TOETUSFONDID

EKA vahendab vaid infot, palun pöörduge julgelt ise otse fondide poole lisainfo saamiseks!

DAAD stipendiumid

his year the DAAD is offering scholarships for MA studies in all academic disciplines (for a full study programme), scholarships for MA studies in architecture, music and performing arts and research grants for PhD students and post-docs. Deadlines are throughout autumn – for most programmes on November 15, 2022. In addition, there are many other programmes, including study trips for student groups, support for summer schools at your institution, bi-national study programmes and others. Also, we support you with finding adequate partners for initiating bilateral cooperations with academic institutions in Germany.

Please check out the offers on www.daad.lv; a database of study programmes and universities in Germany is available at www.hochschulkompass.de, an overview of research institutions at www.gerit.org. Studying and research in Germany is generally possible in German and English.

Finally: In case you don’t receive our monthly newsletter yet and are interested in being included in the mailing list – please send us a brief e-mail or subscribe to it on www.daad.lv

Erinevad võimalikud fondid ja toetusmeetmed

Siit leiad nimekirja fondidest, kust taotleda stipendiume.

Eestis:

Avatud Eesti Fond:

www.oef.org.ee

Briti Nõukogu:

http://www.britishcouncil.ee/

Eesti Kultuurkapital:

http://www.kulka.ee/

Eesti Rahvuskultuuri Fond:

http://www.erkf.ee/

Kristjan Jaak Stipendiumid (Haridus- ja Noorteamet):

https://harno.ee/stipendiumid-ja-toetused/stipendiumid-oppimiseks-ja-tootamiseks-valismaal/kristjan-jaagu

Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs:

http://www.esfusa.org/

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus:

http://www.innove.ee/ee/

ERAF’i Harald Raudsepa stipendiumid:

http://www.revelia.ee/stipendium.php

Euroopa Liidu Innovatsioonikeskus:

http://www.irc.ee/

Euroopa Noored:

http://www.noored.ee/

Goethe Instituut:

http://www.goethe.de/ne/tal/deindex.htm

Põhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskus:

http://www.eac.ttu.ee/

Põhjamaade Minsitrite Nõukogu Infobüroo:

http://www.norden.ee

Prantsuse Kultuurikeskus Tallinnas:

http://www.ccf.ee/

Soome Instituut:

http://www.finst.ee/

UNESCO:

http://www.unesco.ee

Ungari Instituut:

http://www.unginst.org.ee/

USA valitsuse stipendiumiprogrammid:

http://estonia.usembassy.gov/educational_exchange.html

Mujal

Australia Council for the Arts:

http://www.australiacouncil.gov.au/

British Council:

http://www.educationuk.org/

Canada’s Scholarships Portal:

http://www.scholarshipscanada.com/

CIMO stipendiumid õpinguteks Soomes:

http://www.cimo.fi

CIRIUS õppimisvõimalused Taanis:

http://en.iu.dk/

CNOUS stipendiumid Prantsusmaal õppimiseks:

http://www.cnous.fr/

DAAD stipendium õpinguteks Saksamaal:

http://www.daad.de

EGIDE õppimisvõimalused Prantsusmaal:

http://www.egide.asso.fr

Euroopa Kultuurifond:

http://www.eurocult.org

European Youth Information and Counselling Agency:

http://www.eryica.org/

Kesk-Euroopa Ülikool:

www.ceu.hu

NorFA – Nordic Academy for Advanced Study:

http://www.norfa.no

NUFFIC sitpendium õpinguteks Hollandis:

www.nuffic.nl

The Smart Student Guide to Financial Aid:

www.finaid.org

Study in Japan:

http://www.studyjapan.go.jp/en/

Study in Spain:

http://www.spainexchange.com/study_spain/study_spain.php

Study in Sweden:

http://www.studyinsweden.se/

Study in the USA:

http://www.studyusa.com/

Õppimisvõimalused Itaalias:

http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/default.htm

Õppimisvõimalused ja stipendiumid Austrias:

http://www.oead.ac.at/

Kristjan Jaagu stipendiumid

Kristjan Jaagu välislähetust taotlusvoor on avatud! Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2022.

 

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumiga toetab Harno lühiajalisi (kuni 30 päeva) õppetööga seotud välisreise, nt konverentsidel või täienduskursustel osalemist, raamatukogus töötamist, laboratooriumi kasutamist, tööd kraaditöö juhendajaga, konsultatsioone või suve- ja talvekoolides osalemist.

 

Stipendiumi saavad taotleda:

– Bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse tudengid, kes on taotluse esitamise tähtajaks õppekava täitnud vähemalt 120 ainepunkti mahus ning kelle teadustöö võimekust on kõrgelt hinnatud riiklikel või rahvusvahelistel teaduse populariseerimise konkurssidel või teadus- ja arendustöös osalejatena.

– Magistrandid ja doktorandid,

– Integreeritud õppekava üliõpilased, kes on taotluse esitamise tähtajaks õppekava täitnud vähemalt 180 ainepunkti mahus,

– Arst-residendid,

– Noored teadlased ja õppejõud.

 

Stipendiumit saab kasutada füüsiliste lähetuste jaoks, mitte virtuaalseteks konverentsideks. Taotleja peab oskama eesti keelt vähemalt B1 keeletasemel.

