Võimalused

Ülikoolid teevad tihedat koostööd ning võimalused on väga mitmekesised. Siin on näited olulisematest tegevustest.

Bakalaureuse kursused teistest ülikoolidest 

Ülikoolides on tavaliselt bakalaureuse taseme õpe üpris konkreetselt paigas. Transform4Europe võimaldab aga tudengitel valida õppeprogramme vertikaal- ja horisontaalsuunal.

Doktorikonverents

Et laiemalt tutvustada ühiselt tehtud teadustöid, toimub kord aastas Transform4Europe doktorikonverents. See võimaldab partnerülikoolide teadlastel ja teadustööga seotud ülikooli töötajatel omavahel vahetumalt teadmisi jagada.

Töötajate koolitused

Pakume ülikooli akadeemilistele ja tugitöötajatele oskuste arendamiseks veebikursusi. Neis keskendutakse õpetamise ja õppimisega seotud teemadele, aga ka esinemis- ja juhtimisoskuste ning meeskonnatöö edendamisele.

Konverents-häkaton Inno-Methods

Esimene Transform4Europe rahvusvaheline kõrghariduse innovaatiliste õpetamis- ja õpimeetodite konverents-häkaton toimus 2022. aasta oktoobris Leedu Vytautas Suure Ülikoolis. Konverentsi eesmärk oli jagada mõtteid sellest, kuidas edendada uuenduslikke õpetamis- ja õpimeetodeid kõrghariduses. Esinejateks olid allianssi ülikoolide parimad spetsialistid, kes tutvustasid edulugusid ja jagasid kogemusi.

Õpiränne

Projekti tippsündmus on iga-aastane Transform4Europe Nädal. Üritus annab võimaluse omavahel paremini tuttavaks saada. Osalema on oodatud tudengid ja ülikoolide töötajad. Nädala raames korraldatakse kursusi, töötube, vestlusringe, etendusi ja erialaseid kohtumisi. Koos külastatakse ka piirkondlikke vaatamisväärsusi. 

2022. aasta mai keskpaigas kutsus Sileesia ülikool Katowices tudengeid, akadeemilisi ja administratiivtöötajaid Poola. Tudengid võtsid Sileesias osa õppetundidest ja töötubadest ning käisid vaatamisväärsustega tutvumas. Üliõpilasesinduse liige, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri bakalaureusetudeng Mikael Kelomees pani elamused SIIN kirja.

Euroopa kultuurinädal 

Euroopa kultuurinädal tutvustab mitmekesist Euroopa kultuuripärandit läbi kunsti, arhitektuuri, muusika, teatri ja tantsu.

Avatud loengud

Kahe esinejaga avatud loengusari, kus jõud ühendavad akadeemiline teadmine ja ettevõtluskogemus. Projekti jooksul toimub 16 loengut, mis lahkavad tulevikuteemasid.

Õppejõudude vahetus

Transform4Europe õppejõudude vahetuse (Chair Exchange) algatus aitab õppejõududel struktureeritumalt ja sujuvamalt õppetooli vahetada. Seda saab teha alliansi prioriteetsete valdkondadega seotud teemadel. Õppekavavälised tegevused peavad toimuma vähemalt kümne õppetunni jooksul. Nendeks võivad olla avalikud loengud, konsultatsioonid, magistritööde kaasjuhendamine, kohtumised sidusrühmadega, uurimistööga tegelemine, töötubades või konverentsides osalemine.