EKA preemiad

2023

EKA loomepreemia 2023 pälvisid: Holger Loodus – värskelt enda loomingut taasleiutavate isikunäituste eest 2023. aastal.

Andres Kurg ja Mari Laanemets – rahvusvaheliselt mastaapse ja uudselt külma sõja aegseid ruumiunistusi avava näituse „Prognoos ja fantaasia. Piirideta arhitektuur 1960.–1980. aastatel“ eest.

Laura Linsi ja Roland Reemaa – taaskasutust võimsalt monumentaliseeriva näituse “Linnamaardla. Spolia naasemine” eest. “Linnamaardla. Spolia naasemine” Arhitektuurimuuseumis 25.05 – 30.0.2023

EKA teaduspublikatsiooni preemiad 2023 Monograafia preemia 2023 pälvis Anders Härm oma doktoritöö põhjal koostatud raamatu “Allumatud kehad. Radikaalsed performatiivsed praktikad 20. ja 21. sajandi kunstis ja kulturis” eest.

Teaduspublikatsiooni preemia 2023 sai paljude kõrgetasemeliste teadusartiklite eest Epp Lankots. “Planning urban peripheries for leisure: the plan for Greater Tallinn, 1960–1962.” raamatus “Urban Planning during Socialism: Views from the Periphery.” (toim. Jasna Mariotti ja Kadri Leetmaa)

Loovuurimusliku publikatsiooni kategoorias otsustas komisjon premeerida Tõnis Jürgensit tema artikli “Une kontuurid ja magaja loomine” eest Vikerkaares 1–2, 2022.

Eripreemia 2023Taavi Hallimäe – ajakirja Leida käivitamine ja toimetamine ning väga viljakas disainist kirjutamise aasta. Kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide rohkuse ja mitmekesisuse tõttu otsustasti välja anda ka eripreemia Taavi Hallimäele loovuurimusliku veebiajakirja Leida käivitamise ja toimetamise ning viljaka disainist kirjutamise aasta eest.

Parim õppejõud 2023Maiu Rõõmus

Parim õppekavajuht 2023 – Jüri Kermik

Kolleegipreemiad

Aasta kolleeg 2023Robert Luig

Aasta tulija 2023  – Annely Prohorenko

Aasta juht 2023Ruth-Helene Melioranski

Aasta meeskond 2023 – Välissuhete osakond: Sandra Mell, Marilyn Riisimäe, Janne Kukk, Hanna-Britt Augasmägi, Lisette Sivard

Aasta tegu 2023TASE näitus: Pire Sova

2022

EKA 2022 loomepreemiad

Anu Allas  KUMUs näituse „Mõtlevad pildid“ rahvusvahelise ja kõrgetasemelise kureerimise eest vaatamata ebasoodsatele oludele.

Urmas Lüüs  Mahukate argielust lähtuvate kõikehõlmavate keskkondade loomise ja jätkuvalt hoogsa kunsti kirjasõnas reflekteerimise eest

Erik Alalooga Järjepideva pühendumise ja valitud teekonna jätkamise eest näitusega “Vabastatud masinad” Tartu Monumentaalgaleriis

EKA teaduspublikatsiooni preemiad 2022

Eripreemiad 2022

Andres Kurg Ajakirja Vikerkaar erinumbri „Piltide impeerium“koostamise ja toimetamise eest

Linda Kaljundi Ajakirja Vikerkaar erinumbri „Piltide impeerium“  koostamise ja toimetamise eest

Eik Hermann Ajakirja „Ehituskunst“ numbri „Väikelinnad: mittekasvavad“  koostamise ja toimetamise eest

Teadusartikli preemia 2022

Kädi Talvoja Artikli „Eesti kunsti internatsionaalsed ahelad. Tallinna graafikatriennaalide rollist“ eest

