Teabenõue

Teabenõude esitamiseks palume täita allpool olev vorm, milles märkida oma nimi, kontaktandmed (millise kanali kaudu soovite vastust saada) ning teabenõude sisu.

Palume tähele panna, et mitte iga pöördumine pole teabenõue. Teabenõudega küsitakse Eesti Kunstiakadeemias juba olemasolevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.

Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis ei ole tegemist teabenõudega. Sel juhul vastatakse 30 päeva jooksul.

Palun märkige sidevahend, mille kaudu vastust soovite *

Saada teabenõue