Loe rohkem

Edendades teadmistel põhinevat ettevõtlust, teevad Transform4Europe liikmed koostööd õiglasema, jätkusuutlikuma ja kestlikuma tuleviku nimel.

Transform4Europe programmiga liitunud ülikoolid lähtuvad järgmistest tugisammastest:

1) INDIVIIDI MÕTTEVIIS:

Euroopa vajab muutusteks inimesi, kes panustavad aktiivselt sellesse, et igaühel oleks võimalik püüelda jätkusuutlikkuse ja heaolu poole.

2) ÜLIKOOLID:

Et innustada tudengeid, akadeemilisi töötajaid ja sidusrühmi Euroopat ümber kujundama, peavad ülikoolid kandma edasi vastavaid väärtusi, oskusi ning teadmisi. Eesmärgiks on harida kodanikke, kes tunnetavad nii ühiskondlikku kui akadeemilist vastutust, esialgu kohalikul tasandil, kuid liikudes globaalse mõtlemise poole.

3) PIIRKONDLIK:

Koostöös ülikoolidega saavad piirkonnad Euroopat ja Euroopa Majanduspiirkonda muuta hariduse ja innovatsiooni ökosüsteemiks.

4) EUROOPA:

Euroopa ümberkujundamine peab olema sama mitmekesine nagu Euroopa ise, nõudes erinevaid vaatenurki, lähenemisi ning lahendusi, mida jagatakse ja luuakse koostöös kohalike elanikkondadega.

Euroopa kultuuripilt on kirev ja mitmetahuline, iga eurooplane on sünnipaigaga seotud. See muudab alliansi tugevamaks. Liikmed erinevad suuruse, tausta, oskuste ja profiilide poolest. See aitab paremini mõista Euroopa Majandusruumi vajadusi, ootusi ja potentsiaale ning annab alliansile võimaluse esindada mitmekesist Euroopat.

Transform4Europe on eelkõige keskendunud teadmistel põhineva ettevõtluse kaasamisse järgmiste valdkondade juures:

  • digitaalsed uuendused ja nutikad lahendused;
  • keskkondlikud teemad ja jätkusuutlikkus;
  • ühiskondlikud muutused ning kogukondade loome ja kaasamine.

Vastavalt Euroopa haridusruumi strateegiale on Transform4Europe programmis olulised ka järgmised elemendid:

  • Elukestva õppe võtmepädevused;
  • Digioskused, mitmekeelsus ja kultuuridevahelised kompetentsid;
  • Ühised väärtused ja kaasav haridus.