Mis on tehtud?

Siin on lühiülevaade tegevustest, millega EKA on projekti panustanud. Prioriteediks on tudengite kaasamine ja nende aitamine.

Animatsiooni veebikursus

2021. aasta augustis viis EKA läbi viiepäevase animatsiooni veebikoolituse, milles osales 230 kandidaadi hulgast välja valitud 21 tudengit. Kokku said erinevate erialade tudengid üle Euroopa. Koolituse eesmärk oli jagada tudengitele uusi teadmisi ja oskusi ning selgitada, mis suunas Transform4Europe ülikoolideliit liigub. Animatsiooni veebikoolituse “The Animation Online Course by EKA Summer Academy” autorid on Hleb Kuftseryn, Elise Eimre ja Mari Kivi. 

Koolitusest ja tudengite töödest saab lähema ülevaate SIIT.

Erasmus+ õpirände kaardistamine

Eesti Kunstiakadeemia digitootedisaini üliõpilased analüüsisid õpirände teekonda. Alates 2021. aasta septembrist püüdsid tudengid kuue ainepunkti ulatuses ja külalislektor Eva Liisa Kubinyi juhendamisel mõista vahetusõpilaste probleeme.

Kaheksa bakalaureuse tudengit olid välissuhete spetsialistile töövarjudeks, et õpirännet paremini mõista, keskendudes üliõpilaspileti ning majutuse küsimustele. Lisaks intervjueerisid üliõpilased Erasmus+ vahetusprogrammi raames mujal õppinud tudengeid.

Sama aasta oktoobris käisid EKA tudengid Poolas, et õpirännet teisest vaatenurgast näha. Kahepäevase töötoa jooksul uuriti koos Sileesia ülikooli tudengite ja töötajatega, kuidas toimib protsess suuremas ülikoolis ja keskkonnas, kus kasutatakse vähem digivõimalusi. Kogutud info põhjal pakkusid tudengid välja uusi lahendusi mugavama õpirände jaoks. Sügissemestri lõpus esitlesid nad oma tööd ja võimalikku lahendust.

Intervjuude ning küsitluste põhjal jõuti järeldusele, et suurim probleem Erasmus+ teekonnal on informatsiooni üleküllus. Lahendusena pakuti välja tudengitele ja teistele huvitatutele suunatud uue arhitektuuriga Erasmus+ veebileht.

Tudengite sõnul oli mugavusstoonist lahkumine ja teises riigis kogemuste omandamine kasulik.

Suvine eesti keele- ja kultuurikursus

2022. aasta augustil pühendas EKA välistudengitele eesti keele ja kultuuri õppeprogragrammi. 50 üliõpilast saabusid selleks Eestisse kolm nädalat enne ametlikku õppeaasta algust. Kursuse jooksul õppisid välistudengid eesti keele algteadmisi, laulsid ja arutlesid kohaliku ajaloo üle.

Arhitektuuriteaduskonna õppejõud Gregor Taul viis tudengeid pärastlõunati vanalinna, Kalamajja ja Lasnamäele. Koos külastati Eesti Arhitektuurimuuseumi ja kunstimuuseumi KUMU. Tudengid vaatasid Eesti filme ja arutlesid nende üle.

Avatud loeng eluasemekriisist

2022. aasta septembris korraldas Eesti Kunstiakadeemia avatud loengu, et lahata üht Eestis ja Euroopas olulist teemat – eluasemekriisi.

Vestluse jooksul ühendati akadeemiline teadmine ettevõtluskogemusega.

Laval oli EKA arhitektuuriteaduskonna dotsent Dr Sille Pihlak ja kinnisvarafondihaldur, itallanna Sara Paganin. Vestlust suunas Tallinna abilinnapea, linnaplaneerimise eest vastutav Madle Lippus.

Suuremates Eesti linnades ei jätku üürimiseks ega ostmiseks taskukohase hinnaga elupinda. Arutelu jooksul otsiti võimalusi taskukohase kogukonna-kortermaja loomiseks. Mõeldi, mida see eeldaks arendajatelt, kogukondadelt ning kohalikult omavalitsuselt ja riigilt. Kuidas teha nii, et ka tuletõrjuja ja õpetaja saaks endale Kadriorus, Kalamajas või kesklinnas elamist lubada? Mida peaks arhitektuuriliselt muutma ning kuidas ruumi jagama, et eluase muutuks taskukohasemaks?

Rohkem infot siin.

BA õppeained, keelekursused

Alliansi ülikoolidele õppeainete kättesaadavaks muutmine on andnud EKA tudengitele võimaluse õppida aineid, mida koduülikool ei paku. Nii on saanud tudengid õppida võõrkeeli Vytautas Suure Ülikoolis Leedus. EKA on pakkunud Transform4Europe tudengitele järgmisi õppeaineid: internetikultuur, internetikunst, taskuhäälingu loome ja vlogimine. 

2023. aasta kevadel pakub EKA kahte ainet: digitaalne turundus, mis keskendub brändi kujundamisele kunstis ja disainis, ning jätkusuutlikkuse alused.

