Eksternina õppimine

Eksternina saad Eesti Kunstiakadeemias õpinguid jätkata, kui oled varasemalt EKAs õppinud ja täitnud vähemalt 50% oma õppekavast ning siis mingil põhjusel eksmatrikuleeritud (omal soovil, edasijõudmatuse tõttu, õppeteenustasu tasumata jätmise tõttu jm). Eksterni ei immatrikuleerita ja tal ei ole üliõpilase staatust.

Kui soovid oma õpinguid eksternina jätkata siis:

1) Pöördu vähemalt nädal enne semestri algust oma õppekava õppespetsialisti poole, kellega tuleb üle vaadata oma õppekava ja kindlaks teha, millised ained on veel sooritamata.

2) Selle alusel tuleb täita ja esitada avaldus õppespetsialistile.

3) Avalduse alusel vormistatakse korraldus ja väljastatakse arve.


Lõputööd või portfooliot kaitsta sooviv ekstern peab selleks avalduse esitama:

  • kevadisel kaitsmisperioodil (mai-juuni) 1. aprilliks
  • talvisel kaitsmisperioodil (jaanuar) 1. novembriks

Eksternina ainetes osalemine ja kaitsmine on tasuline:

õppeaine läbimine koos eksami või arvestuse sooritamisega70 eurot EAP
bakalaureusetöö või portfoolio kaitsmine bakalaureuseõppes koos juhendamisega330 eurot
magistritöö kaitsmine integreeritud õppes ja magistriõppes koos juhendamisega620 eurot