Audoktorid ja liikmed

Audoktorid

18. juunil 2019 nimetas Eesti Kunstiakadeemia nõukogu audoktoriteks:

Prof Griselda Pollock, Leedsi ülikooli sotsiaalse ja kriitilise kunstiajaloo professor, kelle tegevusväli on seotud visuaal- ja kultuuriteooriaga ning feministliku ja postkolonialistliku kunstiteooriaga. Ta on EKA-t KVI kutsel külastanud kahel korral 2013. ja 2017. aastal, mil ta esines nii avalike loengutega kui pidas doktoriseminari.
Pollock oli ka meie juhtiva feministliku kunstiteadlase Katrin Kivimaa doktoritöö juhendaja.

Prof Reinhold Martin, Columbia ülikooli arhitektuuri-, planeerimise- ja konserveerimiskooli (Graduate School of Architecture, Planning and Preservation, GSAPP) arhitektuuriprofessor. Ta juhib Temple Hoyne Buell Ameerika arhitektuuri uurimiskeskust. Prof. Reinhold Martini side Eesti ja EKA-ga on tihe. Ta isa oli eestlane, Reaalkooli vilistlane, kes põgenes Eestist 1944. aastal. Prof Martin on Eestit ja EKA-t külastanud mitmel korral, ta on pidanud loenguid EKA-s ja arhitektuurimuuseumis, viimati EKA KVI korraldatud European Architectural History Network konverentsil 2018. aastal, kus ta oli üks peakõneleja. Prof Martin on olnud ka EKA professorite valimiste välisekspert.

 

17. juunil 2014 nimetas Eesti Kunstiakadeemia nõukogu audoktoriks:

Prof Jan Kaila, kes on mänginud suurt rolli EKA fotograafia osakonna tõstmises maailmatasemele, olles professor 2001-2004 ning EKA doktoriõppe praktikapõhiste õppekavade väljatöötamisel ja arendamisel.

Peter Skubic – ehtekunstnik ja skulptor; ta on EKA ehte- ja sepakunsti osakonnas läbi viinud meistriklasse ning toetanud eriala ja üliõpilasi finantsiliselt.

 

29. septembril 2009 nimetas Eesti Kunstiakadeemia nõukogu audoktoriks:

Emeriitprof. Riitta Nikula on Soome arhitektuuriajaloolane, kes on uurinud ka Eestis tegutsenud arhitekte ning kelle uurimislaad on mõjutanud Eesti arhitektuuriajaloo teadust. Prof. Em. Nikula on kauaaegne Eesti Kunstiakadeemia doktorinõukogu liige selle loomisest 1990-ndatel aastatel.

Prof. Gerard Unger on maailmas tunnustatud tüpograaf, kes on kujundanud info- ja viitadesüsteemi Amsterdami metroole, tervele Hollandi teedevõrgule ja Rooma linnale. Samuti jõuab suur osa olulistest tekstidest eestlasteni tema loodud tähtede vahendusel – kultuurileht „Sirp“, kuulisa „Diplomaatia“ ning „Eesti Ekspress“ koos „Areeniga“ on laotud Ungeri kirjatüüpidega.

22. juunil 2004 nimetas Eesti Kunstiakadeemia nõukogu audoktoriks:

Prof. Yrjö Sotamaa silmapaistvate erialaste saavutuste ja tegevuse eest, samuti abi ja koostöö eest Eesti Kunstiakadeemia arendamisel ning rahvusvahelistumisel

Prof. Udo Kultermann silmapaistvate erialaste saavutuste ja tegevuse eest, samuti panuse eest Eesti kunsti ja arhitektuuri tutvustamisel maailmas

Prof. Juhani Pallasmaa silmapaistvate erialaste saavutuste ja tegevuse eest, samuti panuse eest Eesti arhitektuuri tutvustamisel Soomes ja maailmas

Prof. Lars Olof Larsson silmapaistvate erialaste saavutuste ja tegevuse eest, samuti abi ja koostöö eest Eesti Kunstiakadeemia akadeemilise ja teaduskultuuri edendamisel

22. oktoobril 1999 nimetas Eesti Kunstiakadeemia nõukogu audoktoriks:

Prof. Boris Bernstein pikaajalise silmapaistva teadusliku ja üldkultuurilise tegevuse eest, mis on oluliselt kaasa aidanud Eesti Kunstiakadeemia professionaalse taseme ja maine tõusule

Prof. Enno Hallek silmapaistva loomingulise tegevuse eest; samuti teenete eest Eesti kõrgkultuuri säilitamisel ja arendamisel väljaspool Eesti riiki

Prof. Ilja Kabakov silmapaistva loomingulise tegevuse eest, samuti teenete eest koostöösilla rajamise ja hoidmise eest Nõukogude Liidu ametlikule kunstile vastandunud Eesti ja Moskva alternatiivsete kunstnike vahel

Auliikmed

19. oktoobril 2021 nimetati Eesti Kunstiakadeemia auliikmeks
AS Kapitel

27. oktoobril 2020 nimetati Eesti Kunstiakadeemia auliikmeks
Mariina Mälk

17. septembril 2019 nimetati Eesti Kunstiakadeemia auliikmeks
Jaan Holt
Ott Kikkas
Jaanus Mikk

17. juunil 2014 nimetati Eesti Kunstiakadeemia auliikmeks:
Armin Kõomägi Vabade kunstide teaduskonna Noore Kunstniku preemia üks algatajatest. Preemia on olnud üks teaduskonna lõpetajaid parematele saavutustele stimuleerijaid, mis toetab lõpetajaid nende siirdumisel jätkuõpingutele välismaal või professionaalsele kunstimaastikule.

