Väärtused

  • hoogsus tasakaalus süvenemisega
    edendame kaasaegset ning loometegevust toetavat õpikeskkonda ja koosloomet, innustame üliõpilast kujundama oma õpinguid läbimõeldult ja kõikide osapoolte vastutust mõistvalt;
  • vahetus
    ajame asju lihtsalt, hoidume liigsest paberimäärimisest ja digiprügist, käitume üksteisega lugupidavalt, suhtleme avatult ja konstruktiivselt, väärtustame ja tunnustame oma inimesi;
  • kestlikkus
    jagame nutikalt ühist ruumi, oskusi ja vahendeid ning edendame kestlikku ja keskkonnasõbralikku mõtteviisi.