RKAS Stipendiumid

NB! Taotluste esitamise tähtaeg 2021/2022 õppeaasta sügissemestril on 07.11.2021.

Riigi Kinnisvara AS üheks strateegiliseks eesmärgiks on olla kinnisvaravaldkonna kompetentsikeskus ja innovatsioonivedur. Meile läheb korda, et kogu ruumiloome, sh ruumilise planeerimise, projekteerimise, ehituse ja kinnisvaravaldkonna tippspetsialistide järelkasv oleks kvaliteetne ning peame oluliseks, et valdkonna erialad oleksid noorte seas atraktiivsed. Näeme võimalusi nii tippteadlaste kui ka alustava põlvkonna kaasamises, sest uute ideede ja teadmistega saame luua innovaatilisi lahendusi ruumiloome valdkonnas eri sektorite ja paljude valdkondade ning osaliste koosmõjus. Homse loovad tänased talendid, mistõttu soovime Eesti suurima kinnisvaraettevõttena märgata, tunnustada ja toetada uut andekat põlvkonda.

Riigi Kinnisvara AS stipendium „Tuleviku Tipud“ on ette nähtud Eesti Kunstiakadeemia bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe edukatele üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:
• immatrikuleeritud Eesti Kunstiakadeemias ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
• kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,5;
• aktiivne eluhoiak ja oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
• planeeritav bakalaureus-, magistri- või doktoritöö keskendub järgmistele valdkondadele: teadmispõhine ja digitaalne ehitus ning selle juhtimine; hoonete keskkonnamõju ja jätkusuutlikkus; hoonete energiatõhusus, sisekliima ja tehnosüsteemid; kinnisvara korrashoid ja digitaliseerimine; avaliku ruumi loomine ja kujundamine; töökeskkonna disain;
• võimalus teha koostööd AS-iga Riigi Kinnisvara (sh tasustatud praktika võimalus), täpne koostöövorm sõltub stipendiaadi ja rahastaja vahelisest kokkuleppest;

Stipendiumi suurus on bakalaureuseõppes 1350 eurot, magistriõppes 1800 eurot ja doktoriõppes 2700 eurot ja see määratakse stipendiumikomisjoni poolt väljavalitud üliõpilasele ühekordselt ning makstakse välja ühes osas.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada (digitaalselt allkirjastatud):
• motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele;
• Curriculum Vitae;
• valmisolek kohtuda Riigi Kinnivara AS-iga, et teha 5 minutiline liftikõne, mille käigus tutvustatakse oma bakalaureuse-, magistri või doktoritöö projekti.

Taotlused tuleb esitada e-posti aadressile helen.jyrgens@artun.ee hiljemalt 7. novembriks.

Eesti võiks hakata turbast maju 3D printima ja eksportima, arvab Riigi Kinnisvara stipendiumiga tunnustatud EKA arhitektuuri magistrant Märten Peterson

Riigi Kinnisvara AS poolt asutatud stipendium antakse seekord Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise 5. kursuse üliõpilasele Märten Petersonile magistritöö teema “Kaasaegsete tehnoloogiatega vernakulaarsuse otsingutel” ...