Üliõpilasesindus

EKA üliõpilasesindus on Eesti Kunstiakadeemia üliõpilaskonna esindusorgan.

Esinduse eesmärk on EKA õppekeskkonna paremaks, produktiivsemaks ja põnevamaks muutmine ning tudengite huvide eest seismine. Üliõpilasesindusse kuulub 7 liiget, kes valitakse igal õppeaastal märtsis EKA üliõpilaste poolt. Kandideerida võivad kõik EKA üliõpilased. Organisatsiooni siseselt valitakse esimees ja mõlemale toimkonnale aseesimees.

Haridus- ja sotsiaaltoimkond

Toimkond tegeleb õppetöö parandamisega, vahendab üliõpilaste suhtlemist ülikooli juhtkonnaga, vastutab teabevahetuse eest ning määrab üliõpilaste esindajad erinevatesse nõukogudesse, komisjonidesse ja organisatsioonidesse. Ülikooli kõrgemais otsustuskogus – akadeemia nõukogus – on üliõpilasi 1/5 tervest nõukogust (hetkel 5 kohta). Üliõpilased on esindatud ka kõikide teaduskondade nõukogudes ja akadeemia nõukogu või rektoraadi poolt loodud komisjonides. EKA Üliõpilasesindus on esindatud ka Eesti Üliõpilaskondade Liidus (EÜL).

Spordi- ja kultuuritoimkond

Toimkond tegeleb ürituste läbiviimise ja sportliku aktiivsuse edendamisega. Traditsioonilised üritused on rebastepidu, talvepäevad, kevadpidu ja lõpupidu. Lisaks nendele toimuvad igal aastal erinevad aktuaalsed vaheüritused. Esindus pakub ja toetab erinevaid vaba aja veetmise võimalusi nagu EKA ujumine Kalev SPAs, koostöö Reval Spordiga, orienteerumisklubiga TON ning samuti ka joogatunnid ja EKA Kammerkoor. Võimalusel aitab kaasa ka tudengite algatustele.

Üritused

Traditsioonilised üritused, mida aasta jooksul korraldatakse, on sügise algul uusi tudengeid tervitav Rebastepidu, esimese semestri lõpus toimuv Jõulupidu, vaheajal Talvepäevad toredate talviste tegevustega väljaspool linna, Aastapäevaball veebruaris ning õppeaastat lõpetav Lõpupidu. Nende ürituste vahepeal toimuvad veel mitmed väiksemad ja suuremad üritused. Esindus toetab tudengite osalemist ka väljaspool EKA-t toimuvatel tudengiüritustel nagu näiteks Tallinna tudengipäevad või Tudengite Suvepäevad.

Jälgi üliõpilasesindust Facebookis

EKA üliõpilasesindus on tudengite esindaja ja mitte ainult pidudel

Hea õpetamise seminaris novembris 2017 küsisime, millised on praegused ja tulevased EKA tudengid. Nüüd võtsime ühendust EKA üliõpilasesindusega, et küsida nende tegemiste, plaanide ja hoiakute kohta. Kuna peamise kitsaskohana tuli vestlusest ...

Lisainfo

EKA teklite tellimine

Ole sa esmakursuslane või peagi lõpetamas, vilistlane või töötaja – EKA tekkel on au asi, mida kanda tähtsamatel ülikooliga seotud üritustel, tähtpäevadel ja muidu puhkudel!

EKA tekli tellimiseks võta ühendust yesindus@artun.ee

Kontaktid

Minni Tang

Üliõpilasesinduse esinaine, muinsuskaitse ja konserveerimise eriala BA tudeng

minni.tang@artun.ee

Johanna Toom

Muinsuskaitse ja konserveerimise BA tudeng

johanna.toom@artun.ee

Stenly Poks

Meediagraafika BA tudeng

stenly.poks@artun.ee

Linda Mari Hüvato

Graafilise disaini BA tudeng

linda.mari.huvato@artun.ee

Grete Nagel

Keskkonnadisaini BA tudeng

grete.nagel@artun.ee

Keidy Säinas

Tootedisaini BA tudeng

keidy.sainas@artun.ee

Sidney Lepp

Graafika BA tudeng

sidney.lepp@artun.ee