Tugiteenused

 

Õpinõustamine

Õppetööga seotud küsimuste korral on üliõpilasel võimalus pöörduda: õppejõudude, tuutorite, teaduskonna õppekoordinaatori, välissuhete spetsialisti, õppeosakonna töötajate poole.

Õppekavad, ÕIS, ruumide broneerimine, õppetöö kavandamine (nt akadeemiline kalender), üliõpilaste nõustamine õppekorralduslikes küsimustes

Elisabeth Kuusik, õppeosakonna juhataja

elisabeth.kuusik@artun.ee, tel 626 7372

Välisüliõpilased, ISIC kaardid portaali minukool.ee kaudu, stipendiumid, õppetoetused, tuutorid

Helen Kärner-Gavrilin, õppeosakonna spetsialist

helen.karner@artun.ee, tel 626 7321

VÕTA, õpingukaardid, külalisüliõpilased, hindamislehed, eksamilehed, hinded ÕIS-s, tõendid ja väljavõtted, lõpudokumendid

Riina Laaneveer, õppeosakonna spetsialist

riina.laaneveer@artun.ee, tel 626 7371

Vastuvõtt, akadeemilised puhkused, eksmatrikuleerimine, õppekava täidetus, lepingud, eksternid, vabakuulajad, tõendid ja väljavõtted

Helen Jürgens, õppeosakonna spetsialist

helen.jyrgens@artun.ee, tel 626 73O5

Välisõpingud ja -praktika, vahetusüliõpilased

Kaja Kruusamägi, välissuhete juht

kaja.kruusamagi@artun.ee, tel 626 7369

Kristin Karolin Nõlvak, välissuhete spetsialist

kristinkarolin.nolvak@artun.ee, tel 626 7388

Üldteooriaained, vabaained (sh registreerimine ja nimekirjadest eemaldamine)

Maarin Ektermann, üldteooriaainete keskuse juhataja

maarin.ektermann@artun.ee

Tuutorlus

Tuutor on spetsiaalse koolituse läbinud üliõpilasest vabatahtlik, kes abistab esmakursuslasi ja välisüliõpilasi õpingute alustamisel Eesti Kunstiakadeemias.

Tuutor aitab ülikoolieluga kohaneda, selgitades üliõpilaseks olemise
alustalasid ning pakkudes võimalust arutada mitmesuguseid probleeme üliõpilase seiskohalt. Tuutor annab nõu, kuidas vajalikku informatsiooni hankida, selgitab õppekorralduse põhitõdesid ja õpingute planeerimise võimalusi.

Helen Kärner-Gavrilin, õppeosakonna spetsialist

helen.karner@artun.ee, tel 626 7321

Karjäärinõustamine ja psühholoogiline nõustamine

Psühholoog-karjäärinõustaja juurde võib tulla rääkima kõigest, mis meeli painab. Ükski mure ei ole liiga tühine ja tulla võib ka siis, kui muret justkui ei olegi, vaid tahaks lihtsalt kellegagi rääkida.

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogiga saab usalduslikult ja konfidentsiaalselt vestelda kõikidel teemadel, mis muret teevad, sealhulgas:
*kohanemisprobleemid (kohanemine ülikoolisüsteemiga, sõpruskonna vahetumine, elukoha/keskkonna vahetus, taaskohanemine pärast välisõpinguid)
*suhtlemise ja suhetega seotud probleemid (suhted õpikaaslaste, vanemate ja õppejõududega, paarisuhted)
*stress, kurvameelsus või masendus
*madal enesehinnang ja ebakindlus
*valikute tegemine, otsustamisraskused
*inspiratsiooni, motivatsiooni kadumine, loomeprobleemid
*õpimotivatsioon ja eksamiärevus
*rasked, ootamatud elusündmused (lein, tõsised terviseprobleemid)

Psühholoog aitab nõustataval probleemist paremini aru saada, seda sõnastada, toetab inimest oma mõtetes, tunnetes, soovides ja hirmudes selgusele jõudmisel ning aitab lahendusteni jõuda.

Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamise puhul on põhiteemadeks sobiva töökoha ja töövormi leidmine, otsused ja ebakindlus karjäärivalikutes, motivatsioonikirja ja CV kirjutamine (kuidas tuua välja oma tugevaid külgi, põhilised vead CV kirjutamise juures), töövestluseks valmistumine, selle läbimängimine. Õpingute kõrvalt töölkäijatel ka suhted töökohas ning töö- ja koolielu ühitamine.

Nõustamine toimub EKA peamajas (V korrus, kabinet 528), on privaatne ja konfidentsiaalne, kestab tavaliselt 45 minutit ning reeglina kohtutakse mitu korda. Kes ei soovi esimese hooga kohe kohale tulla, võib oma murest alustuseks ka e-posti teel kirjutada.

Karjäärinõustamine ja psühholoogiline nõustamine on mõeldud kõigile Eesti Kunstiakadeemia üliõpilastele toetamaks neid nii õppetöös kui isiklikus elus ette tulla võivate murede korral. Nõustamine on tasuta.

Aja kokkuleppimiseks palume eelnevalt ühendust võtta kas e-kirja või telefoni teel.

Kaia-Leena Pino, psühholoog-karjäärinõustaja

kaialeena.pino@artun.ee, tel +372 5661 9649 

 

Veel tasuta nõu ja abi leiate:

EKA ettevõtlus- ja karjäärialasest infoportaalist start.artun.ee

Tasuta psühholoogilist nõustamist saab Tallinnas:  

http://www.tallinn.ee/est/Nou-ja-abi

Tasuta e-nõustamine ja info erinevate häirete kohta: www.peaasi.ee

 

Tasuta psühholoogiline ja sotsiaalnõustamine puuetega inimestele ja puuetega laste vanematele: http://www.tallinnakoda.ee/uudised/1436

 

Muretelefon – nõustamine telefonil 126 (eesti keeles) või 127 (vene keeles)

MTÜ Eluliin usaldustelefon – nõustamine telefonil 655 8088 (eesti keeles) või 655 5688 (vene keeles)

Perearsti nõuandeliin – 1220

Ohvriabi (nõustamine individuaalselt, internetis ja telefoni teel): http://www.ohvriabi.ee/

Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskus (nõustamine arvuti- ja hasartmängusõltuvuse puhul): http://www.15410.ee/

Veebikonstaabel (politsei nõu ja abi küberkiusamise korral): http://www.politsei.ee/veebikonstaabel/

IT abi

Eesti Kunstiakadeemia infotehnoloogia (IT) talituse eesmärgiks on tagada EKA põhikirjaliste eesmärkide teostamiseks vajalik info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline (IKT) keskkond. IT osakonna põhimääruses kirjeldatud ülesannete ja tegevusvaldkondade alla kuulub EKA andmesidevõrkude ja IT osakonna haldusalas olevate arvutiklasside arendamine ja haldamine.

IT talitus tel. 62 67 339

Õppeosakond

Õppeosakonna kontakt

Estonia pst 7 / Teatri väljak 1,
5. korrus, ruumid 527–532

Vastuvõtu aeg E–R 1O.OO–16.3O