Mis on tehnoloogiaga toetatud õpe?

E-õpe on õppetöö, mis toimub osaliselt või täielikult digitehnoloogiliste vahendite abil. EKA kasutab e-õppe toena Moodle keskkonda. E-õpe võimaldab
  • õppida mitmekesisemalt ja aktiivsemalt
  • kasutada õppimiseks elektroonilisi õppematerjale
  • suhelda kaasõppijate ja õppejõuga foorumi vahendusel
  • saada õppejõult tuge iseseisva töö tegemisel
  • kasutada erinevaid tehnilisi võimalusi veebipõhiseks rühmatööks
  • omada täpset ülevaadet kursuse õppeprotsessist
  • esitada kodutöid elektrooniliselt ja saada õppejõult tagasisidet
E-õpe võib olla
  • osaliselt veebipõhine, kus osa õppest toimub veebipõhiselt, kuid kursuse jooksul toimub ka auditoorseid loenguid, seminare või praktikume, kursuse veebipõhist õpikeskkonda kasutatakse näiteks õppe- ja juhendmaterjalide kättesaadavaks tegemiseks, kodutööde esitamiseks vm.
  • täielikult veebipõhine, kogu kursuse õppetöö (sisu edastamine, info levitamine, suhtlemine, õppijate hindamine) toimub veebipõhiselt ja auditoorseid kohtumisi ei ole
Järgmine: Head e-õppe praktikad