RKAS Stipendiumid

Riigi Kinnisvara AS magistriõppe stipendium

Riigi Kinnisvara AS (edaspidi RKAS) magistriõppe stipendium on loodud Eesti Kunstiakadeemia üliõpilastele, et suurendada üliõpilaste õppimismotivatsiooni, aidata valida erinevate spetsialiseerumisvaldkondade vahel ning toetada ülikooli akadeemilise personali järelkasvu.

Stipendiumi suurus on 1800 eurot ja see määratakse stipendiumikomisjoni poolt väljavalitud üliõpilasele ühekordselt ning makstakse välja ühes osas.

Stipendium on mõeldud EKA magistriõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • üliõpilane on immatrikuleeritud ja ei viibi taotluse esitamise ajal akadeemilisel puhkusel;
 • üliõpilase kahe viimase semestri kaalutud keskmine hinne on vähemalt 3,5 kuue punkti skaalal;
 • üliõpilane soovib omandada valitud erialal ülikoolihariduse ja teha koostööd RKASiga;
 • üliõpilasel on aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasiarendamisele.

Eelis on tudengil, kelle planeeritav magistritöö uurimissuund on seotud RKASi tegevusega seonduvate valdkondadega, nt mõnega järgmistest valdkondadest:

 • teadmispõhine ehitus;
 • hoonete keskkonnamõju;
 • sisekliima ja tööviljakus;
 • hoone ja linn;
 • töökeskkonna haldamine.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu ideega, mida ülaltoodud loetelus ei märgitud, kuid mis on seotud RKASi tegevusega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb magistriõppe üliõpilastel esitada sihtasutusele elektrooniliselt järgmised dokumendid:

 • isiklik avaldus, kus muuhulgas tuleb tuua välja: 1) lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus; 2) millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile; 3) põhjus, miks peaks hindamiskomisjon just selle taotluse kasuks otsustama; 4) kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi stipendiume;
 • curriculum vitae;
 • ülikooli õppeosakonna väljastatud õpingutulemuste väljatrükk;
 • õppejõu või lõputöö juhendaja soovitus;
 • lõputöö lühikirjeldus koos probleemipüstituse, võimalike hüpoteeside ja viidetega
  kasutatava kirjanduse allikatele, töö juhendaja/kaasjuhendaja nimed ning töö
  plaanitav valmimise tähtaeg.

Taotlused tuleb esitada Eesti Kunstiakadeemia õppeosakonda e-posti aadressile helen.karner@artun.ee.

NB! Taotluste esitamise tähtaeg 2017/2018 õppeaasta sügissemestril on 16.11.2017.

 

Riigi Kinnisvara AS doktoriõppe stipendium

Riigi Kinnisvara AS (edaspidi RKAS) doktoriõppe stipendium loodud Eesti Kunstiakadeemia doktoriõppe üliõpilastele, et suurendada üliõpilaste õppimismotivatsiooni ning toetada ülikooli akadeemilise personali järelkasvu.

Stipendiumi suurus on 2700 eurot ja see määratakse stipendiumikomisjoni poolt väljavalitud üliõpilasele ühekordselt ning makstakse välja ühes osas.

Stipendium on ette nähtud edukale doktoriõppe üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • üliõpilane on immatrikuleeritud ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
 • üliõpilane on valmis tegema koostööd RKASiga;
 • üliõpilase planeeritav doktoritöö uurimissuund on seotud RKASi tegevusega seonduvate valdkondadega, nt mõnega alljärgnevatest valdkondadest:
  • teadmispõhine ehitus;
  • hoonete keskkonnamõju;
  • sisekliima ja tööviljakus;
  • hoone ja linn;
  • töökeskkonna haldamine.