 

Lähetused võivad jääda vahemikku 1. novembrist 2022 kuni 30. septembrini 2023. Stipendium koosneb päevarahast ning ühikuhindade järgi arvutatud majutus- ja sõidukulu osast. Lisaks hüvitatakse üritusel osalemise tasu kuni 400 euro ulatuses.

 

Avaldusi stipendiumi taotlemiseks saab esitada 1. oktoobrini (kell 23.59) Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu. Lisainfot Kristjan Jaagu välislähetuse stipendiumi taotlemise kohta leiab Harno kodulehelt.

Kontaktisik: Marilyn Fridolin (marilyn.fridolin@harno.ee, tel. 699 9397).

 

Eesti Teaduste Akadeemia võtab vastu taotlusi lühiajalisteks teadusvisiitideks 2023. aastal

Eesti Teaduste Akadeemia võtab vastu taotlusi lühiajalisteks teadusvisiitideks 2023. aastal

Osaleda saavad kõik teadlased sõltumata institutsionaalsest kuuluvusest, kui nende kvalifikatsioon vastab Eesti teaduste akadeemia partnerakadeemia poolt esitatud nõuetele (vt partnerorganisatsioonide nimekiri ja tingimused, leitav Eesti teaduste akadeemia kodulehel, koostöö rubriigis, teadlasvahetuse all)  ja nad töötavad riiklikus või avalik-õiguslikus ülikoolis või teadusasutuses. Akadeemiatevahelise lepingu alusel kannab sihtriigi akadeemia hoolt teadusvisiidile saabuva teadlase majutuse eest ning maksab päevaraha. Sõidukulusid ei kaeta. Täpsem info ja taotlusvormid Eesti teaduste akadeemia kodulehel https://www.akadeemia.ee/koostoo/akadeemiline-teadlasvahetus/Allkirjastatud taotlus koos lisadega saata aadressil ylle.raud@akadeemia.ee   Taotluste esitamise tähtaeg on: 15. november 2022 Info: Ülle Raud, tel 645 1925, mobiiltelefon: 504 2659 e-post: ylle.raud@akadeemia.ee

Estonian Academy of Sciences announces the call for applications for outgoing short study visits in 2023

Researchers working in Estonia, irrespective of their nationality or affiliation are eligible to apply, provided they meet criteria set by our partner academies. The approved visits will be funded within our scientific exchange programme with partner Academies, i.e. the hosting academy is responsible for the living costs (accommodation and per diem) in the destination country. All other costs (e.g. international travel, also the research expenses, if any) are to be secured from other sources. Completed applications (together with required appendices) should be sent by e-mail to the following address: ylle.raud@akadeemia.ee by 15 November 2022. More information at the website of the Estonian Academy of Sciences in the section of cooperation, academic exchange here: https://www.akadeemia.ee/en/cooperation/academic-researcher-exchange/ Queries: Ülle Raud, tel. +372 645 1925, Mobile phone: +372 504 2659, e-mail: ylle.raud@akadeemia.ee

 

BAFF stipendiumid

 „BAFF erialapraktika programm õpetas mulle kasutama igat võimalust, mida elu pakub!  Õppisin ääretult palju just siis kui olin uutes olukordades, unustasin eneses kahtlemise ja see on üks parimaid omadusi, mille Ameerikast endaga kaasa tõin.“

Kelian Luisk
Disainer ja BAFF programmi vilistlane

 

Kandideeri BAFF erialapraktika programmi ja veeda kuni aasta Ameerikas erialasel praktikal!

Balti-Ameerika Vabaduse Fond (BAFF) kutsub üliõpilasi ja äsja kõrgkooli lõpetanuid kandideerima erialase praktika programmi, mille abil on võimalik kuni aasta aega erialast kogemust omandada Ameerikas.

 

Fondi abil on praktikal käinud üle saja eestlase, kes on olnud väga erineva haridusliku taustaga nagu näiteks: avalik haldus ja avalikud suhted, ajakirjandus, ettevõtlus, IT,  geneetika, kunst ja filmindus, heategevus, haridus, energeetika, ehitus, turism, põllumajandus, arhitektuur jpt.

 

Programmis osalemine annab võimaluse kiireks isiklikuks ja ametialaseks arenguks ning programmi teeb eriliseks asjaolu, et BAFF leiab ka sobiva praktika koha. Samuti tagatakse osalejale stipendium kuni 30 000 dollarit aastas, mis katab kõik kulud ehk lennupiletid, tervisekindlustuse ning võimaldab ka igapäevaselt ära elada USA-s (majutus, toitlustus, reisimine USA-s jmt).

 

Kandideerida saavad üliõpilased või äsja ülikooli lõpetanud Eesti, Läti või Leedu kodanikud. Kandideerimiseks vajalike dokumentide ja kandideerimisprotsessi kirjeldus on leitav BAFF veebilehel

Kandideerimistähtaeg: 31.10.2022

Osale kindlasti ka programmi tutvustaval webinaril, mis toimub 27. septembril kell 12.00-13.00 ning kuhu saab registreerida SIIN

Vaata ja kuula lisa:
Loe  BAFF blogi
Jälgi meid Facebookis ja Instagramis

 

Lisainfo:

EVELYN MÜÜRSEPP  //  CIEE

BAFF Scholarship Coordinator email emuursepp@ciee.org tel +372 51992921