Külalisõpingud

Õppimine külalisüliõpilasena teises Eesti kõrgkoolis

Ülikoolidevahelise koostööleppe raames saavad EKA üliõpilased külalisüliõpilasena, täiendavaid kulutusi tegemata ja vabade kohtade olemasolul, võtta õppeaineid järgnevatest Eesti kõrgkoolidest:

 • Tallinna Ülikool (v.a keeleõpe)*
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Tartu Ülikool
 • Eesti Maaülikool
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 • Kõrgem Kunstikool Pallas

*) Tallinna Ülikoolis ei ole võimalik külalisüliõpilasena õppida eesti keelt ja võõrkeeli. (Erandiks on kunstiteaduse ja visuaalkultuuri tudengid.)

Külalisüliõpilaseks minemiseks:

 1. Üliõpilane täidab vormikohase külalisüliõpilase avaldus-ankeedi. Avalduses märgitakse õppeained, mida soovitakse õppida teises kõrgkoolis.
  Kasuks tuleb eelnev infouuring vastuvõtvast kõrgkoolist (aine sobivus, vabad kohad, toimumisajad jne)
  Teises kõrgkoolis läbitud ainet, mis ei kata õppekava kohustuslikke aineid, arvestatakse vabaainetena jooksval semestril täitmisele kuuluva õppemahu hulka.
  NB! Avalduse alusel külalisüliõpilasena õppimine on üliõpilasele vastuvõtvas kõrgkoolis tasuta.
 2. Avaldus tuleb esitada registreerimiseks ja allkirjastamiseks õppeosakonna peaspetsialistile (riina.laaneveer@artun.ee, D-206). Õppeosakonnas kinnitatakse tudengi staatus allkirjaga ja saadetakse üliõpilasele tagasi.
  NB! Ainetele registreerumise jm tähtajad ja reegleid uurida vastuvõtvast kõrgkoolist enne õppimaminekut!
 3. Avaldus tuleb esitada vastuvõtvasse kõrgkooli.
  NB! Enne esitamist veenduda, et sellel on olemas esitaja allkiri ja õppeosakonna poolne kinnitus
 4. Pärast õppeaine(te) sooritamist tuleb küsida vastuvõtvast kõrgkoolist õpitulemuste väljavõte.
 5. EKA-s õppimise ajal teises kõrgkoolis külalisüliõpilasena sooritatud õppeained kantakse üle teisest kõrgkoolist väljastatud õpitulemuste väljavõtte alusel, mille üliõpilane esitab õppeosakonda (riina.laaneveer@artun.ee, D206)

NB! Õppides teises kõrgkoolis külalisüliõpilasena peab üliõpilane järgima teise kõrgkooli õppekorraldust, mis võib erineda EKA omast.

NB! Palume eelistada digitaalse asjaajamise võimalusi.

Avalduste vormid on leitavad Avalduste blanketid lehelt.

Kontakt: Riina Laaneveer

Õppimine külalisüliõpilasena EKA-s

 1. Esmalt tuleks uurida õppeinfosüsteemist Tahvel millises õppeaines osalemine huvi pakub. Seal saab tutvuda ka tunniplaaniga.
 2. Tudeng kontakteerub konkreetse teaduskonnaga või osakonnaga, kes ainet pakub (õppeaine sobivus, vabad kohad, toimumisajad jne).
  NB! Vabaainete korral tutvu nimekirjaga siin. Vabaainetesse registreerumine toimub EKA akadeemilises kalendris märgitud aegadel meili teel Maarin Ektermanniga (maarin.ektermann@artun.ee). Selleks peab tudengil esitamiseks olemas olema kodukõrgkooli nõusolekuga külalisüliõpilase avaldus-ankeet.
 3. Tudeng esitab kodukõrgkooli vormil avalduse kodukõrgkooli nõusolekuga hiljemalt semestri kahe esimese nädala jooksul EKA õppeosakonda (riina.laaneveer@artun.ee, ruum D206). (Kui avaldus kinnitatakse mõnes EKA erialaosakonnas, tuleb veenduda, et selle koopia edastatakse õppeosakonda.) Tudengi registreerib ainetesse õppeosakonna peaspetsialist Riina Laaneveer. Külalisüliõpilase nõustamise ja teavitamise eest vastutab vastava teaduskonna õppespetsialist.
 4. Tõendi õpitulemuste kohta väljastab külalisüliõpilasele õppeosakonna töötaja Riina Laaneveer tudengi soovil.

NB! Palume eelistada digitaalse asjaajamise võimalusi.

Avalduste vormid on leitavad Avalduste blanketid lehelt.

Kontakt: Riina Laaneveer

Vabakuulajana EKA-s

Kui soovid osaleda Eesti Kunstiakadeemias toimuvates loengutes vabakuulajana, siis:

   1. esmalt uuri Tahvlist, millises õppeaines osalemine Sulle huvi pakub. Seal saad tutvuda ka tunniplaaniga.
   2.  Seejärel pöördu õppeosakonna peaspetsialisti poole ja kui selgub, et loengus on vabu kohti,
   3. tuleb täita avaldus.
   4. Avalduse alusel väljastatakse vabakuulajale arve. Peale arve tasumist vormistatakse Sind vabakuulajaks ja saad loengust osa võtta. Loe tasudest

Kontakt: Helen Jürgens

Kontaktid

_MG_4944

Riina Laaneveer

Peaspetsialist

6267 371
Põhja puiestee 7, ruum D206

riina.laaneveer@artun.ee
_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, ruum D206

helen.jyrgens@artun.ee