Üliõpilane võib tulla välja ka mõne muu ideega, mida ülaltoodud loetelus ei esine, kuid mis on seotud RKASi tegevusega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb doktoriõppe üliõpilasel esitada sihtasutusele elektrooniliselt järgmised dokumendid:

 • isiklik avaldus, kus muuhulgas tuleb tuua välja: 1) lõputöö teema ja selle aktuaalsus/uudsus; 2) millist lisaväärtust annab lõputöö Eesti ehitus- või kinnisvarasektorile; 3) põhjus, miks peaks hindamiskomisjon just selle taotluse kasuks otsustama; 4) kas üliõpilane on saanud või taotleb samal õppeastmel ka teisi stipendiume;
 • curriculum vitae;
 • doktoritöö lühikirjeldus koos probleemipüstituse ja hüpoteesidega, töö juhendaja/kaasjuhendaja nimed ning töö plaanitav valmimise tähtaeg;
 • ülikooli õppeosakonna väljastatud õpingutulemuste väljatrükk;
 • juhendava õppejõu soovitus;
 • teaduskonna dekaani soovitus.

Taotlused tuleb esitada Eesti Kunstiakadeemia õppeosakonda, e-posti aadressile helen.karner@artun.ee.

NB! Taotluste esitamise tähtaeg 2017/2018 õppeaasta sügissemestril on 16.11.2017.

Eesti võiks hakata turbast maju 3D printima ja eksportima, arvab Riigi Kinnisvara stipendiumiga tunnustatud EKA arhitektuuri magistrant Märten Peterson

Riigi Kinnisvara AS poolt asutatud stipendium antakse seekord Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise 5. kursuse üliõpilasele Märten Petersonile magistritöö teema “Kaasaegsete tehnoloogiatega vernakulaarsuse otsingutel” edasiarendamiseks.

Magistritöös tegeleb Märten Peterson kohalikel materjalidel põhineva uue ehitusviisi väljatöötamisega. Töö uudsus seisneb värskes materjalipaletis ning kaasaegsete tarkvarade rakendamises. Peterson arendab koos Tartu Ülikooli teadlastega (PhD Jüri Liiva – Tõnis Teppandi – PhD Toomas Tenno – Ergo Rikmanniga ) materjalikomposiiti, mis koosneb peamiselt turbast ning põlevkivituhast. Magistritöö loob sobiliku stsenaariumi, kuidas võiks sellest materjalist energiatõhusaid ning konstruktiivselt efektiivseid hooneid 3D printida. Projekti ambitsioon on saada Eesti “uus- vernakulaarse” arhitektuuri üheks alusnäidiseks. 


“Usun, et Eesti turvas väärib paremat saatust kui puistena eksporti botaanika või kosmeetika tarvis. Võiksime leida viise seda suurepärast ressurssi eelkõige enda jaoks kuidagi paremini ära kasutada ning võib-olla suurema lisandväärtusega ka eksportida,” sõnab stipendiaat Märten Peterson.

“Töö annab Eesti kinnisvarasektorile väga palju juurde, kuna see võib muutuda millekski märgiliseks, mille abil oleks võimalik Eestil rahvusvaheliselt välja paista. 3D printimine võimaldab töötada välja uudse vormikeele. Nii printimisprotsessi kui ka koorikstruktuuride sisejõude on plaanis töö käigus simuleerida ning kooli robotkäpa abil on plaanis teostada töö lõpuks üks valmis segment tarindist. On põhjust arvata, et roboti juhitud printimisprotsessi tõttu on võimalik pakkuda kinnisvaraturul suurt konkurentsi või koguni “säästulahendust” turbamonoliidist hoonete näol,” selgitab Peterson oma EKAs sooritatud magistritöös. 


Märten Petersoni magistritöö juhendajad on EKA arhitektuuri eriala õppejõud, 3D labori juhataja Martin Melioranski (diplomeeritud arhitekt, MAArch, MScAAD) ja vanemteadur Renee Puusepp (diplomeeritud arhitekt, MArch, MSc, PhD) 
ning Turbauuringute Keskuse / Tartu Ülikooli Chemicumist Jüri Liiv (loodusteadlane , keemiatehnik , PhD) ja Tõnis Teppand (arhitekt, ehitusinsener)

Riigi Kinnisvara AS magistriõppe stipendium on loodud üliõpilastele, et suurendada üliõpilaste õppimismotivatsiooni, aidata valida erinevate spetsialiseerumisvaldkondade vahel ning toetada ülikooli akadeemilise personali järelkasvu. Stipendiumi suurus on 1800 eurot ja see määratakse stipendiumikomisjoni poolt väljavalitud üliõpilasele ühekordselt. Loe lähemalt

Seda artiklit uuendati viimati

Püsilink