Loovuurimusliku publikatsiooni preemia 2022

Keiti Kljavin Uuringu „Elukeskkonna kohanemine kahanemisega. Juhend kahaneva rahvastikuga piirkondade eluaseme valdkonna ümberkorraldamiseks ja kasutusest väljalangenud korterelamute lammutamiseks“ eest

Kolleegipreemiad

Aasta kolleeg 2022 Robert Luig

Aasta tulija 2022 Maarja Bachmann

Aasta tulija 2022 Anu Vahtra

Aasta juht 2022 Ruth-Helene Melioranski

Aasta meeskond 2022

Rahandusosakond Aivi Laurik Kelly Nurk Monika Vessmann Tiia Pley Hedi Tõnisson

Aasta tegu 2022

Welcome, Ukrainians! Kaja Toomla Anne Pikkov Liza Sedler Liis Ristal Johanna Jõekalda Kati Saarits Maris Veeremäe

Parim õppekava juht 2022

Anneli Porri Reimo Võsa-Tangsoo

2021

EKA 2021 loomepreemiad

Sille Pihlak ja Siim Tuksam Keskkonnatundliku, linnaruumi rikastava loomingulise arhitektuuriobjekti, kergliiklussilla ja tunneli “Sindlinahk” (Tartu Vaksali sild) eest

Hilkka Hiiop, Anneli Randla ja Andres Uueni Avastuslikult autorit loova näituse “Christian Ackermann. Tallinna Pheidias, ülbe ja andekas” Niguliste muuseumis ning selle “taaskasutus” Tallinna toomkirikus, Christian Ackermanni kodukirikutes ja veebis koostamise eest.

Marge Monko Maailma ja naiseksolemist kriitiliselt mõtestava aktiivse näitustegevuse eest rahvusvahelisel kunstiareenil. Loomepreemiate žüriis osalesid tänavu: professor Krista Kodres, külalisdotsent Taavi Piibemann, külalislektor Eva Liisa Kubinyi, teadus- ja arendustegevuse koordinaator Tiina Tammet ja rektor Mart Kalm. Laureaadid saavad auhinnaks 2000€ lähetuseks valdkonnasele enesetäiendusele.

Teaduspublikatsiooni preemiaid Monograafia kategoorias tõsteti esile Ingrid Ruudi oma Eesti Kunstiakadeemias kaitstud doktoritööga “Ruumiline interreegnum. Muutused Eesti arhitektuuris ja kunstis 1986 – 1994.” Tema uurimustöö pärlvis tänavu ka riikliku preemia.

Teadusartikli eest sai preemia Virve Sarapik tööga “Küberneetika ja semiootika: tõrksa taltsutamine ehk kokkupuuteid 1960. aastate nõukogude abstraktse kunstiga.”

Loovuurimusliku publikatsiooni kategoorias tunnustati Sille Pihlak‘ut doktoritöö “Modulated Modularity – from mass customisation to custom mass production” (Prototüüpides protokolle, protokollides prototüüpe: Somaatilise modulaarsuse metodoloogia kujunemine puitarhitektuuris) eest, Siim Tuksam’it doktoritöö “Prototyping Protocols, Protocolling Prototypes: a methodological development of somatic modularity for algorithmic timber architecture in Estonian context” (Moduleeritud modulaarsus – masskohandamisest kohandatud masstootmiseni) eest.

Samuti premeeriti Jaana Päeva‘t doktoritöö “Everyday Companions: Meaning-Making Process Through Handbag Design” eest.

Teaduspublikatsiooni preemia nominendid esitavad teaduskonnad ja preemiasaajad otsustab teadusnõukogu koosseisus: Anu Allas, Pille Epner, Hilkka Hiiop, Kirke Kangro, Krista Kodres, Andres Kurg, Kristi Kuusk, Liisa-Helena Lumberg, Ruth-Helene Melioranski, Marge Monko, Andres Ojari, Anneli Randla, Jüri Soolep, Liina Unt. Laureaadid saavad preemiaks 1500€.

