Tugiteenused

Õpinõustamine

Õppetööga seotud küsimuste korral on üliõpilasel võimalus pöörduda: õppejõudude, tuutorite, teaduskonna õppespetsialisti, välissuhete spetsialisti või õppeosakonna töötajate poole.

 

Õppekavad, ÕIS, ruumide broneerimine, õppetöö kavandamine (nt akadeemiline kalender), üliõpilaste nõustamine õppekorralduslikes küsimustes
Elisabeth Kuusik, õppeosakonna juhtaja
elisabeth.kuusik@artun.ee, tel. 626 7307

 

Vastuvõtt, akadeemilised puhkused, stipendiumid, õppetoetused, eksmatrikuleerimine, õppekava täidetus, lepingud, eksternid, vabakuulajad, tõendid ja väljavõtted
Helen Jürgens, õppeosakonna peaspetsialist
helen.jyrgens@artun.ee, tel 626 73O5

 

VÕTA, õpingukaardid, külalisüliõpilased, hindamislehed, eksamilehed, hinded ÕIS-s, tõendid ja väljavõtted, lõpudokumendid, moodle
Riina Laaneveer, õppeosakonna peaspetsialist
riina.laaneveer@artun.ee, tel 626 7371

 

Rahvusvahelised õppekavad, rahvusvaheline vastuvõtt,  tuutorid, vabaained, üldteooriaained
Mari-Liis Siig, õppeosakonna õppespetsialist
mari-liis.siig@artun.ee, tel 626 7321

 

 

Üldteooriaained ja vabaained

Üldteooriaainete ja vabaainetega (sh vabaainetesse registreerimisega ja nimekirjadest eemaldamisega) tegeleb üldteooriaainete keskus

Maarin Ektermann, üldteooriaainete keskuse juhataja
maarin.ektermann@artun.ee

Mari-Liis Siig, õppespetsialist         mari-liis.siig@artun.ee

Välisõpingud ja -praktika, vahetusüliõpilased

Rohkem infot välisõpingute ja – praktika kohta leiate siit

 

Sandra Mell, välissuhete juht
sandra.mell@artun.ee, tel 626 7369

Marilyn Riisimäe, välissuhete spetsialist
international@artun.ee, tel 626 7388

Tugitudengid

Tugitudeng on spetsiaalse koolituse läbinud üliõpilasest vabatahtlik, kes abistab välis- ja vahetusüliõpilasi õpingute alustamisel Eesti Kunstiakadeemias.

Lisainfo:

Sandra Mell
sandra.mell@artun.ee

Psühholoogiline nõustamine ja karjäärinõustamine

Psühholoog-karjäärinõustaja juurde võib tulla rääkima kõigest, mis meeli painab. Ükski mure ei ole liiga tühine ja tulla võib ka siis, kui muret justkui ei olegi, vaid tahaks lihtsalt kellegagi rääkida.

Psühholoogiline nõustamine
Psühholoogiga saab usalduslikult ja konfidentsiaalselt vestelda kõikidel teemadel, mis muret teevad, sealhulgas:
*kohanemisprobleemid (kohanemine ülikoolisüsteemiga, sõpruskonna vahetumine, elukoha/keskkonna vahetus, taaskohanemine pärast välisõpinguid)
*suhtlemise ja suhetega seotud probleemid (suhted õpikaaslaste, vanemate ja õppejõududega, paarisuhted)
*stress, kurvameelsus või masendus
*madal enesehinnang ja ebakindlus
*valikute tegemine, otsustamisraskused
*inspiratsiooni, motivatsiooni kadumine, loomeprobleemid
*õpimotivatsioon ja eksamiärevus
*rasked, ootamatud elusündmused (lein, tõsised terviseprobleemid)

Psühholoog aitab nõustataval probleemist paremini aru saada, seda sõnastada, toetab inimest oma mõtetes, tunnetes, soovides ja hirmudes selgusele jõudmisel ning aitab lahendusteni jõuda.

Karjäärinõustamine
Karjäärinõustamise puhul on põhiteemadeks sobiva töökoha ja töövormi leidmine, otsused ja ebakindlus karjäärivalikutes, motivatsioonikirja ja CV kirjutamine (kuidas tuua välja oma tugevaid külgi, põhilised vead CV kirjutamise juures), töövestluseks valmistumine, selle läbimängimine. Õpingute kõrvalt töölkäijatel ka suhted töökohas ning töö- ja koolielu ühitamine.

Nõustamine on privaatne ja konfidentsiaalne, kestab tavaliselt 45 minutit ning reeglina kohtutakse mitu korda. Kes ei soovi esimese hooga kohe kohale tulla, võib oma murest alustuseks ka e-posti teel kirjutada.

Karjäärinõustamine ja psühholoogiline nõustamine on mõeldud kõigile Eesti Kunstiakadeemia üliõpilastele toetamaks neid nii õppetöös kui isiklikus elus ette tulla võivate murede korral. Nõustamine on tasuta.

Aja kokkuleppimiseks palume eelnevalt ühendust võtta e-posti teel.

Triin Juhanson, psühholoog-karjäärinõustaja
triin.juhanson@artun.ee

Tasuta psühholoogilist nõustamist saab Tallinnas: http://www.tallinn.ee/est/Nou-ja-abi

Tasuta e-nõustamine ja info erinevate häirete kohta: www.peaasi.ee

Tasuta psühholoogiline ja sotsiaalnõustamine puuetega inimestele ja puuetega laste vanematele: http://www.tallinnakoda.ee/uudised/1436

Muretelefon – nõustamine telefonil 126 (eesti keeles) või 127 (vene keeles)

MTÜ Eluliin usaldustelefon – nõustamine telefonil 655 8088 (eesti keeles) või 655 5688 (vene keeles)

Perearsti nõuandeliin – 1220

Ohvriabi (nõustamine individuaalselt, internetis ja telefoni teel): http://www.ohvriabi.ee/

Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskus (nõustamine arvuti- ja hasartmängusõltuvuse puhul): http://www.15410.ee/

IT abi

Eesti Kunstiakadeemia infotehnoloogia (IT) talituse eesmärgiks on tagada EKA põhikirjaliste eesmärkide teostamiseks vajalik info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline (IKT) keskkond. IT osakonna põhimääruses kirjeldatud ülesannete ja tegevusvaldkondade alla kuulub EKA andmesidevõrkude ja IT osakonna haldusalas olevate arvutiklasside arendamine ja haldamine.

 

IT talitus tel. 62 67 339

Anonüümne tagasiside

Loading…

Lisainfo

Õppeosakonna kontakt

Põhja pst 7,
2. korrus, ruum D206

Vastuvõtuaeg E–R 1O.OO–16.0O