13. oktoobril 2009 valiti Eesti Kunstiakadeemia auliikmeks:
Meelis Milder Baltika Grupi juhatuse esimees, kauaaegne Eesti Kunstiakadeemia moedisaini osakonna koostööpartner.

22. juunil 2004 nimetati Eesti Kunstiakadeemia auliikmeks
Raul-Roman Tavast

22. oktoobril 1999 nimetati Eesti Kunstiakadeemia auliikmeks:
Emeriitprof. Bruno Tomberg disainer ja sisearhitekt, 1949-94

Aumedalid

17. septembril 2019. aastal autasustas Eesti Kunstiakadeemia nõukogu aumedaliga
Ingrid Allik
Hilkka Hiiop
Andres Kurg
Martin Melioranski
Lennart Mänd
Reimo Võsa-Tangsoo

18. juunil 2019 autasustas Eesti Kunstiakadeemia nõukogu aumedaliga
David Vseviov’i

12. juunil 2018 autasustas Eesti Kunstiakadeemia nõukogu aumedaliga
Lilja Blumenfeld’i
Mare Saare’t

13. detsembril 2016 autasustas Eesti Kunstiakadeemia nõukogu aumedaliga
Mari Roosvalt’i

17. juunil 2014 pälvisid Eesti Kunstiakadeemia aumedali:
Krista Kodres
Evi Mardna
Arne Mesikäpp
Toivo Raidmets 
Maiu Rõõmus

13. oktoobril 2009 pälvisid Eesti Kunstiakadeemia aumedali:

Elvira Mutt

Miralda Kangilaski

Uno Roosvalt

Maasike Maasik

Vilma Lang

22. juunil 2004 pälvisid Eesti Kunstiakadeemia aumedali:

Inge Teder

Rein Zobel

Vello Asi

Ellen Tamm

Naima Suude

Teenekad töötajad

27. oktoobril 2020 nimetati Eesti Kunstiakadeemia teenekaks töötajaks:
Kristiina Krabi-Klanberg
Anne Pikkov

17. septembril 2019. aastal said Eesti Kunstiakadeemia teeneka töötaja tänukirja:
Ene Järvsalu
Elisabeth Kuusik
Mait Saaver
Inge Toms
Marju Vahter
Jaan August Viirand

17. juunil 2014 said Eesti Kunstiakadeemia teeneka töötaja tänukirja:

Silvia Anvelt

Anne Eelmere

Jaan Kompus

Tõnu Pani

Peeter Rull

Sandra Sule

Lea Torjus

13. oktoobril 2009 said Eesti Kunstiakadeemia teeneka töötaja tiitli:

Reet Mänd

Kalev Sekk

Margarita Teeääre

Meie seast lahkunud auliikmed:

Emeriitprof. Jaan Vares (1927-2016)Skulptor; professor alates 1968. aastast, ERKI rektor 1959-1989

Emeriitprof. Boris Bernstein (1924-2015) Kunstiteadlane, kunstiajaloo õppejõud a-st 1951, dots. 1969-1988, professor 1988-1995

Emeriitprof. Rein Zobel (1928-2012) Arhitektuuriajaloolane ja arhitekt, arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna õppejõud 1972-2001, professor 1982-93, erak. prof. kuni 2001

Emeriitprof. Evald Okas (1915-2011) maalikunstnik, TRKI-EKA 1944-93

Emeriitprof. Kaljo Põllu (1934-2010) Graafik, al. 1988, joonistuskateedri õppejõud.

Emeriitprof. Helene Kuma (1921-2009) keraamik, ERKI-TKÜ 1947-1994

Emeriitprof. Arseni Mölder (1919-2009) skulptor ja metallikunstnik, ERKI-EKA 1946-94

Emeriitprof. Leili Kuldkepp (1931-2008) metallikunstnik, ERKI-EKA 1963-95

Emeriitprof. Helmut Oruvee (1923-2007) arhitekt, ERKI-s 1971-94

Emeriitprof. Paul Luhtein (1909-2007) graafik, TRTI-ERKI 1944-1982

Emeriitprof. Leo Gens (1922-2001) kunstiajaloolane ja -kriitik, ERKI-EKA 1951-95

Emeriitprof. Mari Adamson (1908-2000) tekstiilikunstnik, ERKI-s 1944-77

*TRTI – Tallinna Riiklik Tarbekunsti Instituut

*ERKI – Eesti Riiklik Kunstiinstituut