Dekaanide valimised


Dekaanide valimine 2017

Eesti Kunstiakadeemia kuulutab välja konkursi järgnevate ametikohtade täitmiseks alates 28.08.2017:

ARHITEKTUURITEADUSKONNA DEKAAN

VABADE KUNSTIDE TEADUSKONNA DEKAAN

Dekaan juhib teaduskonna tegevust, kannab vastutust teaduskonna sisulise ja organisatsioonilise arengu, maine ning rahaliste vahendite kasutamise eest.

Kandidaadile esitatavad nõuded

· vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

· juhtimiskogemus;

· pedagoogiline kogemus kõrgkoolis.

Lisaks kandidaat:

· tunneb nüüdisaegseid õppevahendeid, õpikeskkondi ja õppemeetodeid;

· omab sügavaid teadmisi teaduskonna valdkonnast ja selle valdkonna uuematest arengutest;

· tunneb kõrgharidust reguleerivaid olulisi õigusakte;

· valdab eesti keelt vähemalt C2 tasemel ja inglise keelt vähemalt B2 tasemel;

· soovitavalt valdab veel vähemalt üht võõrkeelt vähemalt B1 tasemel.

Esitatavad dokumendid:

· kandideerimisavaldus;

· haridust tõendav dokument;

· vormikohane curriculum vitae;

· oma nägemus dekaanina töötamise ja teaduskonna arengu kohta.

Kandideerimismaterjalid esitada hiljemalt esmaspäeval, 08. mail 2017 kell 16.00 Eesti Kunstiakadeemia personaliosakonda (ruum 540, Estonia pst 7, 10143 Tallinn) või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile personal@artun.ee märgusõnaga „Konkurss“.

Täpsem teave kandidaatidele esitatavate nõuete ja konkursi kohta ning CV vorm on saadaval Eesti Kunstiakadeemia kodulehel http://www.artun.ee/akadeemia/toopakkumised/dekaanide-valimised/ või e-posti aadressil personal@artun.ee või telefonil 626 7306.

Lisatud Püsilink
Täida küsitlus, võida meeneid!