Eesti Kunstiakadeemia tunnustas ka parimaid õppejõude ja õppekavajuhte ning kolleege ja Aasta teo tegijaid.

Parim õppejõud hääletatakse tudengite seas ning selle austava tiitli pälvisid 2021.aastal suisa kaks õppejõudu: praktilise teooria ja filosoofia lektor Eik Hermann ja sepakunsti lektor Urmas Lüüs.

Esimest korda valiti ka parim õppekavajuht, kelleks sai fotograafia bakalaureuseõppekava juht Marge Monko. Laureaadid saavad preemiaks 1000€ ja Lauri Kiluski kujundatud trofee.

EKA kollektiiv hääletas taas parimaid ja tublimaid kolleege.

Tänavu osutusid oma tegutsemisega silmapaistvateks:

Aasta kolleeg 2021 Mihkel-Emil Mikk

Aasta juht 2021 Anu Allas

Aasta tulija 2021 Kaja Toomla

Aasta meeskond 2021 Välissuhete osakond: Sandra Mell, Marilyn Riisimäe, Janne Kukk

Aasta tegu 2021 ROHEKA üritusterari: Johanna Vahtra, Tanel Kärp, Maarja Pabut, Stella Runnel, Maria Kristiin Peterson, Maarja Mõtus, Pärtel Eelmere, Andres Lõo, Solveig Jahnke, Kristjan Eichler, Robert Luig, Andres Tammsaar, Piret Puppart

2020

Loomepreemiate laureaadid 2020

Sille Pihlak, Siim Tuksam  Erakordsel viisil tehnilist taristut ja maastikku kujundava maamärgi “Soorebane” eest.

Epp Lankots Avastusliku näituse “Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil” koostamise eest Arhitektuurimuuseumis koos Triin Ojariga.

Eve Kask EKA esimese loomeuurimusliku grandi “Kuidas rääkida salapaigast seda reetmata” näituse kureerimise eest koostöös EKA ja teiste ülikoolide üliõpilastega.

Teaduspublikatsiooni preemiate laureaadid

Monograafiad ja kogumikud:

Lilian Hansar – Eesti linnaehituse ajalugu. Keskajast tsaariaja lõpuni. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2019

Akadeemilised artiklid: Liisa-Helena Lumberg – The World on Your Pencil Tip. Baltic German Artists’ Travel Materials as Mediators of Knowledge in the Context of Travelling in the Enlightenment. – Journal für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 1, 2020, lk 29−50. “Prorafaeliidid”. Religioosse kunsti klassikaline ideaal ja teoste toimijapotentsiaal 19. sajandi esimesel poolel Eesti- ja Liivimaal. – Kunstiteaduslikke Uurimusi, 29 (1–2), 2020, lk 90−120.

Praktika- või loomepõhised uurimused: Sofia Hallik ja Darja Popolitova – Digitally Produced Jewellery: Tactile Qualities of a Digital Touch. – Journal for Artistic Research 19, 2019

Kolleegipreemia laureaadid 2020

Aasta kolleeg 2020 Triin Krünberg, kvaliteedijuht

Aasta tulija 2020 Katrin Tiirman, haldusspetsialist

Aasta juht 2020 Kaido Kruusamets, haldusjuht

Aasta meeskond 2020 IT osakond: Kristjan Eichler, Robert Luig, Tener Ilistom

Aasta tegu 2020 Distantsõppe õnnestumine ja e-õppele üleminek.

See on tunnustus kogu EKA perele selle eest, kuidas suudeti kriisiajal olla innovaatilised ja paindlikud.

Eraldi äramärkimise osaliseks said lektorid ja õppejõud Sandra Nuut, Maria Sidljarevitš, Anneli Porri, Airi Triisberg ning Hans-Günter Lock.

EKA 2022 loomepreemiate nominendid selgunud

EKA 2022 loomepreemiate nominentideks esitab EKA disainiteaduskond:  Kärt Ojavee, Urmas Lüüsi ja Urmas ...

