Üliõpilasesindus

EKA Üliõpilasesindus on Eesti Kunstiakadeemia üliõpilaskonna esindusorgan.

Esinduse eesmärk on EKA õppekeskkonna paremaks, produktiivsemaks ja põnevamaks muutmine ning tudengite huvide eest seismine. Üliõpilasesindusse kuulub 7 liiget, kes valitakse iga kahe aasta tagant aprillis EKA üliõpilaste poolt. Kandideerida võivad kõik EKA üliõpilased. Organisatsiooni siseselt valitakse president ja asepresident.

Esinduse tegemistel on kaks põhisuunda:

Haridus- ja sotsiaalsuund
Tegeletakse õppetöö parandamisega, vahendatakse üliõpilaste suhtlemist ülikooli juhtkonnaga, vastutatakse teabevahetuse eest ning määratakse üliõpilaste esindajad erinevatesse nõukogudesse, komisjonidesse ja organisatsioonidesse. Ülikooli kõrgemais otsustuskogus – senatis – on üliõpilasi 1/5 tervest nõukogust (hetkel 5 kohta). Üliõpilased on esindatud ka kõikide teaduskondade nõukogudes ja akadeemia nõukogu või rektoraadi poolt loodud komisjonides. EKA Üliõpilasesindus on esindatud ka Eesti Üliõpilaskondade Liidus (EÜL). Haridustoimkonna eestvedamisel viiakse läbi ka ülekoolilist kursusevanemate programmi.

Kultuuri- ja spordisuund
Tegeletakse ürituste läbiviimise ja sportliku aktiivsuse edendamisega. Traditsioonilised üritused on rebastepidu, lõpupidu ja Jõuluturg, kevadine Disainilaat, Piilu Osakonda üritusteseeria. Lisaks nendele toimuvad igal aastal erinevad aktuaalsed vaheüritused. EKA Üliõpilasesindus on loonud ka tudengite projekti toetusprogrammi, mis aktiveerub kaks korda aastas (info: Tudengielu > ÜE toetused). Esindus pakub ja toetab erinevaid vaba aja veetmise võimalusi, mille kohta leiab rohkem infot tudengielu spordipeatüki ja EKA tudengite soodustuste alt.

Kõige aktuaalsemat koolielu infot leiad ÜE Instagrammist

Jälgi ka EKA Üliõpilasesindust Facebookis

Kontaktid

EKA_yliopilasesindus_logo_FB_1600x1600px-01

Üliõpilasesindus

Eesti Kunstiakadeemia Üliõpilasesindus

yesindus@artun.ee
Laanemäe

Kristi Laanemäe

EKA Üliõpilasesinduse president, digitootedisain BA

+372 5300 1260

kristi.laanemae@artun.ee
Ummelas

Sabina Liselle Ummelas

EKA Üliõpilasesinduse asepresident, kultuuritoimkond, kunstiteadus ja visuaalkultuur BA

sabina.ummelas@artun.ee
Terras

Katrin-Maria Terras

EKA Üliõpilasesinduse asepresident, sotsiaal- ja haridustoimkond, ehte-ja sepakunst MA

+372 5303 0749

katrin-maria.terras@artun.ee
Savimägi

Samuel Eff Markkus Savimägi

EKA Üliõpilasesinduse liige, arhitektuur ja linnaplaneerimine BA

+372 509 6928

samuel.savimagi@artun.ee
Timusk

Kail Timusk

EKA Üliõpilasesinduse liige

kail.timusk@artun.ee
Silm

Kristin Silm

EKA Üliõpilasesinduse liige

kristin.silm@artun.ee
Pähkel

Elise Lissel Pähkel

EKA Üliõpilasesinduse liige

elise.pahkel@artun.ee