Pakutavatel õppeainetel tasub pilku peal hoida projekti kodulehel.

T4EU sündmustel osalemine

Pärast COVID-i pandeemiast tingitud isolatsiooni on reisimisnälg suur. Alati ei tea aga, mis võib ees oodata. Et innustada tudengeid uusi paiku avastama, reklaamib EKA reklaamib rändeüritusi märksõna alla “wanderlust”.

Transform4Europe veebikonverents

2021. aasta detsembris toimus Transform4Europe digitaalne doktorikonverents “Ühiskondlikud muutused ja jätkusuutlik areng COVID19 järgsel digiajastul”. Kuna praktikapõhine uurimissuund on EKAs tugevalt esindatud, pidas EKA nooremteadur Sille Pihlak pooletunnise loengu somaatilisest modulaarsusest. Konverentsil kõnelesid ka kunstikultuuri teaduskonna dekaan professor Hilkka Hiiop ja dotsent Riin Alatalu.

Euroopa kultuuripealinna festival Leedus 

Tähistamaks Euroopa kultuuripealinna festivali 2022. aasta mai algul, muutus Kaunase linn üheks suureks kultuuriliseks happeningiks. Vytautas Suure Ülikooli kutsel osales kuus EKA tudengit loomingulistes meistriklassides ja töötubades. Õpilased külastasid Kaunases ka näitusi ja üritusi.

EKA juhendaja ja graafiline disainer Allan Kukk näitas kahepäevase joonistamiskursuse raames, kuidas joonistamine tegemise käigus muutub.

Techstars Startup Weekendi võitjad Saksamaal

2022. aasta juunis toimus Saarbrückenis Techstars Startup Weekendi häkaton, millest võttis osa kolm EKA tudengit: sisearhitektuuri bakalaureusetudengid Harold Kiisler ja Alvin Kanarbik ning EKA ja TalTechi ühisõppekava “Disaini ja tehnoloogia tulevik” tudeng Aire Aasmäe.

EKA tudengid said esikolmikusse. Esimese koha võitis Aire Aasmäe tiim “Up2Skill”. Häkatoni kolmanda koha saavutas Harold Kiisleri ja Alvin Kanarbiku meeskond “Laulu”, mis on festivalidele ja toidukauplustele suunatud pakendiringluse lahendus. Žürii märkis, et EKA tudengid jäid keskkonnaprobleemi lahendamisel silma oskusega disainiprotsesse juhtida. Mõlema projekti puhul olid ideede autorid ja meeskondade juhid EKA tudengid. Osalejaid oli teistestki T4EU alliansi ning Saarimaa liidumaa ülikoolidest.

Techstars Startup Weekend Saarbrückenis korraldajad on Saarimaa Ülikool ja FITT GmbH. EKA osales programmis tänu Transform4Europe konsortsiumile, tudengite osalust toetas Euroopa Regionaalarengu Fond ja Erasmus+ programm.

Transform4Europe alliansi üldkoosolek Saksamaal

2022. aasta oktoobris toimus Saarimaal Transform4Europe alliansi üldkoosolek. Kokku tuli 150 ülikoolide prorektorit ja spetsialisti, et arutada projekti hetkeseisu ning järgmisi samme. Konverentsipäeval mõtiskleti, millist rolli mängib Euroopa Ülikoolide allianss tuleviku Euroopas.

Eesti Kunstiakadeemiat esindas kaks tudengit ettekannetega muudatustest. Interaktsioonidisaini magistrant Quinn Feller tutvustas kursusekaaslastega koolitööna tehtud visioon-uurimustööd “Universities as Collaborative Communities in 2030”. Ta ütles, et ülikool saaks tudengeid õppimise ajal ja vilistlasena kogukonnas toetada, seeläbi vastavaid väärtusi ning huvi edasi kandes. Doktorandist Leedu vahetusüliõpilane Gytis Dovydaitis rääkis mugavustsoonist välja astumisest ning sellest, et muutus algab iseendast. Ettekandes tõstis ta esile Eesti loodust ja suitsusauna, mis teda aitas.

Inno-Teaching konverents

2022. aasta oktoobris toimus Leedu Vytautas Suure Ülikoolis rahvusvaheline kõrghariduse innovaatiliste õpetamis- ja õppemeetodite konverents-häkaton.

EKA disaini ja rakenduskunsti magistrant Cristopher Siniväli ja ERKI Moešõu peaprodutsent Karin Kiigemägi rääkisid ettevõtlusõppest loovmaailmas ja ERKI moešõust. Johanna Jõekalda tutvustas VR-tehnoloogia võimalusi arhitektuuriõppes.

Ettevõtluse talvekool Itaalias

2022. aasta detsembris kutsus Trieste ülikool igast alliansi ülikoolist viis tudengit ettevõtluse talvekooli. Kontaktide loomiseks külastati inkubaatoreid ja kiirendeid. EKA disainiteaduskonnast osalenud tudengid, kes ka ettevõtlusega tegelevad, olid inspireerivate külastuste eest tänulikud. See andis neile võimaluse sarnaselt mõtlevate üliõpilastega tutvuda.