Aasta Haridustegu 2022 Eesti Kunstiakadeemiale

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja Aasta Õpetaja konkursi "Eestimaa õpib ja tänab" tänavused laureaadid. Aasta haridustegu - "Tere tulemast, ukrainlased!" ...

EKA loomepreemia nominendid on teada!

Eesti Kunstiakadeemia loomepreemia nominendid 2021. on esitatud.  Arhitektuuriteaduskonna kandidaadid 2021: 1. Arhitektid, teadurid ja õppejõud PhD Sille Pihlak ja PhD Siim ...

Tanel Kärp 2020/2021 õppeaasta parim juhendaja

EKA nõukogu valis Tanel Kärpi 2020/2021 õppeaasta parimaks juhendajaks.  Austuse ja suure tänutunde pälvis EKA interaktsioonidisaini õppejõud Kärp eesrindliku juhendajatöö eest EKA üliõpilastega. Autasuks premeeriti ...

EKA kolleegi-, loome- ja teaduspreemia saajad 2020

Neljapäeval, 17. detsembril tunnustati EKA TV aastalõpusaate käigus EKAlasi loome-, teadus- ja kolleegipreemiatega. Lisaks kuulutati välja aasta tegu, mille pälvis kogu kunstiakadeemia kollektiiv tervikuna kriisiajal ...

Kolleegipreemia nominendid 2020 on…

Iga aasta lõpus tunnustab Eesti Kunstiakadeemia kollektiiv innukaid, tublisid ja tõhusaid töötajaid. On suur rõõm näha, et nii paljusid kolleege tuuakse esile, nomineeritakse paremal ja vasakul käel töötavaid kaastegijaid ning märgatakse ka maja ...

Teaduspublikatsioonipreemia 2020 nominendid on teada!

Iga aasta lõpus tunnustab Eesti Kunstiakadeemia kollektiiv innukaid, tublisid ja tõhusaid töötajaid. On suur rõõm näha, et nii paljusid kolleege tuuakse esile, nomineeritakse paremal ja vasakul käel töötavaid kaastegijaid ning märgatakse ka maja ...

Loomepreemiate nominendid 2020 on selgunud!

Iga aasta lõpus tunnustab Eesti Kunstiakadeemia kollektiiv innukaid, tublisid ja tõhusaid töötajaid.  On suur rõõm näha, et nii paljusid kolleege tuuakse esile,  nomineeritakse paremal ja vasakul käel töötavaid kaastegijaid ning märgatakse ka ...

EKA loome-, teadus- ja kolleegipreemiad on selgunud

EKA aastalõpupeol tunnustati 2019. aastal enim silma paistnud õppejõude loome- ja teaduspreemiatega! Samuti anti välja EKA kolleegipreemiad. Loomepreemiad Merike Estna – ...

Reedel selguvad EKA loomepreemiate laureaadid

Reedel, 20. detsembril 2019. aastal, tunnustatakse Eesti Kunstiakadeemia aastalõpupeol loomepreemiaga kolme EKA õppejõudu. Loomepreemia on kuni 2000 euro ulatuses arendav lähetus. 

Pildigalerii: tänavused EKA kolleegi- ja loomepreemiad on jagatud!

Reedel, 14. detsembril tunnustati Eesti Kunstiakadeemia aastalõpupeol, mida peeti esmakordselt uues õppehoones, EKAlasi kolleegi- ja loomepreemiatega. Lisaks kuulutati välja aasta tegu, mille pälvis kogu kunstiakadeemia kollektiiv ...

Eesti Kunstiakadeemia tänavused loomepreemia nominendid on teada

Eesti Kunstiakadeemia kolm loomevaldkonna teaduskonda on välja valinud tänavused loomepreemia kandidaadid.  2015. aastal asutatud loomepreemiat antakse välja igal aastal loometegevusega tegelevate teaduskondade õppejõududele, so arhitektuuri-, ...