 eurot, magistriõppes 2700 eurot ja doktoriõppes 4500 eurot ja see määratakse stipendiumikomisjoni poolt väljavalitud üliõpilasele ühekordselt ning makstakse välja ühes osas. Stipendiaadil on võimalus teha koostööd AS Riigi Kinnisvaraga (sh tasustatud praktika võimalus), täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada (digitaalselt allkirjastatud):
• motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
• Curriculum Vitae;
• kinnitus valmisolekust kohtuda Riigi Kinnisvara AS-iga, et teha 5 minutiline liftikõne, mille käigus tutvustatakse oma bakalaureuse-, magistri- või doktoritöö projekti.

Taotlused tuleb esitada e-posti aadressile helen.jyrgens@artun.ee hiljemalt 24. oktoobriks.

Eneli Kleemann pälvis RKASi stipendiumi

Riigi Kinnisvara on 11 aasta jooksul toetanud edukaid kinnisvara- ja ehitusvaldkonna bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tudengeid arendusstipendiumitega „Tuleviku tipud“. Seekord jagati välja viis stipendiumit kogusummas 10 500 eurot. Ühe ...