Õppetoetused

Kõikidel bakalaureuse ja magistriõppe erialadel täiskoormusega õppivatel üliõpilastel on võimalik kandideerida vajaduspõhisele õppetoetusele, vajaduspõhisele eritoetusele ja tulemusstipendiumile.

Täpsemat infot iga õppetoetuse liigi kohta lugege altpoolt.

Tasulistel üliõpilastel on võimalus taotleda sotsiaalstipendiumi.

Lisaks pakutakse veel sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond stipendiume ja ARCO VARA stipendium EKA arhitektuuri ja kunstikultuuri teaduskonna tudengitele.

Interaktsioonidisaini õppekaval jagatakse igal semestril heade õpitulemuste eest motiveerimise stipendiumit.

  Vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Vajaduspõhist õppetoetust saab tudeng, kes vastab kõikidele alljärgnevatele tingimustele: kelle perekonna kuu sissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 429 eurot. kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75% ulatuses, kusjuures õppe mahu arvestus on semestrite ...
  Alates 2015. aastast on üliõpilastel võimalik taotleda vajaduspõhist eritoetust 135 eurot kuus. Vajaduspõhine eritoetus on mõeldud neile üliõpilastele, kes jäid vajaduspõhisest õppetoetusest ilma põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri, kuid viimasel ajal on sissetulek märkimisväärselt vähenenud. Vajaduspõhise eritoetuse TAOTLUSE VORMI LEIAD ...
Tulemusstipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada suurepäraseid õpitulemusi saavutavaid ja õppekava täies mahus täitvaid üliõpilasi. Tulemusstipendiumeid määratakse kaks korda aastas viie kuulisteks perioodideks – septembrist jaanuarini ja veebruarist juunini. Tulemusstipendiumitele kandideerivad sätestatud tingimustele vastavad bakalaureuseõppe, magistriõppe ning bakalaureuse- ja ...

Vaata ka

Tulemusstipendiumite määramise ning maksmise tingimused ja kord
Vajaduspõhiste eritoetuste määramise ja maksmise tingimused ja kord

Interaktsioonidisaini stipendiumi statuut

Taotlemise tähtajad

Sügissemestril: 29. september

Kevadsemestril: 15. veebruar

Kontakt

Helen Kärner-Gavrilin
Õppeosakond
Estonia pst.7-526
tel. 626 7321