Teabenõue

Teabenõude esitamiseks sisestage allolevatesse lahtritesse oma nimi, kontaktandmed ning teabenõude sisu.

Palume tähele panna, et mitte iga pöördumine pole teabenõue. Teabenõudega küsitakse Eesti Kunstiakadeemias juba olemasolevat teavet (nr. dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.

Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis ei ole tegemist teabenõudega. Sel juhul vastatakse 30 päeva jooksul.

Lisainfo

Arhiiviteatis

Arhiiviteatise taotluse saab esitada läbi alltoodud vormi või postiteel.

ARHIIVITEATISE VORM

 

  • Posti teel:
  • Eesti Kunstiakadeemia
  • Estonia pst 7 / Teatri väljak 1
  • Tallinn 19086 Tallinn
  • või e-posti aadressile:
  • artun@artun.ee

Arhiiviteatise taotlusel  märkida järgmised andmed:

• Avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi (kui on, siis varasemad nimed)
• Telefoni nr, postiaadress või E-posti aadress, olenevalt kättesaamise viisist
• Teatist soovitakse õppimise/töötamise kohta või arhiivis leiduva dokumendi koopiat
• (va diplomi duplikaat, mille väljastab õppeosakond)
• EKA-s (ERKI-s)  õppimise (eriala, õppevorm) aeg  või töötamise (ametikoht) aeg