Juhtimine ja struktuur

Rektor ja rektoraat

Ülikooli igapäevase juhtimisega tegeleb rektor. Ta kannab vastutust ülikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Rektor nimetab ametisse prorektorid ja määrab nende tegevusvaldkonnad.


Nõukogu

Nõukogu on Eesti Kunstiakadeemia kõrgeim juhtorgan, mis vastutab akadeemia pikaajalise ja kestliku arengu ning oluliste majandus-, finants- ja varaga seotud otsuste tegemise eest, tagades akadeemia eesmärkide saavutamise.

Vabariigi Valitsus kinnitas 19. detsembril 2019. a viieks aastaks Eesti Kunstiakadeemia uue nõukogu koosseisus:

  • Maria Mägi-Rohtmets – nõukogu esimees
  • Krista Kodres – nõukogu aseesimees
  • Kadri Kruus
  • Arno Kütt
  • Eva Näripea
  • Siim Raie
  • Liina Siib
  • Toomas Tammis
  • Kalle Vellevoog

Nõukogu volitused algasid 1. jaanuaril 2020.

Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 korraldus.


Senat

Senat on akadeemiline otsustuskogu, mis vastutab akadeemia õppe-, teadus-, arendus- ja
loometegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi.

Senati koosseis:

1) rektor, senati esimees prof Mart Kalm;

2) õppeprorektor Anne Pikkov;

3) teadusprorektor Anu Allas;

4) haldus- ja finantsdirektor Andres Tammsaar;

5) dekaan, arhitektuuriteaduskond Sille Pihlak;

6) dekaan, disainiteaduskond Ruth-Helene Melioranski;

7) dekaan, kunstikultuuri teaduskond prof Hilkka Hiiop;

8) dekaan, vabade kunstide teaduskond prof Kirke Kangro;

9) avatud akadeemia juhataja Elise Jagomägi;

10) üliõpilaste esindaja, doktoriõpe Triin Metsla;

11) üliõpilaste esindaja, magistriõpe Katrin-Maria Terras;

12) üliõpilaste esindaja, bakalaureuseõpe Sabina Liselle Ummelas;

13) üliõpilaste esindaja, integreeritud õpe Elise Lissel Pähkel;

14) üliõpilaste esindaja, bakalaureuseõpe  Kristi Laanemäe;

15) akadeemiliste töötajate esindaja, arhitektuuriteaduskond prof Jüri Kermik;

16) akadeemiliste töötajate esindaja, arhitektuuriteaduskond dots Siim Tuksam;

17) akadeemiliste töötajate esindaja, disainiteaduskond prof Ott Kagovere;

18) akadeemiliste töötajate esindaja, disainiteaduskond dots Piret Hirv;

19) akadeemiliste töötajate esindaja, kunstikultuuri teaduskond prof Virve Sarapik;

20) akadeemiliste töötajate esindaja, kunstikultuuri teaduskond lektor Anneli Porri;

21) akadeemiliste töötajate esindaja, vabade kunstide teaduskond prof Marge Monko;

22) akadeemiliste töötajate esindaja, vabade kunstide teaduskond külalisprofessor Anu Vahtra.

 

Struktuur

Lisainfo

Varasemad koosseisud

Rektoriga kohtumiseks palume aeg kokku leppida rektoraadi abiga: angelina.valk@artun.ee, Tel 626 7313.

Kontaktid

Mart Kalm katusel B&W. R.Võsa-Tangsoo

Mart Kalm

Rektor, professor

626 7300

mart.kalm@artun.ee
Anne Pikkov. Foto: Mark Raidpere 2016

Anne Pikkov

Õppeprorektor, külalisprofessor

626 7302

anne.pikkov@artun.ee
Andres Tammsaar. Foto: Mark Raidpere 2016

Andres Tammsaar

Haldus- ja finantsdirektor

626 7390

andres.tammsaar@artun.ee
Anu-Allas_2021

Anu Allas

Teadusprorektor, doktorikooli juhataja

55681908

anu.allas@artun.ee
Sille_Pihlak

Sille Pihlak

Arhitektuuriteaduskonna dekaan

ruum D409

sille.pihlak@artun.ee
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hilkka Hiiop

Professor, Kunstikultuuri teaduskonna dekaan

6117654
56577980

hilkka.hiiop@artun.ee
kirkekangro

Kirke Kangro

Vabade kunstide teaduskonna dekaan

6726586

kirke.kangro@artun.ee