Teabenõue

Teabenõude palume saata e-kirjaga aadressile artun@artun.ee, milles märkida oma nimi, kontaktandmed ning teabenõude sisu.

Palume tähele panna, et mitte iga pöördumine pole teabenõue. Teabenõudega küsitakse Eesti Kunstiakadeemias juba olemasolevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.

Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis ei ole tegemist teabenõudega. Sel juhul vastatakse 30 päeva jooksul.